Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Araç değer kaybı davası Ülkemizde teknoloji ve şehirleşmenin artması , trafiğin yoğunlaşması ve maddi hasarların çoğalması bu davanın açılmasına sebebiyet vermektedir. Araç değer kaybı davası nasıl açılır sorusu da son günlerde sıkça sorulan soruların başında gelmektedir.

Maddi hasarlı trafik kazasında  aracınızda meydana gelen araç değer kaybını kusuru oranında karşı taraftan isteyebilirsiniz. Aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi aracın tamiri için gereken zararı ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da talep edebilirsiniz. Ayrıca araç tamir için serviste iken başka bir araç kiralanmış ise yapmış olduğunuz ulaşım giderlerini faturalandırma koşuluyla isteyebilirsiniz.  Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında kasko ve sigorta şirketleri, kaza sonrasında masrafları karşılamaktadır. Aracın tamir olması ve hasarlı olması sebebiyle aracınızı satmaya karar verdiğinizde, alıcılar ya kazalı olmasından dolayı aracı almaktan vazgeçmekte yada  kazası aynı model araçtan daha aşağı bedel teklif etmekteler. Aracın maddi hasarından dolayı araç değer kaybı nasıl alınır sorusunun cevabını açıklayacak olursak, dava sonucunda araç değer kaybı davası açılmalıdır.

Trafik kazalarında zarar gören araçlar, tamir edilmesinden dolayı  ikinci el piyasa değeri  aynı emsal araca karşı azalması sebebiyle değer kaybına uğrar. Araç, kaza sonucu tamir edilse bile istenilen şekilde eski hale gelmiş olsa dahi,  hasar nedeniyle ekonomik değerinde azalma olur.  Çünkü hasarlı bir araç ile hasarı olmayan , özenle iyi korunmuş bir aracın piyasa değerinin aynı olacağı düşünülemez.

Araç Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır

Araç bir kazaya karıştığında sıfır durumu artık ikinci el kazalı araç statüsüne düşecektir. Bu durumda aracın kaybettiği değerin temini için varsa kaskoya başvurulur. Kasko her zaman değer kaybı ücretini karşılamaz. Araç değer kaybını karşılayan kasko şirketleri çok azdır ve genelde zarar karşılanarak değer kaybı ile ilgilenilmez. Trafik kazasına karışan karşı tarafın sürücüsüne araç değer kaybı davası açmak en mantıklı çözüm olacaktır. Dava açılınca mahkeme araçtaki hasarı tespit ederek değer kaybı ücretini belirler. Karşı tarafla anlaşmanız durumunda davaya gerek duyulmadan da bu konuya çözüm getirmeniz mümkün olacaktır. Anlaşma sağlanamaz ve karşı taraf kazada hatasız olduğunu kanıtlamazsa kesinlikle belirlenen ücreti ödemek zorunda kalır. Araç değer kaybı davası kasko, sigorta, araç sürücüsüne, ruhsat sahibi farklı ise ruhsat sahibine karşı açılır.

Araç Değer Kaybı Nasıl İstenir

.  .Kaza günü itibariyle piyasadaki rayiç bedeli …… TL olan davaya konu aracın kaza sonrası değeri ……. TL’ye düşmüştür. Kaza tespit tutanağının ilgili sigorta şirketine ibraz edilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle,  uğradığı değer kaybı ve sair hususların tazmini için eldeki araç değer kaybı davanın açılması talep edilir.

Araç Değer Kaybı İçin Gerekli Evraklar

Araç değer kaybı davası açılırken konusu ve talebi yazılmış dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1. …/…/… tarihli kaza tespit tutanağı,
2. …/…/… tarihli ekspertiz raporu,
3. …/…/… tarihli servis raporu ve servis faturası,
4. Sigorta Poliçesi
5. Aracındaki hasara ait fotoğraflar,
6. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları   gösterir tanık listesi.
7. Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler eklenir.

Araç Değer Kaybı Dava Şartları

Trafik kazalarında taraflar birbirlerine dava açma hakkına sahiptir. Bu dava herhangi bir ölüm ya da yaralama varsa maddi, manevi ve destekten yoksun bırakma şeklinde açılır. Ama maddi bir kayıp varsa yalnızca araç değer kaybı adı verilen tazminat davasını açma hakkınız bulunacaktır. Araçlar her kazada giderek değer kaybeder. Bir aracı fiyatı her kaza sonrasında aşağı çekilirken satış işlemlerinde de sigortaya işlenen kazalar şase numarasından görülebileceğinden sorun yaratacaktır. Kişiler ikinci el otomobil alırken bile kazasız olmasını talep eder ki ağır hasarlı kazalarda araç için dava açmaktan başka çare neredeyse yoktur. Araç değer kaybı kazası açmak için:

 • Karşı taraftan daha az kusurlu olmanız şarttır. Aksi halde maddi tazminat talebiniz karşı tarafın lehine sonuçlanır.
 • Taraflar arasında anlaşılmış bir değer varsa ve bu ödenmişse üzerine yeniden dava açmak mümkün değildir. Çünkü davanın açılması tarafların anlaşamaması durumunda ortaya çıkar.
 • Aracınızın gerekli olan tüm evrakları tamam değilse trafik cezası ve kazada hata payı yüksek olan taraf olursunuz. Her aracın zorunlu trafik sigortası, bandrolü, vizesi ya da trafiğe çıkması için gerekli olan tüm unsurları ödenmiş olmalıdır.
 • Araç kaza sonrasında tamir edilmiş bile olsa bu davayı açma hakkınız saklı kalacaktır. Siz dava açsanız da açmasanız da sigorta ya da kasko aracın masraflarını karşılamak zorundadır.
 • Aracınızın özellikle sigortası yoksa karşı tarafın suçlu ya da suçsuz olmasının önemi yoktur. Hem karşı tarafın hem de kendi aracınızın tüm masrafları bireysel olarak size ait olur.

Araç Değer Kaybı Davası Amacı Nedir?

Trafik kazaları sonrasında hasar almış olan araçlarla ilgili olarak gerekli hukuki işlemlerin ardından kazada kusurlu bulunan kişilerin karşı tarafın araçlarının masraflarını karşılaması ya da kişilerin sigortaları veya kaskoları bulunuyorsa buradan tamir ücretlerini alabilmeleri mümkün oluyor. Eski haline gelmiş gibi görünse de kazaya karışmış olan araçlar hakkında TRAMER kayıtların plaka araştırması yapıldığı takdirde bu kazalar görülmekte ve orijinalinden değişen parçalar fark edilebilmektedir. Bu durum da aracın gerçek değerinin düşmesine sebep oluyor. Arada yaşanan değer kaybının karşılanması için açılan davalara araç değer kaybı davası deniyor.

Araç Değer Kaybını Almak için Neler Yapılmalı?

Her bir kaza türünün gerçekleşme ve kazaya karışan kişilerin kusur durumlarının farklı olmasına bağlı olarak araç değer kaybının tahsil edilme yöntemi farklılık gösteriyor olsa da genel bağlamda aracın ekspertiz raporu ve buna eklenen zarar miktarının belirtildiği bir belge ile tespit işlemlerinin ardından sigorta şirketlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer gerekli ödemeler yapılmazsa bu durumda kişiler mahkemelere başvurarak haklarını alabilirler. Mahkeme kararı ile araç değer kaybı için alacaklar belirlendiği takdirde İcra Müdürlükleri aracılığı ile ilamlı takip işlemi başlatılarak paraların tahsil edilmesi sağlanabilmektedir. Araç değer kaybının alınması için gerekli olan bir diğer şart da aracın son iki yıl içinde herhangi bir kazaya karışmamış olmasının tespit edilmesidir. Bu gerçekleşmezse aracın sigortası sadece poliçe kapsamına giren masrafları ödemekle kalacaktır.

Sigorta Şirketinden Değer Kaybı Talebi

Her bir aracın sigorta şirketine bağlı olarak yasal sınırlar içinde kullanılması mümkün olduğu için öncelikle değer kayıpların ortaya çıkan masraflar bu şirketlerden talep edilir. Gerekli evrakların temin edilmesi halinde Yargıtay kararları gerekçe gösterilerek şirketlerden gerekli ödemelerin alınması mümkün olabiliyor.

Sigorta Tahkim Kurulu Değer Kaybında Nasıl Çalışır?

Araçta oluşan değer kaybının temin edilmesi için sigorta şirketine başvurulduktan sonra daha önceden belirtilmiş olan yasal süre içinde sigorta şirketi gerekli ödemeyi yapmazsa bu durumda kişiler Sigorta Tahkim Komisyonu adı verilen kurula başvurabilmektedirler. Kişilerin kendi durumları ile ilgili olarak bilgilere yer verdikleri bir başvuru dilekçesi ve buna ek olarak harç ödemelerinin yatırıldığını gösteren belgelerle birlikte bu komisyona başvurmasının ardından en kısa sürede komisyon yargılama yetkisini kullanarak işlemlere başlar. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yapılan yargılamaların tamamının internet üzerinden gerçekleştirilen ve elektronik postalar aracılığı ile sürdürülen işlemler olması sebebiyle mutlaka son tarih için belirtilmiş olan süre kısıtlamalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu gerekli koşulları ve esasları dikkate alarak yaptığı yargılama sürecinin ardından 5.000,00 TL’ye kadar olan ödemeler konusunda kesin karar vermektedir. Temyiz hakkı sunulmayan bu kararlarla İcra Müdürlükleri’ne başvurulduğu takdirde gerekli ödemeler alınabilmektedir.

Eksper Değer Kaybını Nasıl Tespit Eder?

Araç değer kayıplarında ortaya çıkan masrafların tam olarak karşılığının adil bir şekilde alınabilmesi için bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız bir eksperin aracı incelemesi ve üzerinde karar vermesi gerekir. Eksper ücreti 200 ile 250 TL arasında değişmektedir. Değer kaybı tespit edilirken eksperler aracın ne kadar orijinal olduğuna, kaç kilometrede olduğuna, modeline ve üretim yılına dikkat ederek belirlemelerini yaparlar.

Değer tespitinde her araç sahibinin bilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Eğer araç daha önce bir kazada hasar almışsa aynı aracın aynı bölgesi üzerinde değer kaybı için hak oluşmamakta ve eksper buradaki masrafları dikkate almamaktadır. Buna ek olarak araçların plastik kısımları sayılan far gibi bölümleri de değer kaybına dahil edilmeyen noktalar olmaktadır. Eksper aracı görmeden kaza raporu, tutanaklar, resimler ve araca ait TRAMER kaydını inceleyerek son raporunu hazırlamaktadır.

Araç Değer Kaybını Kimler Alabilir?

Mahkemelere gidilerek dava açıldığı takdirde hasara uğrayan kişinin aracının ruhsat sahibi olan kişi ancak değer kaybını talep edebilmektedir. Araç değer kaybının talep edildiği yerler ise kazada kusurlu bulunan kişiler ve onların anlaşmalı bulundukları sigorta şirketleri oluyor.

Araç değer kaybı davaları ile ilgili olarak yasal zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bu süre içinde kişiler araç değer kayıplarını tahsil edebilmektedirler. Tahsil edilen miktarlara değer kayıpları ile birlikte kişinin araçsız kaldığı dönemdeki ikame araç bedeli ve eğer ticari bir araçsa kazaya karışan araç bu durumda ticari olarak kaybının da bu miktara eklenmesi gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süreleri

Araç değer kaybı davası sonrasında gerekli ödemeleri alması beklenen tarafın bu rakamları tahsil edebileceği zamanaşımı süreleri 2 yıl olmaktadır. Kazanın gerçekleştiği tarih başlangıç kabul edilecek şekilde ortaya çıkan bu süre sigorta şirketine başvurulması ile sona ermektedir.

Eğer zamanaşımı sürelerinin geçilmesinin ardından değer kaybı üzerinde hak sahibi olan kişiler haklarını talep ederlerse bu durumda karşı tarafta bulunan sigorta şirketleri ya da kusurlu kişiler itiraz haklarını kullanabilirler. Bunun sonucunda artık kişilerin değer kayıplarını tahsil etmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenlerde araç değer kaybı davası söz konusu olduğu zaman en kısa sürede harekete geçilerek davalar açılmalı ve hakların talep edilmesi sağlanmalıdır.

Trafik Sigortası Araç Değer Kaybını Öder Mi?

Araç değer kaybı davası açıldığında muhatap alınan ve davanın açıldığı kişiler kazalarda kusurlu bulunan kişiler olmaktadır. Ancak değer kayıplarının talep edileceği yerler bu kişilerin anlaşmalı oldukları sigorta şirketleri olmaktadır. Trafik sigortasına başvurarak kaybın tahsil edilmesi sağlanabiliyor. Trafik sigortası ancak evraklarda herhangi bir eksiklik bulunmuyor ve değer kaybının ödenmesine karşı gelecek herhangi bir engel bulunmuyorsa ödemeleri yapmaktadır. Fakat trafik sigortaları bu tür değer kayıplarının karşılanmasında oldukça yavaş davranmaktadırlar.

Ödenmesi gereken rakamların tahsil edilmesinde çeşitli zorluklar çıkaran sigortalara karşı kişilerin mutlaka başvurularını düzenli olarak yapması gerekmektedir. Eğer sigorta şirketlerine yapılan başvurulardan sonuç alınmazsa bu durumda değer kaybı davalarının kapanması söz konusu olabiliyor. Bir diğer önemli nokta da trafik sigortasının araç değer kayıpları için belirlediği limitlerle ilgili olmaktadır. Eğer araç değer kaybı hesaplandıktan sonra trafik sigortasının araç değer kaybı için belirlediği limitlerin üzerinde bir rakam ortaya çıkarsa bu durumda kişilerin ek olarak kazada kusurlu bulunan kişilere ya da kazaya karışan aracın ruhsat sahibine dava açması gerekir. Bu davalarda değer kaybının ancak trafik sigortasının belirlediği limitleri aşan kısmının talep edilmesi mümkün olabiliyor.

 

19 SORULAR

 1. RAMAZAN MENTEŞE dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. HİKMET BULUT dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. KOREL ESKİMEN dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. YALMAN SERGİN dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 6. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. SULTAN GÖKYAR dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. taner sunman dedi ki:

  Avukat bey 2016 bir trafik kazası geçirdim %100 kusurlu olduğum bu kazada karşı tarafın zararını sigorta şirketm karşıladı yaklaşık 14 bin şimdi karşı taraf bana değer kaybı davası açmış bunu trafik sigortamdan almaları gerekmiyormu benim ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler

 9. SEREN SONGÜR dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 10. İLKAY SAVCI dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 11. BENAN DAYANÇ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 12. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 13. ZÜBEYDA TURHAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 14. NEŞE İNCEKARA dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 15. YÜCEL TEKELİOĞLU dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 16. OKAN TANRIVERDİ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 17. ONURHAN GEL dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 18. BURCU İMİRZİ dedi ki:

  Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  İleti Konusu: Kaza ve araç değer kaybı icra
  Mesaj: Avukat bey kolay gelsin ben tarihinde kaza yaptim kaza tutanagi tuttuk simdi tarafima bir tebligat geldi kaza yaptigim taraf bana icra dosyasi acmis aracin deger kaybini tarafimdan tahsil etmek istiyorlar sigartam vardi ne yapmam lazim karsi dava mi acalim yardimci olursaniz

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri