Arabuluculuk Merkezi Ankara

Arabuluculuk Merkezi Ankara

Arabuluculuk Merkezi Ankara

Hukuk sistemimizde son dönemde adı sıkça anılmaya başlanan bir hukuki uzlaşma yöntemi ve faaliyetleri olan arabuluculuk, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk olarak pek çok uyuşmazlığın çözümünde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu sebeple Arabuluculuk Merkezi Ankara şehrinde gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyetlerine ev sahipliği yapan önemli hukuki merkezlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Hukuki literatürde arabulucu olarak görev yapan kişinin belirli yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Arabuluculuk Kanunu’nda yer alan hükümlere göre Arabulucu;

 • Türk vatandaşı olan,
 • Hukuk fakültesinden mezun olan,
 • En az 5 yıllık mesleki tecrübeye ve kıdeme sahip olan,
 • Arabuluculuk temel eğitimini başarıyla tamamlamış olan,
 • Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavı başarıyla geçmiş olan,
 • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sicilinde kaydı bulunan kişidir.

Hukuk sistemimizde, aralarında herhangi bir hukuki konuda ihtilaf yaşanan tarafların, üzerinde serbestçe ve hiçbir zorlama altında kalmadan tasarruf edebilecekleri bütün özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuk faaliyetlerinin kapsamına alınmıştır.

İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

Bilindiği üzere arabuluculuk faaliyetleri hem ihtiyari hem de zorunlu olarak uygulamaya geçirilmektedir. İhtiyari arabuluculuk faaliyetleri kapsamına alınan uyuşmazlık çeşitleri genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • Bütün ticari uyuşmazlıklar,
 • Kredi ve alım satım sözleşmeleri,
 • Tüketici uyuşmazlıkları,
 • Sağlık, inşaat hukuk,
 • Eser sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmeleri,
 • Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları,
 • Kira uyuşmazlıkları,
 • İşçi ile işveren uyuşmazlıkları,
 • Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları,
 • Marka – patent uyuşmazlıkları,
 • Boşanmadan sonraki maddi paylaşım uyuşmazlıkları,
 • Her türlü maddi ve manevi tazminat alacağına ilişkin uyuşmazlıklar,

gibi pek çok dava konusu olabilecek hukuki ihtilaf, ihtiyari arabuluculuk faaliyetleri kapsamına alınarak, uzman arabulucu eşliğinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Dava Açmadan Arabulucuya Gitme Zorunluluğu

Hukuk sistemimizde ihtiyari arabuluculuk kapsamı içinde bazı özel konularda, yetkili ve görevli mahkemede dava açmadan önce arabuluculuk faaliyetlerine gitme zorunluluğu bulunmaktadır.

Nitekim hukuk kurallarına göre bazı uyuşmazlıkların çözümünde dava şartı olarak arabuluculuk faaliyetlerine başvurulması söz konusu olmaktadır. Yani görevli mahkemeye dava açmadan önce ilk olarak aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların arabuluculuk yolu ile uyuşmazlığın çözümünü denemeleri zorunlu tutulmaktadır. Ancak arabuluculuk faaliyetlerine başvurup uzman arabulucu gözetiminde gerçekleşen müzakerelerde herhangi bir uzlaşıya varılamaması durumunda hukuki çözüm için dava yoluna gidilebilmesi mümkün olmaktadır.

Hangi Davalarda Arabuluculuk Faaliyetleri Zorunludur?

Hukuk sistemimizde yer alan kanunların hükümlerine göre işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde dava açmadan önce arabuluculuk faaliyetlerine gidilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu uygulamanın bir benzeri de ticari uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalarda geçerlidir.

Dolayısıyla ticaret hukuku ve iş hukuku kapsamında görülen davalarda görevli mahkemeye dava başvurusunda bulunulmadan önce görevlendirilen uzman arabulucu gözetiminde uzlaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Tüketici uyuşmazlıklarının ve aile hukuku uyuşmazlıklarının da en kısa sürede zorunlu arabuluculuk faaliyetleri kapsamına alınması öngörülmektedir.

Aile hukuku uyuşmazlıklarında yurt dışında da pek çok ülkede uygulaması bulunan mahkeme temelli arabuluculuk sisteminin geleceği konuşulmaktadır.Bu uygulamaya göre dava açıldıktan sonra arabuluculuğa uygun olan dosyalar hakim tarafından uzman arabuluculuya gönderilecek, ve boşanma davasının maddi sonuçları taraflar arasında müzakere edilip çözüme kavuşturulmasına çalışılacaktır.

Ancak boşanmaya hükmedilmesi ve velayet konusu, arabuluculuk kapsamı dışında tutulacaktır. Evlilik birliğinin sonlandırılmasına yani boşanmaya ve varsa müşterek çocuğun velayetine eskiden olduğu gibi aile hakimi karar verecektir. Bu kararların dışında arabuluculuk hizmetiyle alınan boşanmanın maddi sonuçları karar süreci de davaya bakan yetkili aile hakiminin gözetiminde gerçekleştirilecektir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri