Konu: istihkak davası satış zamanaşımı

İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İstihkak Davası Devam Ederken Satış Olur Mu? İstihkak dava sürecinde satış işlemleri; eşya hukukunda, miras hukukunda ve icra hukukunda ayrı ayrı değerlendirilmektedir. İstihkak davaları genellikle Yüksek Mahkeme kararları gereğince takip hukuku kapsamındaki davalardan oluşmaktadır. Kelime anlamıyla “hak ediş, hak kazanma” gibi anlamlara gelen istihkak, özellikle mülkiyet hakkının tespitine değil, uygulanan haczin belli bir hak iddiasına karşı geçerli sayılmasının tespitini konu edinmektedir. Hukuk sistemimizde taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde “mülkiyet hakkı” ya da diğer bir ayni hak iddiası ile açılan davalara istihkak davası denilmektedir. Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere farklı özel hukuk alanlarının da kapsamına giren istihkak davaları, üç farklı türe sahiptir….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri