Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin evlilik birliği sürdürmek istemeleri ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm konularda anlaşmış olması durumunda aralarında yapacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmaları anlamına gelmektedir. Boşanmak konusunda tam bir anlaşma içerisinde olan eşlerin açacakları davalar şekil ve usul yönünden anlaşmalı boşanma davaları olarak isimlendirilmektedir.  Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin öncelikle Medeni Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen ve anlaşmalı boşanma şartları olarak belirlenen bu şartları bilmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma konusunda gerekli olan yasal şartların getirilmemesi durumunda eşlerin anlaşmalı boşanmaları mümkün olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir?

  • Türk Medeni Kanunun içerisinde belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarının ilki bir yıllık evlilik süresi şartı olmaktadır. Evliliği bir yıldan fazla olan kişiler anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir. Ancak evlilikleri bir yıldan az süren kişilerin anlaşmalı boşanma davaları açmaları mümkün olmayacaktır.
  • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bir yıllık evlilik şartını yerine getiren eşlerin bu anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için aralarında boşanma ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm hukuki konularda uzlaşmış olmaları gerekmektedir. Çocuk velayeti, nafaka, tazminatlar ve mal paylaşımları gibi oldukça önemli konularda eşlerin anlaşmış olması gerekmektedir. Eşlerin aralarında yaptıkları anlaşmalar yazılı olarak bir sözleşmeye dökülmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü denilen bu sözleşme oldukça önemlidir. Hukuka uygun ve sorunsuz şekilde hazırlanan bu protokol mahkemeye verilmelidir. Davalarda hakim bu protokolü incelemekte ve sorun olmaması durumunda boşanmayı onaylamaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması sonuçlanabilmesinde gerekli bir diğer şart ise duruşmadan tarafların bizzat bulunmasıdır. Duruşma günü eşlerin orada bulunması davanın sonuçlanması açısından çok önemlidir. Avukat ile temsil edilseler ve vekil tutmuş olsalar bile duruşma günü iki eşinde hakim karşısında olması gerekmektedir. Hakim yazılı olarak verilen anlaşmalı boşanma protokolü ve boşanma isteği konusunda kişilerin hür iradesinin olduğundan emin olmalıdır. Bu sebeple de mutlaka duruşmalara katılım gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak kısa sürede ve sorunsuz şekilde boşanabilmeyi mümkün hale getirmektedir. Bu sebeple de birçok eş boşanma konusunda bu davaları tercih etmektedir. Şartların yerine getirilmesi ile ve evrakların sorunsuz hazırlanması ile duruşma tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak hazırlanacak dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolleri hukuk bilgisi gerektirmektedir. Bir sorun yaşanmaması için bir avukattan bu konuda destek ve yardım alınması sürenin uzamamasını sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarının sorunsuz bir şekilde görülmesi ve bir sorunla karşılaşılmaması konusunda özellikle dava dilekçesinin hazırlanması ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması konusunda avukatlardan yardım alınması gerekmektedir. Bu şekilde sorunsuz olarak tel celsede boşanabilmek mümkün olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda Türk Medeni Kanununda belirli maddeler içerisinde şartlar getirilmiştir. Bu şartların yerine getirilmesi ile tarafların anlaşmalı boşanmaları mümkün olabilmektedir. Bu şartlardan bir yıllık evlilik süresinin yerine getirilmesi sonrasında boşanmak konusunda bir anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir. Anlaşmanın sağlanması mahkemeye sunulacak olan prosedürle belirtilmelidir. Hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü sorunsuz bir şekilde hukuka uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu durum davaların uzamamasını sağlayacak önemli bir konu olmaktadır. Bu protokolde tarafların boşanmayı istemlerinden, çocukların velayetine, velayeti almayan tarafın çocuklar ile görüşme sürelerine, nafaka ve tazminat ile mal paylaşımı konularına kadar birçok konu hakkındaki anlaşmalar belirtilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin en önemli olan anlaşmalı boşanma protokollerinin düzenlenmesi konusunda çok dikkatli ve titiz olması gerekmektedir. Özellikle hukuki bilgilerin gerekli olduğu bu işlemde yapılacak küçük hatalar bile hakim tarafından olumsuz değerlendirilip, boşanma süresinin uzamasına veya davanın reddine bile sebep olabilmektedir. Boşanmak isteyen eşlerin bu sürecin kısa olması nedeni ile tercih ettikleri anlaşmalı boşanma davalarının hukuki olarak destek alınmadan yapılması durumunda hiçte kısa sürmeyeceği veya olmadık sorunlar ile karşılaşılmasının mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Protokolün hazırlanması konusunda çocuk velayeti oldukça önemlidir. Velayetin çocuk menfaatine göre verilmesi gerekmektedir. Bundan sonra velayeti almayan tarafın çocukla görüşmesi konusundaki bölümlerin doğru ve hukuka uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında ödenecek nafaka türleri ve miktarları ile yıllık artık oranları belirtilmelidir. Ödenecek tazminatlar konusunda da bilgiler yer almalıdır. Mal paylaşımı konusunda hukuki geçerliliği olan bir şekilde paylaşım yapılması önemlidir. Bu gibi konularda hata yapmamak için hukuk bilgisi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açılması konusunda araştırmalar yapan eşlerin internet üzerinden veya farklı kaynaklar ile şablon şeklinde protokol bulması mümkündür. Örnek olarak hazırlanan bu protokollerin kişiye göre düzenlenmeye çalışılması kolay ve başarılı olacak gibi görünse bile büyük sorunlar doğurabilir. Herkesin evliliği ve boşanma süreci farklı olmaktadır. Çocuklar, çocukların sağlık durumları, tarafların maddi olanakları ve mal paylaşımı gibi konular herkes için birbirinden farklıdır. Bu sebeple de herkesin farklı bir protokol düzenlemesi gerekmektedir. Mahkeme bu protokolleri denetlemekte ve gerekirse değişiklik yapılmasını isteyebilmektedir. Ayrıca davayı reddetme hakkında bulunabilmektedir. Bu tür bir sorun yaşamamak için tarafların kendilerine özel olan boşanmaları ve durumlarını kapsayacak bir protokol yapmaları gerekmektedir. Bu protokolün hazırlanmasında çok fazla hak kaybı yaşanabilmektedir. Bu durumu da yaşamamak için taraflara özel olacak şekilde bir protokol düzenlenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Başvurulur

Anlaşmalı Boşanma Süresi

Boşanma süreci eşler için birçok konuda oldukça olumsuz ve sorunlu geçmektedir. Psikolojik olarak ve sosyal olarak sorunlu bir şekilde olumsuz yaşam etkilenmektedir. Bu etkilere en az şekilde maruz kalarak hayatlarını sorunsuz yaşamak istemektedirler. Sorunsuz bir şekilde bu boşanma süresinin kısa olmasını isteyen eşlerin aralarında anlaşmış olması gerekmektedir. Hukuki açıdan görülecek davalarda da eşlerin boşanmanın daha az sorunlu şekilde tamamlanabilmesi için anlaşmalı boşanma davaları kuralları oluşturulmuştur. Bu şekilde sorunsuz olarak işlemlerin yapılması mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı şekilde boşanabilmek için öncelikle tarafların boşanma ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm konularda anlaşmış olması gerekmektedir. Bu şekilde mahkemelere anlaşmalı boşanma davaları açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Nasıl Kısaltılır?

Boşanma süresinin belirlenmesi konusunda en önemli durum bu konuda atılacak adımlardır. Atılacak adımların doğru ve başarılı olması davaların kısa sürede başlaması ve sorunsuz şekilde sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Hızlı bir şekilde boşanabilmek isteyen eşlerin bu konuda hukuki destek almaları onların zaman kaybı yaşamamalarını sağlamaktadır. Boşanma davalarının bir avukat ile açılması ve gerekli tüm evrakların avukatlar ile hazırlanması büyük bir avantaj yaratacaktır. Avukatların bu davalardaki tecrübeleri ile oluşacak sorunların önceden görülebilmesi ve sorun çıkmadan davaların görülmelerini sağlaması mümkün olabilmektedir. Bu sebeple avukatlar ile yapılacak bu işlemlerde iki veya üç ay içerisinde davalar sonuçlanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davasının açılmasında gerekli olan dava dilekçesinin hazırlanması ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması gibi konularda çok dikkatli olunması ve hukuki olarak sorunsuz şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Bir boşanma avukatı yardımı ile bu evrakların hazırlanmasında başarı sağlanabilmektedir. Yanlış şekilde veya içeriğinde hata olan evraklar nedeni ile davalar reddedilebilmekte, çekişmeli boşanmaya dönebilmekte ve veya dava kabul edilmesi mümkün olamayabilir. Böyle bir durumla karşılaşmadan davaların kısa sürede tamamlanması konusunda avukatlardan yardım alınması oldukça önemlidir. Bunun sağlanması ile sorunsuz bir şekilde iki ile üç ay gibi bir sürede boşanabilmek mümkün olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatının tutulmaması durumunda dava süreleri sanıldığı gibi kısa olmayabilir. Örnek olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde her hangi bir yanlış yazılma veya bir konunun atlanması gibi durumlarda hakimin protokole itiraz etmesi ve düzeltme istemesi mümkün olabilir. Böyle bir durumda dava sonraki celseye ertelenebilmektedir. Bunun yanında mahkemeye sürülecek olan boşanma gerekçesinin ispatlanamaması gibi bir durumda da mahkemenin boşanmayı gerçekleştirmemesi ve davayı ertelemesi söz konusu olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları Medeni Kanunda belirtilmiş olan belirli şartlara göre açılabilmektedir. Bu şartların bilinmemesi ve bu şartların yerine getirilmemesi gibi bir durumda davanın açılamaması ve reddedilmesi mümkün olabilmektedir. Bu şartlardan birisi de duruşmada iki tarafında bizzat bulunmasıdır. Eşlerin veya eşlerden birinin duruşmaya gelmemesi durumunda boşanma gerçekleşmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Tarafların Davaya Katılma Zorunluluğu Var Mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarının görülmesi sırasında her iki tarafında davaya gelmesi gerekmektedir. Dava katılımın olmaması durumunda hangi tarafın davaya gelmediğine göre sonuç değişebilmektedir. Görülecek davaya davacının yani davayı açan tarafın gelmemesi durumunda duruşma sonraki celseye atılacaktır. Görülecek anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına davalı tarafın gelmemesi durumunda ise boşanma davasının reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarının oldukça önemli olan bir şartı da davaya bizzat katılımdır. Diğer davalardan farklı olarak avukat tarafından vekil tutulmuş olunsa bile davaya bizzat katılım gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarına katılımın yapılmaması durumunda davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi gibi bir ihtimalde bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarının yapılmasının asıl amacı eşlerin kısa sürede boşanabilmesini sağlamaktır. Bu sebeple de taraflar kısa sürede boşanabilmek için bu davaları tercih etmektedir. Ancak davaya katılım mecburiyetine uyulmaması gibi bir durumda davanın sonraki celseye atılması, reddedilmesi veya çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi dava süresinin uzamasına neden olacaktır. Boşanma davasının bir sebeple reddedilmesi durumunda tarafların tekrar aynı boşanma sebebi ile üç yıl içerisinde dava açması mümkün olmayacaktır. Tüm bu oluşabilecek durumlar düşünüldüğünde davaya katılımın ne kadar önemli olduğu yeniden anlaşılacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların duruşmada bulunması Türk Medeni Kanunda yer alan bir zorunluluk olmaktadır. Bu zorunluluk taraflarca uygulanmadığında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.

Tüm süreç olarak düşünüldüğünde anlaşmalı boşanma davalarında konusunun uzmanı olan bir avukattan yardım alınması ile sorunsuz olarak tek celsede boşanmanın mümkün olabileceği söylenebilmektedir. Bu davanın açılması ve duruşmanın yapılması konusunda avukatların başarısı önemli iken tek celse olacak davalara iki tarafında katılımının sağlanması ile sorunsuz olarak boşanma gerçekleşecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların bir avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak davanın amacına uygun şekilde kısa sürede ve tek celsede tamamlanması konusunda hukuki bir destek alınması gerekmektedir.

Yapılacak anlaşmalı boşanma davalarında sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ile bir ile üç ay içerisinde boşanmanın mümkün olunacağı söylenebilir. Ancak tarafların durulmada bulunması da davanın tek celsede ve söylenen sürede tamamlanması için çok önemlidir. Bunun dışında avukat tutulmadan yapılacak hatalar nedeni ile davanın sonraki celseye kalması durumunda sürenin yedi ile sekiz ay gibi bir süreye uzayacağı bilinmelidir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davalarının en büyük özelliği ve gerekliliği tarafların boşanma isteği de dahil olacak şekilde tüm konularda anlaşmış olması gerekliliğidir. Tarafların arasında boşanma ve boşanma ile ortaya çıkacak durumlar içerisinde birinde dahi anlaşmazlık olması durumunda anlaşmalı boşanmadan söz edilemez. Bu duruma tazminat konuları da dahildir. Tarafların araların tazminat ödenmesi ve bunun miktarı ile ödeme şekli konusunda tam bir anlaşma sağlanmış olmalıdır. Bu gibi bir durumda anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukat ile hazırlanması önem kazanmaktadır. Avukat ile doğru bir şekilde tazminat konusu konuşularak nasıl ve ne şekilde protokolde yer alacağı belirtilmelidir. Protokolde yer almayan bir tazminat konusunda sonradan dava açılması mümkün olmayacaktır. Protokolde yer almayan bu gibi haklar mahkeme tarafından verilemeyecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin en büyük isteği kısa sürede boşanabilmektedir. Ancak işlemlerin yapılmasında bir uzmana danışılmaması durumunda bazı hak kayıpları yaşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaların tarafların her konuda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bunlar çocuk velayeti, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı olmaktadır. Sorunsuz bir şekilde bu işlemlerin yapılması ve tarafların yasal haklarını alması konusunda bilgili olmaları gerekmektedir. Ancak herkes bu derece hukuk bilmemektedir. Bu sebeple de bir hak kaybına uğramamak için avukatlara danışılması gerekmektedir. Boşanma davalarında tarafların birbirinden tazminat alma hakları bulunmaktadır. Bu hakların nasıl ve ne şekilde oldukları ise yasalarda belirtilmiştir. Avukatlar aracılığı ile bu hakların bilinmesi ve protokolde başarılı şekilde yer alması sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaların Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında maddi tazminat talepleri konusunda, tarafların boşanmayın gerektiren olayda diğer taraftan daha az kusurunun bulunması veya kusursuz olması gerekmektedir. Bu şartlar içinde anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat istekleri mümkün olabilmektedir. Tarafların maddi tazminat konusunda anlaşmaları ve bunun protokolde belirtmeleri gerekmektedir. Manevi tazminat konusundaki boşanma durumunda ve olayında kişilik haklarına saldırı olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda manevi tazminat talebinin olması durumunda bunun tarafların her konuda anlaşmış olması ile protokolde yer alması gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılması için konusunda uzman olan bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Boşanma protokolünde tazminat haklarından vazgeçildiği şeklinde bir beyan vermeleri durumunda ise bir daha tazminat isteğinde bulunmamaları mümkün olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Dava Ücreti

Anlaşmalı boşanma davaları açmak isteyen kişilerin hızlı bir şekilde ve kısa sürede boşanmayı sağlamaları ile bunun nasıl yapılacağını bilmeleri yanında boşanma davasının ücretlerini de bilmek istemektedirler. Anlaşmalı boşanma davasının açılması ve görülmesi ile sonuçlanması konusunda ödenecek ücretler dava harcı, gerekli belgelerin toplanmasındaki masraflar, protokolün hazırlanması ve avukat masrafları olarak sayılabilmektedir. Bu ücretler her sene değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri 2017

Anlaşmalı boşanma davasının açılmasında ödenmesi gereken dava harcı senelik olarak yapılacak zam ile birlikte davanın açılacağı şehirde bulunan barolarda belirlenmiş olan avukatlık taban ücreti üzerinden değerlendirilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların avukat tutmaları yasal bir zorunluluk olmasa da, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, dava dilekçesinin hazırlanması ve gerekli tüm evrakların mahkeme sunulması gibi işlemlerin sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamaları bir avukat tutmayı gerekli hale getirmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının en büyük özelliği olan tek celsede boşanmanın mümkün olması için hukuki olarak tüm işlemlerin sorunsuz yapılması gerekmektedir. Bunun sağlanması konusunda da avukatlar oldukça önemlidir.

Tüm bu sebepler ile konusunda uzman olan bir anlaşmalı boşanma avukatının tutulması ile davanın istenildiği gibi tek celsede tamamlanması mümkün olabilmektedir. Bunun yapılmaması durumunda davaların tek celsede tamamlanmaması, reddedilmesi veya çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi mümkün olabilmektedir. Bu durum da tarafların istemeyeceği durumlar olmaktadır. Davaların konusunda uzman olan ve yeterli bilgi ile tecrübesi bulunan bir avukata verilmesi işlemlerin çok kısa sürede sorunsuz tamamlanması, duruşma günün alınması ve sadece tek celse olacak davaya katılım ile sorunsuz olarak tamamlanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Boşanma davalarının tüm türleri tarafların birçok sıkıntıya ve psikolojik zorluğa maruz kaldıkları süreçleri beraberinde getirmektedir. Her evliliğin başlangıcında bir ömür beraberlik düşünülse bile bunun bazen mümkün olmaması insanlarda büyük üzüntü ve keder yaratabilmektedir. Eşlerin bunlar ile uğraştıkları bir durumda davaların kısa sürede bitmesi ve yeni hayata başlamak çok önemli olmaktadır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davaları görülebilmektedir. Bu davaların istenildiği ve beklendiği gibi kısa sürmesi ile hukuk bilgisi ile mümkündür. Dava için birçok işlem gerekmektedir. Oldukça ciddi olan evlilik birliğinin sonlandırılması işlemi hafife alınmayacak davalardır. Bu davaların görülmesi ve davaya hazırlanılması sürecinde hukuk bilgisi çok önemlidir. Bu sebeple de mutlaka bir avukat tutulması ciddi bir avantaj yaratmaktadır. Başarılı bir şekilde bu avukatlar ile anlaşmalı boşanma davaları görülebilmektedir. Genel olarak bir ile üç ay gibi bir sürede avukat ile yapılan davalar görülerek boşanma sağlanabilmektedir. Mahkemenin yoğunluğunun olmadığı bir dönemde bir ay gibi bir sürede boşanmak bile mümkün olabilmektedir. Tüm bunlar için işlemlerin başarılı ve bilgili bir şekilde yapılması gerekmektedir.

2 SORULAR

  1. YAPRAK UZUNLU dedi ki:

    Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  2. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

    Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri