Konu: muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası yargıtay kararları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak belirtilen muvazaa, özellik bakımından, nispi (nitelikli-vasıflı) muvazaa türüdür.  Söz hususu muvazaadan miras bırakan harbiden sözleşmeyi adına kayıtlı tapulu taşınmazını devretme arzusu içerisindedir. Ancak mirasçısını miras hakkından mahrum bırakmak, gerçek emelini gizleyerek, aslında bağış için düşündüğü tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede isteğini satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması suretiyle devretmektedir. Kanunda ki Maddeler incelendiğinde, öngörülen biçim koşullarından mahrum bulunduğundan, gizli hisse sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen bütün mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa sebebi ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak yapılan tapu kaydının iptalini isteyebilirler. Muris Muvazaası nedeniyle uyuşmazlıkların sıhhatli, adaletli ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya uygulanan temliğin gerçek yönünün başka bir deyişle miras bırakanın esas istem ve emelinin duraksamaya yer bırakmayacak biçimde meydana çıkarılmasına bağlıdır. Muvazaa meselesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri