Konu: ihtiyati tedbir kararına itiraz temyiz

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Gıyaben verilmiş olan ihtiyatı tedbir kararlarına itiraz caizdir. İşbu itiraz icranın ertelenmesine karar verilmedikçe icranın ertelenmesini gerektirmez. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz dilekçe ile yapılır ve ekleri dilekçeye iliştirilir. İhtiyati tedbir kararına itirazdan evvel dava ikame edilmiş ise itiraz arzuhali tahkikat hakimine verilir. İtiraz üzerine hakim iki tarafı davet ve her birini istima ettikten sonra kararını tadil veya tebdil veya refedebilir. Şu kadar ki iki taraftan biri veya ikisi gelmezlerse evrak üzerine tetkikat icrasiyle karar verilir. Aleyhine ihtiyati bir tedbire karar verilmiş olan taraf teminat gösterirse durumun gereklerine göre bu tedbir değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri