Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Borçlar Kanunu çerçevesinde söz konusu olan tazminat davası türlerinden birisi de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarıdır. Hekim tarafından hastaya yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi sürecinin işletilmesi gibi pek çok etken nedeni ile meydana gelen zararların karşılanabilmesi amacı ile bu tazminat davası açılabiliyor.

Günümüz modern teknolojisini aktif şekilde kullanan modern tıbbın en ileri ürünlerini ve uzun yıllara dayanan tıbbi eğitimlerine odaklı şekilde hastaların sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile mevcut mesleğinin gerekliliğini gerçekleştirmektedir.

Ancak bazı hallerde hasta yönünden mevcut sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile uygulanmasına karşın hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi veya hatalı tıbbi müdahale durumu meydana gelebiliyor. Tedaviler ile ilgili olarak karşı karşıya kalınan bu tip durumlar hasta veya hasta yakınları tarafından tazminat davası açılabilmesi hakkı doğurmaktadır.

Borçlar Kanunu çerçevesinde yanlış tedavi davası açacak hasta veya hasta yakınları, bu tazminat davalarını maddi ve manevi kriterde talep edebilme hakkına sahiptir.

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor tarafından gerçekleştirilen hatalı tedavi dolayısı ile yaşanan zararların karşılanabilmesi amacı ile açılmakta olan davalar, malpraktis davaları şeklinde de hukuk dünyası dilinde tabir edilebilmektedir. Malpraktis davası açma arzusunda bulunan hasta veya yakınlarının, doktorun sorumluluğundan kaynaklı hatalar sebebi ile karşı karşıya kalmış olduğu zararı tanzim edebilme şansına sahiptir. Ancak yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılacağı zaman söz konusu sağlık sorununa ilişkin olarak doktor tarafından gerçekleştirilen hatanın ispatlanması gerekliliği bulunduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Bu tazminat davası çerçevesinde son derece tıbbi bir konu gündeme geliyor olması dolayısı ile hem teferruat hem de kapsam yönünden çok geniş içerikli olması dolayısı ile tazminat talebinde bulunacak kişilerin, doktorun söz konusu hatasına ilişkin ispatı en net ve en etkili şekilde gerçekleştirebilmesi için doktoru sorumlulukları ve yanlış tedavi nedeniyle tazminat davaları alanında uzman olan avukat ile görüşme gerçekleştirerek, dava başvurularını gerçekleştirmeleri önerilir.

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarında mahkeme çerçevesinde ele alınan noktalardan bazıları ise;

*Gerçekleştirilen tedavinin hatalı olup, olmadığı

*Doktorun gerekli sorumluluklarını yerine getirip, getirmediği

*Uygulanacak tedaviye dair hastaya doğru ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılıp, yapılmadığı

*Destek sağlık personelleri tarafından gerekli sorumlulukların yerine getirilip, getirilmediği

*Hastaya uygulanacak tedavinin uygulama tekniklerinin uygun olup, olmadığı gibi daha pek çok kriter bulunmaktadır.

Doktorun Yanlış Ameliyatı – Yanlış Teşhis – Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davaları

Yanlış tedavi gerçekleştirilmesinin ardından kişilerin tazminat davası açma hakkı vardır. Bu çerçevede açılacak yanlış tedavi nedeniyle tazminat davasında mahkemede gerekli olan değerlendirmeler tedavinin hatalı olup, olmadığının araştırılması ve bilirkişi tarafından hazırlanacak uzman raporu göz önünde bulundurulmaktadır.

Günümüz modern hukuk sistemi dilinde hekim tarafından uygulanan yanlış tedavilere yönelik olarak açılan tazminat davaları için malpraktis davaları adı verilmektedir. Son derece geniş kapsamlı ve uzmanlık seviyesinde tıbbi bilgi birikimi ve deneyimi gerektiriyor olması kişilerin açacakları tazminat davalarında hukuki destek almalarının önemini daha da arttırmaktadır.

4 SORULAR

 1. ERHAN NALBAT dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 2. NESİBE DAYANIR dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. RUKİYE DEMİRCİOĞLU dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. Başarılı dedi ki:

  güzel bir yazı olmuş.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri