Aldatmada Boşanma Süreci

ALDATMA VE BOŞANMA

Her ne kar olmasını istemesek de maalesef aldatma konusu bir hayli gündeme gelmekte, eşlerin de bu konu karşısındaki soru işaretleri çoğalmaktadır. Aldatma, evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir. Aldatma, boşanma davalarına en fazla konu olan boşanma sebepleri arasında yer alır.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bu konudaki mevcut madde “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” şeklindedir. Zina, bir eşin diğerini aldatmasıdır.

Bu durumda kanun aldatılan eşe boşanma davası açma hakkı tanımıştır. Ancak kanun buna bir süre sınırı ve affetmiş olmama şartı getirmiştir.

ALDATILMA GEREKÇESİYLE DAVA AÇMAK İÇİN NE KADAR SÜREM VAR?

Aldatılan eşin dava açma süresi, aldatıldığını öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve en fazla zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıldır. Bu demektir ki; bir taraf eşinin kendisini aldattığını öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bu nedene dayalı bir dava açmamışsa, bu süre sonunda bu nedene dayalı dava açma hakkını kaybeder.

ALDATAN EŞİMİ AFFETTİM, DAVA SEYİR VE ŞEKİL DEĞİŞTİRİR Mİ?

Şunu bilmemiz gerekir ki, kanun maddesi “Affeden tarafın dava hakkı yoktur” şeklindedir. Eşin, aldatan tarafı açıkça affettiğini herhangi bir ortamda beyan etmesi halinde, affetme gerçekleşmiş demektir. Yine aldatılan eşin, bu nedenle açtığı boşanma davasından vazgeçmiş olması da uygulamada “affetme” olarak kabul edilmektedir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aldatılan kişi davayı eşi ile son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine yapabilir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Aldatma nedeniyle boşanma davasında aldatma eyleminin incelenmesi, gerekli araştırmaların yapılması, varsa tanıkların dinlenmesi, delillerin doğruluğunun belirlenmesi için bilirkişi raporu istenmesi gibi birçok hukuki aşama bulunur.

Bu yüzden aldatma nedeniyle boşanma davaları çekişmeli olarak yürütülmektedir. Bu da davanın süresini uzatan bir etmendir. Boşanma avukatları ile açılacak davalarda bireyler ortalama olarak 4 ile 6 celse arasında boşanabilirler.

ALDATILAN KADIN BOŞANMA DAVASI AÇMAK İSTEDİĞİNDE HANGİ YOLU İZLEMELİ?

Aldatılan kadın boşanma davası açmak istemesi durumunda yasal haklarını doğru bilmeli ve davayı bu yönde sürdürmelidir. Bu tür davalarda aldatan taraf kusurludur. Bu yüzden aldatılan kadın boşanma davası içerisinde nafaka ve tazminat talep edebilir.

Burada nafaka ve tazminat talep edecek kişilerin yoksulluk nafakası ve maddi tazminat taleplerinin karşılanması için eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Bu durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişi etkili bir savunma yaparak aldatma eylemini ispat etmelidir.

ALDATMAYI NASIL VE NE ŞEKİLDE İSPAT EDEBİLİRİM?

Burada dava içerisinde tanık ya da farklı argümanlar, delil olarak sunulabilir. Aldatma nedeniyle boşanma davasında tanıkların aldatmaya birebir şahit olması gerekir. Kulaktan dolma bilgilerle ya da üçüncü kişilerden duyulan dedikodular ile aldatma sonucu boşanma davasında tanıklık yapılamaz.

ALDATMA DAVALARINDA NELER DELİL OLARAK SAYILIR?

Boşanmada ispat açısından kullanılacak deliller hukuka aykırı bir şekilde toplanmamış olması gerekir. Hukuka uygun bir şekilde elde edilen ve aldatma nedeniyle boşanma davalarında sıklıkla kullanılan argümanlar ise, fotoğraflar, sosyal medya iletileri, mesajlaşmalar, telefon konuşmaları, mektuplar, kredi kartı ekstresi, tatil fotoğrafları, uçak biletleri, seyahat bilgileri gibi farklı argümanlar olabilmektedir.

ALDATILAN ERKEK BOŞANMA DAVASI AÇMAK İSTEDİĞİNDE HANGİ YOLU İZLEMELİ?

Bu soruyla binaen öncelikli olarak şunu söylemeliyiz ki; boşanma davalarında kusur oranları, boşanmanın maddi ve manevi sonucunu direkt olarak etkilemektedir. O yüzden aldatılan erkek boşanma davasında gerekli adımları doğru bir şekilde atmalıdır.

Bu noktada aldatılan erkek eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalı, böylece eşine nafaka ve tazminat ödemekle yükümlü olmamalıdır.

ALDATILAN ERKEK EŞİNDEN TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ?

Aldatılan erkeğin boşanma sürecini doğru yürütmesi, kendisini aldatan eşine hayat boyu nafaka ödemesini engelleyeceği gibi boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat da ödememesine olanak sağlar. Diğer yandan aldatıldığı için eşinden manevi tazminat talep edebilir. Bunun yanı sıra eşinin kendisini aldattığı üçüncü kişiye de manevi tazminat davası açabilmektedir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMADA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Bu tür bir dava açıldığında merak edilen konulardan birisi de tazminat olmaktadır. Aldatma nedeniyle boşanma davalarında, aldatılan kişi maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir. Boşanmada tazminat talep edecek olan birey, maddi tazminatlarda eşinden daha az kusura sahip olması gerekirken, manevi tazminat talep edecek kişi açısından ise kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir ki aldatılan kişinin, kişilik hakları saldırıya uğramaktadır.

Bu yüzden etkili bir süreç yönetimi ile hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMADA ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Boşanma davalarında velayet söz konusu olduğunda belirleyici unsur, çocuğun menfaatleridir. Yani hangi ebeveyn ile yaşamak çocuğun daha fazla yararına olacaksa hâkim velayeti o kişiye verir.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında çocuğun velayeti, aldatma eyleminden bağımsız olarak belirlenir. Yani örneğin annenin eşini aldatması çocuğun anneye verilmeyeceği anlamı taşımadığı gibi babanın anneyi aldatması da çocuğun babaya verilmeyeceği anlamı taşımaz.

BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE AYNI EVDE YAŞAMAMIZ DAVAYI ETKİLER Mİ?

Evi terk etme veya evleri ayırma boşanma davasının bir şartı olarak kanunda yer almamaktadır. Bu durum dava açma hakkına engel teşkil etmez.

EŞİMİN BENİ ALDATTIĞI KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR MİYİM?

Evet, açılabilir. Aldatılan kişi eşinin kendisini aldattığı üçüncü kişiye de tazminat davası açabilmektedir.