Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Nedir Nasıl Açılır? Doktor hatası tazminat miktarı ve dava konuları hekim hatasına ve oluşan zarara göre değişiklik göstermektedir. Terminolojide, doktorun ya da sağlık personeli tarafından uygulanan tedavinin yanlış yapılması halinde hastaların uğradığı zarar malpraktis olarak ifade edilmektedir. Bu kavram temelde, yanlış, özensiz tedaviyi ifade etmektedir.

Hekim hatasından kaynaklanan sorunlar için kişilerin tazminat davası açmaları mümkündür. Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde malpraktis durumunun ortaya çıkması ile sağlık kuruluşunun ve doktorun hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle sorumlulara cezai yaptırım uygulanabilmektedir.

Doktor Hatası Malpraktis Tazminat Davası Nedir?

Yanlış tedavinin yapılmasının ardından sorumlular için tazminat davası açılabilmektedir. Yanlış tedavi uygulanması sonucunda hukuken haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık ortaya çıkmaktadır. Bu tip durumlarda hatalı tedavi (malpraktis) durumunda zarar gören kişinin, hekim veya sağlık kurumuna, maddi ve manevi tazminat davası açması mümkündür.

Hatalı tedavi sonucunda ortaya çıkan zararın karşılanmasına yönelik maddi tazminat davası açılabilir. Doktor hatası nedeniyle tazminat davası açılması halinde;

 • Hatalı tedavi ile oluşan hasarın tedavi masrafları
 • Uzuv kaybı vb. durumlarda ömür boyu tedavi masrafları
 • Bakım masrafları
 • İşgücünün kaybolması halinde yaşayacağı maddi kaybın karşılanması vb.

Unsurlar dikkate alınmaktadır. Manevi tazminat davası ise kişinin söz konusu uygulamalar yüzünden yaşadığı acı, üzüntü vb. durumları için hakim takdiri ile belirlenmektedir. Hastanın ölmesi durumunda hasta yakınları tarafından tazminat davası açılabilmektedir.

Kamu Hastanelerine Karşı Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Doktor veya kurumdan kaynaklanan hatalı bir tedavi sonucunda kişilerin zarara uğraması durumunda, kamu kurumlarına karşı davalar farklı mahkemelerde açılmaktadır. Kamu hastaneleri için (devlet hastanesi, üniversite hastanesi vb.) hasta yakınları veya zarara uğrayan kişi tazminat davasını idari yargı birimlerinde açabilir. Doktor hatası nedeniyle tazminat davaı zamanaşımı ve dava açma süreleri;

 • Yanlış tedavinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kuruma dilekçe ile başvuru yapılır
 • Başvuruya olumsuz yanıt verilmesi halinde 60 gün içinde yargıya gidilir
 • Tam yargı davası açılarak zararın tazmini istenir
 • Özel hastaneler için zamanaşımı süresi 5 yıldır

Zarara uğrayan kişiler yargı yolunu tercih ederek uğradıkları zararın giderilmesini isteyebilirler. Özel hastanelere karşı açılacak davalar için tüketici mahkemeleri görevli olmaktadır.

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Doktor Hatası Nedeniyle Ceza Davası Nasıl Açılır?

Herhangi bir nedenle hatalı tedavi sonucu kişinin zarar görmesi, hukuki açıdan kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suç teşkil etmektedir. Suçun kapsamı, kusur oranı, kasıt, oluşan zarar vb. unsurlara göre niteliği değişmektedir.

Hekim hatası sonucunda ölüme sebebiyet verilmişse, Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde taksirle ölüme neden olma suçu ortaya çıkar. Ölüme sebebiyetin yanı sıra, malpraktis sonucunda yaralanması halinde, taksirle yaralanma suçu ortaya çıkar. Kişiler bu unsurlara göre mahkemeye dava açabilirler. Kanunlarda bu duruma ilişkin farklı ceza süreleri belirlenmiştir.

Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Borçlar Kanunu çerçevesinde söz konusu olan tazminat davası türlerinden birisi de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarıdır. Hekim tarafından hastaya yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi sürecinin işletilmesi gibi pek çok etken nedeni ile meydana gelen zararların karşılanabilmesi amacı ile bu tazminat davası açılabiliyor.

Günümüz modern teknolojisini aktif şekilde kullanan modern tıbbın en ileri ürünlerini ve uzun yıllara dayanan tıbbi eğitimlerine odaklı şekilde hastaların sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile mevcut mesleğinin gerekliliğini gerçekleştirmektedir.

Ancak bazı hallerde hasta yönünden mevcut sağlık sorunlarının giderilebilmesi hedefi ile uygulanmasına karşın hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi veya hatalı tıbbi müdahale durumu meydana gelebiliyor. Tedaviler ile ilgili olarak karşı karşıya kalınan bu tip durumlar hasta veya hasta yakınları tarafından tazminat davası açılabilmesi hakkı doğurmaktadır.

Borçlar Kanunu çerçevesinde yanlış tedavi davası açacak hasta veya hasta yakınları, bu tazminat davalarını maddi ve manevi kriterde talep edebilme hakkına sahiptir.

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor tarafından gerçekleştirilen hatalı tedavi dolayısı ile yaşanan zararların karşılanabilmesi amacı ile açılmakta olan davalar, malpraktis davaları şeklinde de hukuk dünyası dilinde tabir edilebilmektedir. Malpraktis davası açma arzusunda bulunan hasta veya yakınlarının, doktorun sorumluluğundan kaynaklı hatalar sebebi ile karşı karşıya kalmış olduğu zararı tanzim edebilme şansına sahiptir. Ancak yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılacağı zaman söz konusu sağlık sorununa ilişkin olarak doktor tarafından gerçekleştirilen hatanın ispatlanması gerekliliği bulunduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Bu tazminat davası çerçevesinde son derece tıbbi bir konu gündeme geliyor olması dolayısı ile hem teferruat hem de kapsam yönünden çok geniş içerikli olması dolayısı ile tazminat talebinde bulunacak kişilerin, doktorun söz konusu hatasına ilişkin ispatı en net ve en etkili şekilde gerçekleştirebilmesi için doktoru sorumlulukları ve yanlış tedavi nedeniyle tazminat davaları alanında uzman olan avukat ile görüşme gerçekleştirerek, dava başvurularını gerçekleştirmeleri önerilir.

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarında mahkeme çerçevesinde ele alınan noktalardan bazıları ise;

*Gerçekleştirilen tedavinin hatalı olup, olmadığı

*Doktorun gerekli sorumluluklarını yerine getirip, getirmediği

*Uygulanacak tedaviye dair hastaya doğru ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılıp, yapılmadığı

*Destek sağlık personelleri tarafından gerekli sorumlulukların yerine getirilip, getirilmediği

*Hastaya uygulanacak tedavinin uygulama tekniklerinin uygun olup, olmadığı gibi daha pek çok kriter bulunmaktadır.

Doktorun Yanlış Ameliyatı – Yanlış Teşhis – Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davaları

Yanlış tedavi gerçekleştirilmesinin ardından kişilerin tazminat davası açma hakkı vardır. Bu çerçevede açılacak yanlış tedavi nedeniyle tazminat davasında mahkemede gerekli olan değerlendirmeler tedavinin hatalı olup, olmadığının araştırılması ve bilirkişi tarafından hazırlanacak uzman raporu göz önünde bulundurulmaktadır.

Günümüz modern hukuk sistemi dilinde hekim tarafından uygulanan yanlış tedavilere yönelik olarak açılan tazminat davaları için malpraktis davaları adı verilmektedir. Son derece geniş kapsamlı ve uzmanlık seviyesinde tıbbi bilgi birikimi ve deneyimi gerektiriyor olması kişilerin açacakları tazminat davalarında hukuki destek almalarının önemini daha da arttırmaktadır.

Sağlık hukuku avukat ve danışma hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz..

4 SORULAR

 1. ERHAN NALBAT dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 2. NESİBE DAYANIR dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. RUKİYE DEMİRCİOĞLU dedi ki:

  Doktor Hatasından Kaynaklanan Tazminat Davaları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. Başarılı dedi ki:

  güzel bir yazı olmuş.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri