Konu: Mobbing Nasıl İspat edilir

Mobbing Kriterleri

Mobbing Kriterleri YARGITAY KARARI: İŞ DAVASI – MOBBİNG KRİTERLERİ T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/693 Karar: 2013/30811 Karar Tarihi: 27.12.2013 KONU: MANEVİ TAZMİNAT VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ – MOBBİNG UYGULANDIĞINA DAİR KUŞKU UYANDIRACAK OLGULARIN İLERİ SÜRÜLMESİNİN YETERLİ OLDUĞU – MOBBİNG İDDİASININ YETERLİ DELİLLERLE İSPAT EDİLDİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri