Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası ve Tazminatı Nedir?

Trafik kazaları ülkemizde önünü alamadığımız bir tür kanayan yara durumunda. Her yıl meydana gelen binlerce kazanın büyük bir kısmı can kaybına neden olurken, hemen tamamı mal kaybına da neden oluyor. Orta ve az gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının ekonomide oluşturduğu zarar Gayri Safi Milli Hasıla’ ya oranı yaklaşık yüzde 1 veya 2 olarak gerçekleşiyor. İstatistiki bilgilere göre 2016 yılında gerçekleşen 1 Milyon trafik kazasının sonucu olarak ekonomiye getirdiği zarar şeklinde ki yük 4 Milyar Dolar seviyesinde.

Kazaların her an ve her zaman gerçekleşebileceği unutulmamalı ve KASKO ile Trafik Kaza Sigortası sigortalarının mutlaka yaptırılması gereklidir. Araç Değer Kaybı Tazminatı, gerçekleşen bir kazanın ardından, kusurlu olmadığınız halde aracınızda oluşan hasar Kasko veya kazada kusuru bulunan karşı taraf tarafından giderilse dahi, TRAMER kaydına daha önce kazası bulunmayan aracınız kaza yaptı olarak işleneceği için, aracın rayiç bedeli üzerinde bir zarar ortaya çıkacaktır. Oluşan bu zarar açılacak bir dava ile kazada kusuru olan taraftan talep edilebiliyor.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplama, trafik kazasında hasar gören ve daha sonrasında tamirden geçen araçlar için gerekli görülen uygulamalardan biridir. Bilindiği üzere aracın kaza sonucunda hasar alması ve değişen ya da boyanan parçalarının bulunması, söz konusu aracın ikinci el piyasasındaki değerinde maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle meydana gelen trafik kazalarında kusuru bulunmayan araç sahipleri, araç değer kaybı hesaplama uygulamasına başvurarak karşılaştıkları bu maddi zararın tazminini talep edebilme hakkına sahiptirler.

Trafikte yer alan bir aracın kaza yapması sonucunda maddi zarara uğraması, ne yazık ki aracın ikinci el piyasasındaki değerini olumsuz etkilemektedir. Çünkü kazadan sonra hasar gören aracın değişmesi gereken parçaları, ne kadar usta işçilik ile değiştirilse de değer kaybı kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada yetkili servisten orijinal parça ile hasar gören araç parçalarının değiştirilmesi dahi değer kaybının önüne geçememektedir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araçta meydana gelen hasarların tamirinin ardından ikinci el piyasasındaki değerinin düşmesinde birtakım faktörler etkili olmaktadır. Çünkü araç değer kaybı oranı olarak belirlenen hususta tüm araçlar için aynı kayıptan söz edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda değer kaybının hesaplanmasında hasar gören araca ait şu özelliklerin büyük önem taşıdığı bilinmektedir:

 • Aracın kaportada meydana gelen mekanik hasarları
 • Aracın markası ve modeli
 • Aracın kullanım şekli
 • Aracın ikinci el piyasasında talep gören özelliklere sahip olması

Yukarıdaki unsurların her biri araçta değer kaybı oranının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Araçların ikinci el piyasasında karşılaştıkları değer kaybının hesaplanmasında kullanılan değişkenlerde aracın sahip olduğu özellikler kadar ülkemizdeki koşulların ve ikinci el araç alım satımının dinamikleri de etkilidir. Bu nedenle hesaplama işlemlerinde detaylı bir şekilde tüm faktörlerin ele alınması olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Hesaplamasında Etkili Faktörler

Araç değer kaybının belirlenmesinde öneme sahip olan faktörler, aynı zamanda Sigorta Tahkim Kurulu’na yapılan itirazların da gerekçesi olarak gösterilebilmektedir. Söz konusu hesaplamalarda etkili olan faktörlerin bazıları araç ile ilgiliyken bazıları da aracın kullanım biçimiyle doğrudan ilgilidir. Bu faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Aracın işlem gören parça sayısı
 • Değişim yapılan parçaların araçtaki konumu ve önemi
 • Boya onarımı
 • Aracın mevcut kilometresi
 • Aracın piyasada gördüğü talep ve tercih edilirliği
 • Kullanılan yedek parçanın orijinal olup olmaması ve işçiliği
 • Aracın daha önceki hasar geçmişi

Araç Değer Kaybı Talebinin Şartları

Karşılaşılan trafik kazası sonucunda araç değer kaybını talep edebilmek için yerine getirmeniz gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Trafik kazasına sebebiyet veren aracın sahibi, değer kaybı talep edemeyeceği için kazada kusurunuzun olmamsı veya daha az kusurlu olmanız gerekir.
 • Araç değer kaybı başvurularında bir senelik zamanaşımı süresinin geçirilmemesi gerekir.
 • Kazaya sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası yoksa ödemeyi kendisi yapmak durumundadır.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı tazminatı için davanın açılması bazı durumlarda gerekli olmuyor. Eğer kazaya karışan diğer aracın KASKO’ su araç değer kaybını da kapsıyorsa sadece bilirkişi raporuyla sigorta şirketi aracınızın değer kaybını karşılıyor, ancak bazı sigorta şirketleri ise önce davanın açılmasını isteyebiliyor. Aracın poliçesi değer kaybını kapsamıyorsa, doğrudan kazaya karışan şoföre veya aracın ruhsat sahibine karşı dava açılabiliyor.

İncelenen dava da kusurluluk oranı en önemli etken olarak öne çıkıyor. Örneğin yüzde 20 kusurluysanız, tazminat oranı bu kusur oranına göre belirleniyor, eğer yüzde yüz kusur oranına sahipseniz bu durumda dava reddediliyor. Araç değer kaybı tazminatı sadece aracın uğradığı değer kaybını kapsamaz, örneğin bir ticari araç kullanıyorsanız ve kaza ile hem değer kaybı ve hem de hasarın onarılması sırasında ki uğradığınız zarar da tazminat kapsamına giriyor. Diğer bir örnekte aracınız kazada hasar gördükten sonra, hasar onarılırken belirli bir süre araç kiralamak zorunda kaldığınızda, bu giderleri de değer kaybı tazminatı aracılığıyla talep edebilirsiniz.

Araç değer kaybı tazminatı davasında davacı, kazaya karışan diğer tarafın hatalı olduğunu kanıtlamak zorundadır. Buna karşılık kazaya karışan diğer taraf olan davalı da, kazada hatası olmadığını kanıtlamak zorundadır. Zarara uğrayan taraf, uğradığı zararı tam olarak ispat edemiyorsa, olayların olağan akışına paralel bir biçimde belirlenecek tazminat miktarına razı olur.

Bu nedenle genelde yaşanan trafik kazalarında kazaya karışan taraflar polis çağırmadan, olayla ilgili gerekli tutanağı tutturmadan aralarında anlaşabiliyorlar. Ancak bu türlü tazminat davalarında kaza tutanağı önemli bir kanıt teşkil ediyor. Araç değer kaybı tazminatı ile ilgili girişimde bulunmanız gereken bir kazaya karışıldığında,  polis çağrılması ve tutanak tutturulması önemli bir avantaj oluşturur.

Yargıtay Kararı – Araç Değer Kaybı Davası

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DEĞER KAYBININ İSTEMİ – ARACIN KAZA TARİHİNDEKİ HASARSIZ PİYASA DEĞERİ VE HASARLI HALDEKİ PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ FARKI BELİRLEMEK İÇİN RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacıya ait araçta meydana gelen gerçek zararın belirlenmesi için mahkemece yapılacak iş, aracın kaza tarihindeki hasarsız piyasa değeri ve hasarlı haldeki piyasa değeri arasındaki farkı belirlemek için İTÜ’den seçilecek konusunda uzman bilirkişiden ayrıntılı denetime açık ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

ALACAK DAVASI – TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ – SİGORTALI ARACIN TAMİRİNİN EKONOMİK OLUP OLMADIĞI – AYRINTILI GEREKÇELİ VE DENETİME AÇIK RAPOR ALINARAK VARILACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazası nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Yapılacak iş; İTÜ ya da Karayolları Trafik Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek hasar konusunda uzman bilirkişi kurulundan, sigortalı aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekonomik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse; aracın kaza tarihindeki ikinci el piyasa rayiç bedelinden sovtaj değerinin mahsubu ile gerçek zarar miktarının hesaplanması için dosyada mevcut tüm deliller birlikte değerlendirilerek çelişkiler giderilecek biçimde, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak varılacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.

16 SORULAR

 1. RAHİME YÜNGÜL dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. ONUR KESKİN dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 3. ŞÜKRAN KARADİKEN dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 5. SANER GÖLGE dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. MERİH AKTOZ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. ZEYNEP DOĞULU dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 9. NİMET ÇOLAK dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 10. KARDELEN BERBER dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 11. FUAT BİLİKCİ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 12. NURÇİN TUNÇER dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. İLKNUR DEMİRALP dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 14. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 15. KUTAY ÇELİKEL dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 16. USLU BAHÇECİ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri