Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Davaları Sonrasında Velayet Davası Açılması

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların her konuda anlaşmalı ile gerçekleşebilmektedir. Bu anlaşma boşanma kararı ve boşanma sonrası ortaya çıkacak tüm hukuki durumlar ve hakları kapsamaktadır. Bu sebeple yapılacak anlaşmalı boşanma prosedüründe tüm bu konular belirtilmelidir. Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Taraflar arasında çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafında çocuğu ne zaman, ne kadar göreceği gibi konular belirtilmelidir. Velayet konusunda tarafların aralarında yapacağı büyük oranda kabul görecektir. Ancak boşanma davalarında çocuğun velayeti konusunda karar hakimin olmaktadır. Hakim anlaşma prosedüründe belirtilenden farklı olarak bir karar verebilmektedir. Bu durum çocuğun menfaati için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacaktır. Hakimler velayet konusunda her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutarak kararlar vermektedirler.

Boşanma Davalarında Verilen Velayet Kararları Değiştirilebilir Mi?

Boşanma davalarında hakimlerin vereceği velayet kararları kesin hüküm içermemektedir. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları için de geçerli olmaktadır. Bu durum mahkemenin çocuğun menfaatini ön planda tutmasının bir gereği olmaktadır. Boşanma davasının görüldüğü zaman için belirli şartları sağlayacak kişinin zaman içerisinde bu şartları sağlayamaz duruma gelmesi ve diğer tarafında daha iyi şartlar sağlayabilmesi velayetin değişebilmesinin önünü açmaktadır. Bu durumda çocuğun menfaati gereği velayet kararı değiştirilebilmektedir.

Velayet kararı mahkeme tarafından tamamen çocuğun menfaati düşünülerek verilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar velayet konusunda istekte bulunarak bu konun kara bağlanmasını talep edebilmektedir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile velayet konusunda dava görülecektir. Bu durumda verilen karar çocuğun menfaati ölçüsünde verilecektir. Zaman içerisinde bu şartların değiştiğini gösteren ve çocuğun velayetini almak isteyen kişiler velayet değiştirme davaları açabilmektedir. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davalarında da durum böyledir. Tarafların velayet konusunda yaptıkları anlaşma zaman içerisinde değişebilmektedir. Diğer konulardaki anlaşmalar dışında velayet konusunda verilen kararlar değiştirilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarından Sonra Velayet Davaları Açılabilir Mi?

Taraflar arasında boşanma, tazminat, eşya ve mal paylaşımı konusunda tam bir anlaşmanın olması durumunda anlaşmalı boşanma davaları açılmaktadır. Bu davalar boşanmak isteyen eşlerin kısa sürede boşanabilmesi için vardır. Bu boşanma davalarında varsa çocuğun velayeti konusunda da bir anlaşma gerekmektedir. Bu anlaşma veya hakimin bu konudaki takdiri ile velayet bir tarafa verilecektir. Velayet kararları kesin bir hüküm içermediği için zaman içerisinde bu kararın değiştirilmesi konusunda dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları sonrasında da velayet değiştirme davaları açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Velayet Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davalarının görülmesinden sonra velayet konusunda değişlik talep edecek taraf velayetin değiştirilmesi davası açacaktır. Bu davanın açılması konusunda bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Velayetler çocuğun 18 yaşlına gelmesi ile bitecektir. Bu yaşa gelene kadar çocukların velayeti için velayet değiştirme davaları açılabilmektedir. Bu konuda en önemli olan velayetin değiştirilmesi konusunda haklı ve geçerli bir neden sunulabilmesidir. Velayetin değiştirilmesinin çocuğa sağlayacağı menfaat mahkemeye kanıtlı ve somut olarak sunulmalıdır. Bu şekilde mahkeme velayet değişimi konusunda karar verebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında Çocuğun Velayetinin Alınabilmesi

Birçok boşanmada çocuğun küçük yaşta olması veya boşanmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için velayetin bir tarafa verilmesi konusunda bir anlaşma yapılabilmektedir. Bu durumda istemeyerek velayeti karşı tarafa veren kişi zaman içerisinde velayetin kendisine verilmesi konusunda dava açabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davalarında tarafın velayeti alabilmesi için geçerli nedenler sunmalıdır. Velayetin alınmasının çocuğun menfaatinin sağlanması konusunda gerekli olduğu ve velayetin tarafına verilmesinin çocuğun menfaatine olacağı konusunda mahkemeye somut kanıtlar sunabilmelidir. Ancak bu durumda mahkeme velayetin değiştirilmesi konusunda bir karar verebilecektir. Velayet konusunda mahkeme her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutmaktadır. Daha iyi eğitim, daha iyi bakılma sunabilecek ve ayrıca çocuğun alıştığı ortamdan ayrılmaması gibi birçok farklı durum incelenmektedir.

Boşanma Avukatı