Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır? Anlaşmalı boşanma davası açma şartlarının sağlanmasının ardından taraflar boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya vararak dava açabilirler. Türk yargı sistemi içinde boşanma davaları iki türlüdür. Bunlar;

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası

Olarak sınıflandırılır. Anlaşmalı boşanma ilk akla geldiği şekliyle tarafların boşanma sonrası tüm konularda anlaşmaya varmaları ile kısa sürede sonuçlanan davalardır. Anlaşmalı boşanmanın yapılamadığı tüm durumlarda çekişmeli boşanma davası açılmak zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davasında temel şart eşlerin ortak bir protokol üzerinde anlaşmış olmaları ve mahkeme tarafından hür iradeleriyle anlaşmaya varıldığına kanaat getirilmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası kısaca, boşanmaya karar veren eşlerin, boşanma sonrasına ilişkin tüm konularda; nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat vb. mutabakata varmaları sonucu açılan davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için bazı temel şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların oluşması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açmak imkânsızdır. Bu boşanma davasında temel unsur eşlerin anlaşmaya varmış olmalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle en kısa sürede sonuçlanan boşanma davasıdır. Bu nedenle eşlerin boşanmaya karar vermeleri halinde avukatlar eşliğinde bir protokol hazırlayarak, evlilik sonrasına ilişkin konularda anlaşmaları tavsiye edilmektedir. Bazı durumlarda dava hâkimi tarafından özellikle velayete ilişkin farklı kararlar verilmesi de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açmak da diğer birçok farklı davada olduğu gibi belirli şartlara bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi gerekli şartların taşınmaması halinde dava çekişmeli olarak görülür. Anlaşmalı boşanma şartları;

 • En az 1 yıl evli kalmış olmak,
 • Boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya varmış olmak,
 • Hâkim huzurunda irade açıklaması yapmak,

Anlaşmalı boşanma davalarının başlıca şartları arasında yer almaktadır. 1 yıl süreden az evli kalmış eşlerin, anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri halinde mahkemeye çekişmeli boşanma davası açarak başvuru yapmaları, ardından mahkemeye taleplerini bildirerek davanın anlaşmalı olarak görülmesini talep edebilirler.

Anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesi de mümkündür. Türk hukuk sistemi içinde anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesi için iki temel unsur dikkate alınmaktadır. Bunlar;

 • Eşlerin anlaşma üzerindeki iradelerinin dinlenerek, özgürce beyan edildiğine kanaat getirmemesi,
 • Boşanma protokolünde mal rejimi, velayet vb. konularda noksanlık olması

Olarak belirlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının en ayırt edici özelliklerinden biri kısa sürede sonuçlanmasıdır. Hali hazırda eşlerin aralarında anlaşmaya varmaları ile açılan bir dava olması nedeniyle dava kısa süre içinde genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası süresi genellikle kısa olmasının yanı sıra, bazı durumlarda uzayabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hâkim gerekli görmesi halinde anlaşmada değişiklik yapabilir. Genellikle protokolde belirlenen velayete ilişkin konular mahkeme tarafından çocuğun üstün menfaati gereği değiştirilmektedir. Hakimin her iki tarafın iradelerini de dinlemesinin ardından anlaşmalı boşanma davasının görülmesine karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’na göre iki çeşit boşanma bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi çekişmeli boşanma, diğeri ise çekişmesiz yani anlaşmalı boşanma davası olmaktadır. Çekişmeli boşanma çiftin boşanabilmek için gerekli olan konular üzerinde aralarında belirli bir anlaşma sağlayamaması durumunda kararların sunulan belgeler ve dinlenilen tanıklar doğrultusunda mahkeme ortamında uzun süren davalar sonucunda hakim tarafından belirlenmesi ile gerçekleşir. Çekişmeli boşanma çekişmesiz boşanmaya göre her iki taraf içinde maddi ve manevi olarak çok daha zorlayıcı bir süreçtir. Bu nedenle boşanmaya karar veren çiftler mümkünse aralarında her türlü konuya açıklık getirmeli ve anlaşmalı boşanma  davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası  çiftin boşanmaları için gerekli olan her konuda ortak bir karara varmaları sonucunda aralarında bir anlaşma imzalamaları sonucunda kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Hazırlanan protokolde çiftin arasında talep edilen bir tazminat ya da nafaka varsa ödenecek bedeller, çiftin ortak çocuğu varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı, evlilik süresi içerisinde edinilmiş herhangi bir gayrimenkul ya da menkul bulunuyorsa bunların nasıl paylaşılacağı gibi durumlar detaylı bir şekilde belirlenmeli ve her iki tarafta hazırlanan bu anlaşmayı imzalamalıdır. Evliliğin resmi olarak sonlandırılması için gereken her duruma çift aralarında ortak bir karar verdiği sürece anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davası eşler tarafından ya birlikte açılması yada bir eşin diğerinin anlaşmalı boşanma davasını kabul etmesi şeklinde olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nedir?

Evli çiftlerin anlaşmalı boşanma davası haklarından yararlanabilmesi için bazı kanunlar bulunmaktadır. Çift anlaşmalı boşanma davası açabilmesi  için en az bir yıl süre ile evli kalmış olmalı, boşanmanın gerçekleşebilmesi için evlilikle ilgili her konuda ortak bir karara varmış ve bu kararları bir anlaşma protolü ile düzenleyerek, daha sonra tarafların her ikisinin de duruşma gününde mahkemede hazır bir şekilde bulunması gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleştirilmesine rağmen bazı durumlarda hakim anlaşmalı boşanma davası için hazırlanmış olan protokolün bazı maddelerini uygun bulmayabilir. Bu durumda hakimin bazı maddeler üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Taraflar anlaşma maddeleri üzerinde hakim tarafından yapılan değişiklikleri uygun görmediği takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Eğer yapılan değişiklikleri her iki tarafta kabul ederse boşanma resmi olarak gerçekleşebilmektedir.  Tüm gereken şartların sağlanması halinde hakim evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle hakim çiftin boşanma isteğini kabul edecektir.

Anlaşmalı boşanma davası genellikle taraflar arasında yapılmış olan protokole göre tek celsede tamamlanabilmektedir. Tarafların  anlaşmalı boşanma istemiyle mahkemeye başvurmasından yaklaşık 1 ya da 2 ay sonrası için duruşma günü belirlenmektedir. Davanın bir avukat tarafından açılması durumunda ise bu süre daha da kısalarak 1 ya da 2 hafta içerisinde tüm işlemler mahkemenin yoğunluğuna göre sonlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sonuçlanmasından sonra mahkeme çifte 15 günlük bir temyiz hakkı sunmaktadır. Taraflar bu temyiz haklarından feragat ederek boşanmanın resmi olarak gerçekleşmesinin daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesi tarafından görülmektedir. Eğer bulunduğunuz bölgede aile mahkemeleri bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemeleri anlaşmalı boşanma davasına bakmakla görevlidir.

Bir evliliği sonlandırmak her iki tarafta bu konuda hem fikir dahi olsa oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı bir süreç olmaktadır. Her iki tarafında maddi ve manevi olarak zorlanacağı bu boşanma sürecini olabilecek en rahat ve sıkıntısız şekilde atlatabilmek için mutlaka çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda hukuksal yardımı alınmalıdır.

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması koşuluyla, davalının davayı kabul beyanı, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılması için gerekli ise de, boşanma kararı verilmesi için, yalın kabul yeterli değildir. Bunun yanında, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, irade beyanlarının serbestçe açıklandığına ilişkin kanaate ulaşmış olması ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca yapılan düzenlemeyi uygun bulması da şarttır.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, boşanma davalarında yalın kabul, boşanma kararı verilmesi için yeterli değildir. Bunun yanında, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, boşanma konusundaki irade beyanlarının serbestçe açıklandığına kanaat getirmiş olması ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca yapılan düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir

19 SORULAR

 1. ERHAN KARAGÖL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. AKİF TUNÇKOL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 3. YONCA AKÜREK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. ZEHRA YÜZYIL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 5. ELÇİN SALUR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. SIRRI ERDEN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. FATİME ÇAMURSOY dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 9. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 10. İLKER AKSU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 11. OKTAY PÜR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. SELİMCAN KÜRKÇÜOĞLU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. FİRDEVS KURU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 14. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 15. OĞULCAN EBİNÇ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 16. ONURHAN GEL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 17. GÜLFİDAN SERVİ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 18. DİLAN SAÇAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 19. GÜLFİDAN SERVİ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri