Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil Yargıtay kararı | İlk-Ay Hukuk

Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil Yargıtay kararı

/Tag:Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil Yargıtay kararı
­

Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil

Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil
AİLE KONUTU ŞERHİ

Türk Medeni Kanununda aile konutu konusunda farklı maddelerde düzenleme bulunmakta ise de temel düzenleme m. 194’de yer almıştır. Düzenlemeye göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır. Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu […]