Konu: kredi kartı icra takibi ne zaman başlar

Kredi Kartı İcra Takibi

Kredi Kartı İcra Takibi T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4587 Karar: 2014/8951 Karar Tarihi: 03.06.2014 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN BORCUN TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ – DAVANIN MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN TTK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dava, davacı banka ile davalı arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda işin esası hakkındaki uyuşmazlık, kredi kartından kaynaklanan borcun tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, taraflar arasındaki ilişkinin bankacılık işleminden kaynaklandığı, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince davanın mutlak ticari dava niteliğinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri