Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Velayet Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı boşanma sonrası velayet davası açılarak gerekli hallerde çocuğun velayeti diğer eşe verilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında temel prensip her iki tarafında da aralarında boşanma sonrası tüm konularda mutabakata varmalarıdır. Velayet, nafaka, mal paylaşımı vb. konularda anlaşmaya vararak boşanan eşler, boşanma sonrasında ortay çıkan durumlar için velayet değişikliği davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasında velayet eşler tarafından belirlenmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise velayet kararı mahkeme tarafından verilir. Velayet kararı çocuğun menfaatinin yüksek olduğu tarafa verilmesi esastır. Anlaşmalı boşanmada eşlerin vermiş oldukları karar daha sonra çocuğun menfaatinin ortadan kaybolması halinde başka bir dava ile talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Nasıl Değişir?

Anlaşmalı boşanmada davası, en az 1 yıl süreyle evli kalmış çiftlerin, boşanma protokolü üzerinde tam bir anlaşmaya vararak açtıkları davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında velayet konusu yapılan bu anlaşma üzerinde belirlenir. Hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde çocuğun menfaatine yönelik protokolde değişiklik yapması mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası sonrası velayet davası boşanma sonrasında eşlerden birinin ilgili makama başvuru yaparak velayetin değişikliği davası açmasıyla yapılabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında verilen velayet kararları içinde kanunda sayılan hallerin ortaya çıkması halinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi için çocuğun veya çocukların yüksek menfaati yine esas alınacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Nerede Açılır?

Velayetin değiştirilmesi davası, boşanma sonrasında eşlerden birine verilen velayet hakkını ortadan kaldıracak durumların oluşması ile diğer eş tarafından açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma sonrasında söz konusu hallerin ortaya çıkması durumunda kişiler Aile Mahkemelerinden velayet değişikliği için dava açabilirler. Bu davalar için yetkili mahkeme çocuğun ikamet ettiği yerdeki mahkemeler olacaktır.

Velayetin değiştirilmesi davası açabilmek için kanunlarımızda herhangi bir süre belirtilmemiştir. Boşanma sonrasında her zaman velayet değişikliğine neden olacak hallerin oluşma ihtimali olması nedeniyle zamanaşımı süresi bu davalar için bulunmamaktadır. Anlaşmalı velayet değişikliği dilekçe örneği ve kanunlarda belirlenen şekilde yapılan başvurular sonrası velayet davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayetin Değiştirilme Nedenleri

Velayet değişikliğine neden olacak haller kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Çocuğun çıkarlarına zarar veren ve menfaatini korumaya ehil olamayan kişilere karşı velayet değişikliği davası açılabilir. Velayet değişikliğine neden olan haller;

 • Velayet hakkına sahip kişinin deneyimsizliği
 • Sürekli bir hastalığının olması
 • Yeterli ilginin gösterilmemesi
 • Velayet hakkına sahip eşin ölmesi
 • Başka bir yerde yaşama
 • Çocuğun menfaatini sağlayamama vb.

Durumlarda Boşanma davası sonrasında velayet değişikliği davası açılabilmektedir. Aynı zamanda velayet hakkının kötüye kullanılması ve çocuğun gelişiminin sağlanamaması halinde değişiklik için dava açılabilmektedir. Velayet davası karar örnekleri incelendiği zaman davanın açılabilmesi için velayet sahibi kişinin bu hakkını kötüye kullandığının ispatlanması gerekmektedir.

Velayet hakkının kötüye kullanılması veya bu hakkın ihlal edildiği durumlarda görevli ve yetkili mahkemelere dava açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Davaları Sonrasında Velayet Davası Açılması; Anlaşmalı boşanma davaları tarafların her konuda anlaşmalı ile gerçekleşebilmektedir. Bu anlaşma boşanma kararı ve boşanma sonrası ortaya çıkacak tüm hukuki durumlar ve hakları kapsamaktadır. Bu sebeple yapılacak anlaşmalı boşanma prosedüründe tüm bu konular belirtilmelidir. Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.

Taraflar arasında çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafında çocuğu ne zaman, ne kadar göreceği gibi konular belirtilmelidir. Velayet konusunda tarafların aralarında yapacağı büyük oranda kabul görecektir. Ancak boşanma davalarında çocuğun velayeti konusunda karar hakimin olmaktadır. Hakim anlaşma prosedüründe belirtilenden farklı olarak bir karar verebilmektedir. Bu durum çocuğun menfaati için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacaktır. Hakimler velayet konusunda her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutarak kararlar vermektedirler.

Boşanma Davalarında Verilen Velayet Kararları Değiştirilebilir Mi?

Boşanma davalarında hakimlerin vereceği velayet kararları kesin hüküm içermemektedir. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları için de geçerli olmaktadır. Bu durum mahkemenin çocuğun menfaatini ön planda tutmasının bir gereği olmaktadır. Boşanma davasının görüldüğü zaman için belirli şartları sağlayacak kişinin zaman içerisinde bu şartları sağlayamaz duruma gelmesi ve diğer tarafında daha iyi şartlar sağlayabilmesi velayetin değişebilmesinin önünü açmaktadır. Bu durumda çocuğun menfaati gereği velayet kararı değiştirilebilmektedir.

Velayet kararı mahkeme tarafından tamamen çocuğun menfaati düşünülerek verilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar velayet konusunda istekte bulunarak bu konun kara bağlanmasını talep edebilmektedir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile velayet konusunda dava görülecektir. Bu durumda verilen karar çocuğun menfaati ölçüsünde verilecektir. Zaman içerisinde bu şartların değiştiğini gösteren ve çocuğun velayetini almak isteyen kişiler velayet değiştirme davaları açabilmektedir. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davalarında da durum böyledir. Tarafların velayet konusunda yaptıkları anlaşma zaman içerisinde değişebilmektedir. Diğer konulardaki anlaşmalar dışında velayet konusunda verilen kararlar değiştirilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarından Sonra Velayet Davaları Açılabilir Mi?

Taraflar arasında boşanma, tazminat, eşya ve mal paylaşımı konusunda tam bir anlaşmanın olması durumunda anlaşmalı boşanma davaları açılmaktadır. Bu davalar boşanmak isteyen eşlerin kısa sürede boşanabilmesi için vardır. Bu boşanma davalarında varsa çocuğun velayeti konusunda da bir anlaşma gerekmektedir. Bu anlaşma veya hakimin bu konudaki takdiri ile velayet bir tarafa verilecektir. Velayet kararları kesin bir hüküm içermediği için zaman içerisinde bu kararın değiştirilmesi konusunda dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları sonrasında da velayet değiştirme davaları açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Velayet Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davalarının görülmesinden sonra velayet konusunda değişlik talep edecek taraf velayetin değiştirilmesi davası açacaktır. Bu davanın açılması konusunda bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Velayetler çocuğun 18 yaşlına gelmesi ile bitecektir. Bu yaşa gelene kadar çocukların velayeti için velayet değiştirme davaları açılabilmektedir. Bu konuda en önemli olan velayetin değiştirilmesi konusunda haklı ve geçerli bir neden sunulabilmesidir. Velayetin değiştirilmesinin çocuğa sağlayacağı menfaat mahkemeye kanıtlı ve somut olarak sunulmalıdır. Bu şekilde mahkeme velayet değişimi konusunda karar verebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında Çocuğun Velayetinin Alınabilmesi

Birçok boşanmada çocuğun küçük yaşta olması veya boşanmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için velayetin bir tarafa verilmesi konusunda bir anlaşma yapılabilmektedir. Bu durumda istemeyerek velayeti karşı tarafa veren kişi zaman içerisinde velayetin kendisine verilmesi konusunda dava açabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davalarında tarafın velayeti alabilmesi için geçerli nedenler sunmalıdır. Velayetin alınmasının çocuğun menfaatinin sağlanması konusunda gerekli olduğu ve velayetin tarafına verilmesinin çocuğun menfaatine olacağı konusunda mahkemeye somut kanıtlar sunabilmelidir. Ancak bu durumda mahkeme velayetin değiştirilmesi konusunda bir karar verebilecektir.

Velayet konusunda mahkeme her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutmaktadır. Daha iyi eğitim, daha iyi bakılma sunabilecek ve ayrıca çocuğun alıştığı ortamdan ayrılmaması gibi birçok farklı durum incelenmektedir.

Boşanma Avukatı

8 SORULAR

 1. MELİKE ÜNSAL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. SİNEM AKTAŞ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. SEMA ULUMERİÇ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 7. BENAY SAVAŞ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 8. AZRA YAĞAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri