Konu: işçinin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi

İşçinin Ücret Ödememe İcra Takibi

İşçinin Ücret Ödememe İcra Takibi YARGITAY KARARI:İŞÇİNİN ÜCRET ÖDEMEME İCRA TAKİBİ T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7623 Karar: 2014/9030 Karar Tarihi: 19.03.2014 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ – UYUŞMAZLIĞIN TARAFLAR ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANDIĞI – UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU. ÖZET: Uyuşmazlık taraflar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanmakta olup uyuşmazlığın çözüm yeri iş mahkemesidir. Mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri