Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma İstemiyle Nasıl Dava Açılır?

Anlaşmalı boşanma boşanacak eşler tarafından istatistiklere göre açmış oldukları davaların başında gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın temel dayanağı eşlerin aralarında kurdukları evlilik ilişkisinin temelinden sarsılmasına dayandırılmaktadır. Bu durumda Medeni kanunun 166. maddesine göre açılmakta ve sonuçlanmaktadır.

Evlilik birliğinin bir veya birçok nedene dayalı olarak her iki taraf için de katlanılmaz bir hal aldığı durumlarda eşler anlaşarak boşanmak için mahkemeye başvurabilirler. Eşlerin aile mahkemesine açmış oldukları davanın boşanma ile sonuçlanması boşanma konusunda, velayet, nafaka ve tazminat konularında anlaşmış olmaları durumunda anlaşmaya karar verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davalarında Avrupa birliği kriterlerine göre tamamlanması öngörülen hedef süre 60 gündür. Anlaşmalı boşanma sürecinin iki aşamada süreler tamamlanır. Birinci aşamada dava dilekçesi ve protokolün hazırlanması ile davanın açılması, duruşmanın görülmesi ve karara bağlanması 30 günlük süre öngörülmektedir. İkinci aşamada ise kararın yazılması süresi, bu süre genel anlamda 30 günlük süre içerisindedir. Ancak bu süreler daha kısa sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarına kıyasla, ön şartların doğru bir şekilde yerine getirilmiş olmasına bağlı olarak, Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürer. Usul ve yöntem olarak doğru hazırlıkların yapılmış olmasına bağlı olarak, anlaşmalı boşanma davaları tek celsede bitebilir.

Mahkemelerin iş yoğunluğuna paralel olarak 1- 2 ay içerisinde verilen duruşma günü boşanmanın gerçekleşeceği gibi, avukat danışmanlığı ve bilgisi sonucu süreç 1 – 2 hafta gibi sürelere inebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Şartları Nelerdir

Aile Mahkemesinin anlaşmalı boşanma davasını kabul etmesi için, hukuken düzenlenmiş bazı ön şartlar bulunur. Bu şartlar arasında;

* Eşlerin Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için, en az 1 yıl boyunca evli kalmaları şartı vardır.

* Anlaşmalı boşanma başvurusunun gerçekleşebilmesi için, eşlerin ortak olarak alınması gereken her karar konusunda anlaşmış olmaları şartı aranır. Özellikle malların paylaşımı, çocukların velayetleri gibi hususlarda eşlerin birbirleriyle anlaşmış olmaları, ortak alınması gerekmesine rağmen alınamamış bazı kararlar konusunda ise hazırlanan protokoller, anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için ön şartlar arasında yer alır.

* Anlaşmalı boşanmalarda dava görüldüğü gün mahkeme salonunda her iki tarafın da bulunması zorunluluğu vardır. Yapılan anlaşma ve protokollerin, Hakim tarafından doğrudan beyan yoluyla her iki eş den de alınması gerekliliği vardır. Duruşmanın yapıldığı gün, eşlerden bir tanesinin bile mahkeme salonunda olmaması, anlaşmalı boşanma davasının karara bağlanmamasına neden olur.

* Bazı anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların her konuda anlaşmış olması boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Özellikle çocukların velayeti konusunda geniş yetkilerle donatılmış olan Hakimlerin, çocuk veya çocukların menfaatlerini ön planda tutarak beklenmeyen kararlar alabilir veya yapılan anlaşma veya protokollerde gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını isteyebilirler. Bu değişikliklerin eşler tarafından kabul edilmesi şartıyla boşanma gerçekleşebilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Kesinleşir

Aile Mahkemesi tarafından eşlerin boşanmalarına hüküm olunduktan sonra taraflara gönderilen gerekçeli karara paralel 15 günlük süre içerisinde temyiz hakkı bulunur. Bu sürecin başlaması sırasında eşlerin temyiz haklarından feragat ettiklerini beyan etmeleri, boşanmanın hukuki sürecinin hızlanmasını sağlayan önemli bir etkendir.

Boşanma kararının kesinleşmesini takip eden süreçte, mahkeme kalemi, mahkemenin bulunduğu yerdeki Nüfus Müdürlüğü’ ne kararı gönderir. Buna paralel Nüfus Müdürlüğü kararı kütüğe işleyerek, kişilerin yeni nüfus cüzdanlarını alabilmelerini sağlar.  Anlaşmalı boşanma davalarını görmeye ve karara bağlamaya görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

 

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka Nasıl Belirlenir

Anlaşmalı boşanmada bireylerin takıldığı iki husus vardır. Bu hususlardan biri anlaşmalı boşanmada nafaka isteminin yapılıp yapılamayacağı konusudur. Nafaka 3 farklı türü olsa da anlaşmalı boşanma davasında dahi nafaka istenebilir. İştirak nafakası çocukların eğitim öğretim ve genel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek bir nafaka olduğunda ebeveynler çocuğun sorumluluğunu her zaman ortak olarak üstlenmek zorunda olduklarından iştirak nafakası anlaşmalı boşanma davalarında istenebilir.

Yoksulluk nafakasına geldiğimizde ise kanun koyucu yoksulluk nafakasını bayanın da verebileceğini yeni Medeni kanunda öngörmüş olmakla beraber bireylerin kusurunu aramaz.

Yoksulluk nafakası maddi durumu diğer eşe oranla daha kötü olan ve hayatını idame ettirebilmesi için bir miktar paraya ihtiyacı olan eşe diğer eşten para verilmesini ifade eden nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın kusuru olmadan anlaşarak boşandıkları için zaten bir sorun teşkil etmediğinden açılabilir ve istenebilir. Diğer hususa geldiğimizde ise bu husus tazminat meselesidir.

Tazminat davası açılmasının sebebi dava sonucu veya davadan önce eşlerden birinin psikolojik olarak etkilenmesi ve kişisel haklarına bir zarar gelmesinden dolayı açılan manevi tazminat ile maddi bir zara uğranması dolayısıyla açılan maddi tazminat davası anlaşmalı boşanma davası sürecinde açılamaz. Bunun nedeni bireylerin ortak iradelerini kullanarak boşanmaya karar vermeleridir. Bu nedenle eşlerden biri diğerine tazminat davası açamaz.

Boşanma Avukatının Dava Sürecindeki Yararları

Boşanma süreci bir hukuki süreç olmakla beraber mahkemede ilerleyen bir süreç olduğundan hukuki prosedürleri oldukça fazladır. Boşanma avukatları ile çalışan taraflar bu süreci kendileri için oldukça daha rahat bir sürece dönüştürmektedirler. Bunun sebebi avukatın hukuki süreci müvekkiline oranla daha iyi bilmesi ve kavramasından kaynaklıdır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ve Danışmanlık

Boşanma konusunu uzun uzadıya her yönüyle inceleyen medeni kanun anlaşmalı boşanma konusuna da kanun içerisinde yer vermiş ve boşanma sebeplerinden biri olarak saymıştır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli şartları yerine getiren çiftlerin en hızlı boşanma süreci olan bu anlaşmalı boşanma sürecini hızla ve rahatlıkla geçirdiğini söyleyebiliriz.

Yargıtay Kararları – Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2007/1911 Karar: 2007/15180 Karar Tarihi: 07.11.2007 – Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN EVLENDİĞİ TARİHTEN DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE KADAR BİR YILLIK SÜRENİN DOLMAMIŞ OLDUĞU – TARAF DELİLLERİNİN TOPLANARAK GEREKLİ ŞARTLARIN OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara Ücret Tarifesi

“…..davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre  ……….-TL vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine…”Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara