Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Evlilik birliğinin eşler tarafından sonlandırılmasına karar verilmesi ve bu amaç doğrultusunda her konuda anlaşmaları sonucu mahkemeye başvurmaları şeklinde açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davasıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için öncelikle her detayda tam olarak anlaşmış olmaları gereklidir, anlaşılamayan detaylar varsa, bu aşamada usul yönünden farklı olan çekişmeli boşanma davası açılması gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Boşanmanın gerçekleşmesi usulleri ve şekilleri 4721 Sayılı Medeni Kanun’ da düzenlenir. Boşanma nedenlerine bağlı olarak boşanma şekleri farklılıklar gösterir. Anlaşmalı boşanma bu boşanma türlerinden biridir. Taraflar her konuda anlaştığında anlaşmalı boşanma yoluyla hızlı bir şekilde boşanabilirler. Anlaşamadıkları detaylar bulunuyorsa bu tür davalar çekişmeli boşanma davaları olarak görülürler. Anlaşmalı Boşanma davası açabilmek için gerekli koşulların ve şartların meydana gelmesi gereklidir ve bu şartla Medeni Kanun’ da açık bir şekilde belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nasıl Olur?

Medeni Kanun’ da düzenlenmiş anlaşmalı boşanma şartları arasında;

  1. a) Tarafların boşanma ile ilgili her konuda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı yazılı bir protokol haline getirmeleri gereklidir.
  2. b) Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları anlaşmalı boşanma davaları açabilmeleri için gerekli bir ön şarttır. Bir yıldan daha az sürmüş evlilikler için anlaşmalı boşanma davası açılamaz.
  3. c) Tarafların anlaşmalı boşanma davalarında hazır bulunmaları şartı vardır. Hazırlanmış olan protokolde bulunan tüm maddeler üzerinde tarafların anlaştıklarını beyan etmeleri zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermelerini takip eden süreç içerisinde, boşanmanın sonuçlarıyla ilgili olarak her konuda anlaşmaya varmaları gerekir. Bu anlaşma sonucunda hazırlanan protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanarak, en az 6 aydır ikamet ettikleri adrese en yakın aile mahkemelerine başvurabilirler. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulabilir. Eşlerin ayrı ikamet ettikleri durumlarda davalı olan kişinin ikamet ettiği bölgede bulunan Aile veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olur?

Boşanma davalarının her türünde usullere uygunluk büyük bir önem arz eder. Anlaşmalı boşanma davalarında da dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü çok büyük bir önem taşır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanırken, boşanmaya neden olan olayların net ve dürüst bir şekilde açıklanması gereklidir. Ancak tüm dilekçenin usullere uygun bir şekilde açıklanması beklenir. Usullere uygun olmayan dava dilekçeleri, davanın reddedilmesine neden olabileceği gibi, aynı konuda en az 3 yıl tekrar dava açılmamasına da sebep olabilir. Bu sebeple boşanma davalarında öncelikle bir avukata başvurmak ve mümkünse dava süresince yardımını talep etmek önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma davalarında yüksek öneme sahip ve aynı zamanda zorunlu olan diğer bir belge olan anlaşmalı boşanma davası protokolü, eşlerin her konuda anlaştıklarını yazılı bir şekilde beyan ettikleri ve ıslak imzaları ile onayladıkları belgedir. Dava dilekçesi gibi anlaşmalı boşanma davasının olmazsa olmazı olan bu belgede, usullere uygun bir şekilde hazırlanmak zorundadır.

Makale ve diğer bilgiler için boşanma avukatı ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.