Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır

Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır

Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

Adli Yardım Talepli Dava Açılırken daha sonra mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.  Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise, takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılır. Adli Yardım Talepli Davasına ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir. Ancak, talep hâlinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.

Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz. Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa, adli yardım kararı kaldırılır. Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir.

Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir. Davacının adli yardımdan yararlanması durumunda teminat istenemez.

Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği – Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır

…  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

   ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                                     :

TC KİMLİK NUMARASI      : 

ADRES                                      :

VEKİLİ                                     : Av.İlkay Uyar Kaba

ADRES                                      :

DAVALI                                    :

 ADRESİ                                  :

 DAVA DEĞERİ                    :

KONU                                     : Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların boşanmalarına, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilemiz ………………………….sunulmuştur.

 

6-) Adli yardımdan……………………….’er TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 HUKUKİ NEDENLER                  :

HUKUKİ DELİLLER                    :  

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya ………………… tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER         :

15 SORULAR

 1. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. ILGIN BAYAV dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 4. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 6. ULAŞ AKMEHMET dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 9. İZZET AKŞİT dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 10. BERK MERCAN dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 11. BESTE DERTLİ dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. ERHAN KARAGÖL dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 13. MEDİHA AVCU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 14. NİHAN ÖLÇER dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 15. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  Adli Yardım Talepli Dava Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri