Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? Anlaşmalı boşanma süreci, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Türk Medeni Kanunu’nun boşanmaya haklı sebep oluşturan nedenlerin oluşması durumunda eşlerin “anlaşmalı boşanma protokolü” imzalayarak boşanmalarına işaret etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları; kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin ilgili yasalarda çerçevesi belirtilen sebepleri öne sürerek mahkeme kararıyla evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep ettikleri bir aile hukuku davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma talebiyle yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunan dava taraflarının, kendi aralarında boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde mutabakata vardıkları bir boşanma davası türüdür. Bu doğrultuda anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin; nafaka türleri, evlilik birliği süresince elde edinilen malların paylaşımı, müşterek çocuğun velayeti gibi konularda uzlaşmaya vararak bunu bir protokol kapsamında düzenlemiş olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Demek?

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin hukuk sistemimizdeki hükümler, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
 • Boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
 • Bu tür davalarda aile mahkemesi hakiminin, tarafların ve davaya konu olan müşterek çocukların yüksek menfaati göz önünde bulundurularak anlaşmalı boşanma davası protokolü üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Her hukuki işlemde olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasının da birtakım koşullara uygunluğu önem teşkil eden bir konudur. Nitekim söz konusu şartların tamamının gerçekleşmemesi halinde anlaşmalı boşanmanın hukuki geçerliliğe sahip olduğundan söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının şartları olan şu faktörlerin mevcut olmasına dikkat edilmelidir:

 • Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların evliliğinin en az bir yıl sürmüş olması,
 • Tarafların mahkemeye anlaşmalı boşanma için kendi iradeleri ile başvurmuş olması,
 • Tarafların mahkeme huzurunda boşanma taleplerini açıklamış olması.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Demek

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların, mahkemeye başvurdukları esnada evlilik birliğinin sona ermesinin tüm maddi ve manevi sonuçlarının üzerinde anlaştıklarını belirten bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Karşılıklı imza atılarak onaylanan bu protokol, hakim tarafından incelenerek kanuna aykırı hükümler barındırmaması durumunda onaylanıp, tarafların boşanmasına hükmedilecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında birtakım hukuki prosedürlere dikkat edilmesi önemlidir. Bu sebeple anlaşmalı olarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişiler, avukatlık büromuzdan uzman boşanma avukatı tahsis ederek imzalamaları gereken bu belgeyi tüm hukuki usul ve esaslara uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımından nafaka bedellerine, müşterek çocuğun velayetinden borçların ödenmesine kadar tüm hususların anlaşmalı boşanma protokolünde açık bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Evlilik birliğinin eşler tarafından sonlandırılmasına karar verilmesi ve bu amaç doğrultusunda her konuda anlaşmaları sonucu mahkemeye başvurmaları şeklinde açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davasıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için öncelikle her detayda tam olarak anlaşmış olmaları gereklidir, anlaşılamayan detaylar varsa, bu aşamada usul yönünden farklı olan çekişmeli boşanma davası açılması gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Boşanmanın gerçekleşmesi usulleri ve şekilleri 4721 Sayılı Medeni Kanun’ da düzenlenir. Boşanma nedenlerine bağlı olarak boşanma şekleri farklılıklar gösterir. Anlaşmalı boşanma bu boşanma türlerinden biridir. Taraflar her konuda anlaştığında anlaşmalı boşanma yoluyla hızlı bir şekilde boşanabilirler. Anlaşamadıkları detaylar bulunuyorsa bu tür davalar çekişmeli boşanma davaları olarak görülürler. Anlaşmalı Boşanma davası açabilmek için gerekli koşulların ve şartların meydana gelmesi gereklidir ve bu şartla Medeni Kanun’ da açık bir şekilde belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nasıl Olur?

Medeni Kanun’ da düzenlenmiş anlaşmalı boşanma şartları arasında;

 1. a) Tarafların boşanma ile ilgili her konuda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı yazılı bir protokol haline getirmeleri gereklidir.
 2. b) Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları anlaşmalı boşanma davaları açabilmeleri için gerekli bir ön şarttır. Bir yıldan daha az sürmüş evlilikler için anlaşmalı boşanma davası açılamaz.
 3. c) Tarafların anlaşmalı boşanma davalarında hazır bulunmaları şartı vardır. Hazırlanmış olan protokolde bulunan tüm maddeler üzerinde tarafların anlaştıklarını beyan etmeleri zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermelerini takip eden süreç içerisinde, boşanmanın sonuçlarıyla ilgili olarak her konuda anlaşmaya varmaları gerekir. Bu anlaşma sonucunda hazırlanan protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanarak, en az 6 aydır ikamet ettikleri adrese en yakın aile mahkemelerine başvurabilirler. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulabilir. Eşlerin ayrı ikamet ettikleri durumlarda davalı olan kişinin ikamet ettiği bölgede bulunan Aile veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olur?

Boşanma davalarının her türünde usullere uygunluk büyük bir önem arz eder. Anlaşmalı boşanma davalarında da dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü çok büyük bir önem taşır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanırken, boşanmaya neden olan olayların net ve dürüst bir şekilde açıklanması gereklidir. Ancak tüm dilekçenin usullere uygun bir şekilde açıklanması beklenir. Usullere uygun olmayan dava dilekçeleri, davanın reddedilmesine neden olabileceği gibi, aynı konuda en az 3 yıl tekrar dava açılmamasına da sebep olabilir. Bu sebeple boşanma davalarında öncelikle bir avukata başvurmak ve mümkünse dava süresince yardımını talep etmek önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma davalarında yüksek öneme sahip ve aynı zamanda zorunlu olan diğer bir belge olan anlaşmalı boşanma davası protokolü, eşlerin her konuda anlaştıklarını yazılı bir şekilde beyan ettikleri ve ıslak imzaları ile onayladıkları belgedir. Dava dilekçesi gibi anlaşmalı boşanma davasının olmazsa olmazı olan bu belgede, usullere uygun bir şekilde hazırlanmak zorundadır.

Makale ve diğer bilgiler için boşanma avukatı ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

4 SORULAR

 1. SÜMEYRA ZENGİL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. UMMUHAN BURUŞ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. SARUHAN YENER dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. EYÜPCAN NİŞANCI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri