Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı. Ölüm ve Cismani Zarara Yönelik Açılan Tazminat Davası!Ölüm ve cismani zararla açılan tazminat davasında, davacı vekili tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçinde; 21.05.2015 tarihinde, trafik kazası sonucunda yaralanan ve sakat kalan davacının, kazada herhangi bir kusurunun olmadığını belirtmiştir.

Davacının, iş gücünü kaybetmesinden kayaklı olarak, gelir kaybının ve uğradığı zararın maddi olarak tazmin edilmesi gerektiğine yönelik açılan tazminat davasının mahkemece karar bağlanması ve davacının mağduriyetinin giderilmesi ön görülmüştür.

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat kararı

Yerel mahkemede görülen davada mahkemenin 4 nolu celsesinde alınan ara karara, davacı vekili istinaf yoluna gitmiştir. Mahkeme tarafından alınan kararda; davacıdan kaynaklı olarak hastaneden, maluliyetine ilişkin belgelerin ve raporların dava dosyasında sunulmamasından kaynaklı olarak, mahkemenin yapmış olduğu ihtarlara rağmen uyulmamasından dolayı, kanunda belirtilen kesin sürelere uyulmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından kanunsuz görülen karara itiraz edilmiş ve üst mahkemede davanın yeniden görülmesi için istinaf yoluna başvurulmuştur.

Davacı vekilinin mahkeme kararına ilişkin istinaf dilekçesinde; mahkeme tarafından verilen kararın yasaya ve usule aykırılık teşkil ettiği ve mahkemenin gerekçe gösterdiği eksik raporların tamamlandığını bildirmiştir. Buna rağmen mahkemenin davanın reddine karar vermesinin usule ve yasaya aykırılık teşkil etmesi gerekçe gösterilmiş ve istinaf yoluna gidilmiştir.

İstinaf mahkemesi tarafından yapılan sınırlı incelmede, davacının mağduriyetine ilişkin tüm hastane raporlarının ve maluliyetine kanıt oluşturan unsurların detaylıca incelenmemesi nedeniyle, İstinaf mahkemesi mahkeme kararını, eksik inceleme ile hüküm verilemez gerekçesiyle bozmuştur.

Eksik İnceleme Nedeniyle Kararın İstinaf Tarafından Kaldırılması!

Yerel mahkemece görülen davada, davacının trafik kazasından kaynaklı olarak maluliyetini ve sakatlığını belgeleyen hastane ve bilirkişi raporlarının yeterli incelememesinden kaynaklı olarak, cismani zarara yönelik tazminat davasının reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından, davanın reddedilmesi üzerine istinaf yoluna başvurmuş ve davacının mağduriyetinin giderilmesi hedeflenmiştir. Yerel mahkme davanın reddine gerekçe olarak; defalarca yapılan ihtarlara rağmen dava dosyasında; hastane ve kaza raporlarının eklenmediğini göstermiştir.

İstinaf mahkemesi tarafından yeniden görülen davada, mahkemenin eksik incelme ile hüküm kuramayacağı belirtilmiş ve davacının tedavi gördüğü hastaneden; tıbbi belgeler, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi raporu ve aktüerya raporunun alınmasıyla, davanın incelenmesine karar verilmiştir.

Mahkemenin tüm bu belgeleri dikkate alarak karar vermesi gerekirken, eksik inceleme nedeniyle verdiği karar kaldırılmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 353/ 1 – a/ 6 maddesi gereğince, yerel mahkemede mağdur davacının uğradığı zarara yönelik açtığı tazminat davasının reddi kararının, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldığına karar verilmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri