Avukat Hatice Şirin Sağlam

İLKAY HUKUK BÜROSU

Hatice Şirin Sağlam

AV.HATİCE ŞİRİN SAĞLAM

Avukat & Arabulucu

 • Baro

  Ankara Barosu

 • Eğitim

  Avukat Arabulucu Hatice Şirin Sağlam Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1999 yılında almış olduğu başarılı puanı ile kayıt olarak 2003 yılında başarı ile mezun olmuştur. - 2004 Yılında başarılı Staj süreci tamamlayarak Mesleğine başlamıştır. 2004 yılından beri serbest avukatlık yapmıştır. İlkay hukuk bürosunda başarılı çalışmaları ile yöneticilik yapmış ve katkılarda bulunmuştur. İş disiplini, araştırmacı yanı, mesleğine olan saygısı ile çok uzun süreler beraber çalışmayı umuyoruz.

 • Yabancı Dil

  İngilizce

 • Telefon

  +90-312-229-2505

 • E-Posta

  E-posta Gönder

Avukat – Arabulucu Hatice Şirin Sağlam

ARABULUCU&AVUKAT : 2017 Yılında Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAM Sertifikasını alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıt olmuştur.

Avukat Hatice Şirin Sağlam Aile Hukuku Departmanı

İlkay Hukuk Bürosu arabuluculuk faaliyetleri başta olmak üzere hukuk alanında aradığınız danışmanlık ve hukuki yardımları sizlere ulaştırmakta açmak istediğiniz dava ve işlerde işlemleri takip etmektedir.

2006 yılından bu yana hukuk alanında danışmalık alanındaki tecrübelerin aktarılmasının yanı sıra kurumsal avukatlık ile ilgili ihtiyaç duyacağınız pek çok hukuk dalında ekip çalışmasını benimseyen deneyimli kadro ve teknik personel ile hukuksal uyuşmazlıklar da en etkili bir biçimde çözümü hedefleyen, davada ki konunun bütün ayrıntıları detaylı çalışmalar ile raporlanarak yürüten kurumsal bir hukuk bürosu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

23.02.2004 tarihinde Konya Barosu 23.02.2004 tarihinde Konya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile avukatlık ruhsatnamesini almıştır.

15.05.2004 tarihinde hukuk bürosu ortağı avukat olarak mesleki faaliyetine başlamıştır.10.08.2013 tarihinde Ağrı Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetine başlamıştır.

2016 tarihine kadar çeşitli bölümlerde olarak görev yapmıştır.

Halen Ankara Barosu'na kayıtlı olarak İlkay Hukuk Bürosu Genel davalar departmanı sorumlu avukatı olarak görev yapmaktadır.

AİLE HUKUKU VE GENEL DAVA DEPARTMAN (YÖNETİCİ)

Avukat Hatice Şirin Sağlam, uzun yıllardır tecrübe edindiği, Özel hukuk, Aile Hukuku ve Miras Hukuku alanlarına yoğunlaşmış İlkay hukuk bürosunda bu departmanlarda yönetici avukat olarak hizmet sunmaktadır.

Aile hukuku alanında boşanma davaları, mal rejimi, kadın ve çocukların korunması ile ilgili koruma kararlarının hukuk ve ceza boyutları, velayet, evlat edinme, tazminat ve nafaka konularında branşlaşmış avukat ve yardımcı personelleri ile sorumlu yönetici olarak görev yapmaktadır.

Miras hukuk alanında mirasın reddi, vasilik, miras sözleşmeleri, tapu iptal davaları konularında ayrıca dava takibi yapmaktadır.

Aile hukuku kapsamında, boşanma davaları, anlaşmalı boşanmanın şartları, mal rejimi, velayet, nafaka, evlat edinme, koruma kararlarının alınması ve uygulanması, Evlilik birliğinde edinilen malların korunması, tedbir kararlarını sıralayabiliriz.

Miras hukuku kapsamında, sözleşmeler, evlilik sözleşmesi, vasiyetname sözleşmeleri, ölünceye kadar bakım sözleşmeleri, mirasın reddi ve sonuçları, vasiyetin açılması tenfizi, tapu iptal davalarını sıralayabiliriz.

2004 yılından beri Aynı hukuk alanında çalışması sebebiyle Özel hukuk alanında detaylara sahip, birçok davalarda istinaf ve yargı kararlarında örnek içtihatlar oluşturmuştur.

Aile hukuku ve Evlat edinme konularında araştırma yazıları bulunup kitap yazma çalışmaları bulunmaktadır.

AİLE HUKUKU VE DAVALARI

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasının açılması boşanma davalarında oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Anlaşmalı boşanma şartlarını taşımayan ya da boşanmak için anlaşma sağlayamayan eşler birbirlerinin evlilik birlikteliklerindeki kusurlarını mahkeme huzurunda ispatlayarak boşanma davası açmaktadır.

Çekişmeli davasının açılması mutlaka bir sebebe dayanmalı, dava dilekçesinde ve mahkemede evliliğin bitmesine neden olacak genel veya özel sebepler delilleriyle birlikte ispatlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları da kendi içinde boşanma sebeplerinin özelliklerine göre;

 • Genel sebeplere dayanan çekişmeli boşanma davası,
 • Özel sebeplere dayanan çekişmeli boşanma davası

Şeklinde sınıflandırmaktadır. Özel sebeplere dayanan boşanma davasında özel sebebin varlığının örneğin akıl hastalığı veya aldatma gibi sebeplerin kanundaki tanıma uygun olacak şekilde mahkemede ispat edilmesi zorunludur. Özel sebebin varlığının ispatında şüphe duyuluyorsa hem genel hem de özel sebeplere dayanılarak boşanma davası açılabilmektedir.

Genel Sebeplere Dayanan Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır hakkında bilgi sahibi olmak için ilk aşama boşanma davasının hangi sebeplere dayanılarak açılacağının belirlenmesidir.

Boşanma davasının hukuki sonuçları olan mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşamayan eşler çekişmeli boşanma davası açarak evlilik birlikteliklerini sonlandırabilirler. Ancak çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için birtakım sebeplerin ileri sürülmesi gerekmektedir. Genel boşanma sebepleri;

 • Geçimsizlik,
 • Evlilik birlikteliğinin temelden sarsılması,
 • Mizaç uyuşmazlığı,
 • Evlilikten kaynaklı sorumlulukların yerine getirilmemesi,
 • Şiddet,
 • Güven sarsıcı davranışlar

Gibi kişiden kişiye değişen sübjektif nedenlerdir. Bu nedenlere bağlı olarak açılan boşanma davasıyla evliliğin sona ermesine neden olan sebepler delilleriyle ispatlanmalı ve boşanma davasından olumlu sonuç elde edilmeye çalışılmalıdır.

Genel sebeplere bağlı boşanma davalarında eşlerin kusur dereceleri boşanmadan sonra kazanılacak hakların belirlenmesinde etkilidir. Bu sebeple boşanma davalarına bakan avukat ve avukatlık bürolarından danışmalık ve avukatlık hizmeti almak boşanma davasından hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesine katkı verecektir.

Özel Sebeplere Dayanan Çekişmeli Boşanma Davası

Özel sebeplere dayanan boşanma davasının açılması özel sebebin ispatlandığı boşanma davası dilekçesi ve delillerin mahkemeye sunulmasıyla açılır. Boşanmada özel sebepler medeni kanunda belirlenmiştir. Bu sebepler;

 • Aldatma nedeniyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Hayata kast, kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası

Açılarak boşanma işlemi özel sebeplere bağlı olarak bitirilebilmektedir. Bu sebeplerin delilleriyle mahkemede ispat edilmesi boşanmaya hükmedilmesi için aranan şartlardandır.

Boşanma Gerçekleştirilmeyen Haller Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasında genellikle boşanmaya karar verilmekle birlikte bazı özel durumlarda boşanma dışında kararlar verilebileceğinden hangi hallerde boşanma olmaz sorusu gündeme gelmektedir. Medeni kanun boşanmaya karar verecek mahkeme başkanını boşanmaya karar vermesi veya ayrılık karanına hükmetmesi bakımından serbest bırakmıştır.

Eşlerin barışma ihtimalinin yüksek olduğuna kanaat getiren mahkeme 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere eşlerin ayrı yaşamasına karar verebilir. Boşanmada sunulan genel ve özel sebeplerin mahkemede ispatlanamaması halinde ise yine mahkeme boşanma kararı vermekten kaçınabilmektedir.

Aile Hukuku Departmanı : Avukat Hatice Şirin Sağlam

AİLE HUKUKUNDA ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ

Anlaşmalı Boşanma Nedir? 

Çekişmeli Boşanma Davalarından usul ve şekil olarak farklılıklar gösteren Anlaşmalı Boşanma davaları, eşlerin evlilik birliğini bitirme kararını birlikte almaları ve bu boşanmanın sonucunda oluşabilecek her konuda anlaşmaları sayesinde mümkün olabilir.

Eşlerin anlaştıkları tüm konuları belirli bir belge üzerinde açık ve usullere uygun olarak maddeler halinde hazırlayarak, imza altına aldıkları bir protokol ve hazırlanmış olan dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye başvurabilirler. Anlaşmalı Boşanma davası açılabilmesi şartları arasında eşlerin en az bir yıldır evli bulunmaları şartı da vardır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Eşlerin boşanma sırasında ve boşanmanın sonucunda oluşan her türlü durumla ilgili önceden anlaşarak hazırladıkları tüm konuları bir yazılı belge olarak hazırlayarak, bu belgeyi onayladıklarını belirten imza altına almalarına Anlaşmalı Boşanma Protokolü adı verilir. Bu protokolün usullere uygun bir şekilde hazırlanması, Anlaşmalı Boşanma başvurusu yapabilmenin ön şartıdır.

Aynı zamanda bu protokolün usul ve üslup olarak doğru bir şekilde hazırlanması, davanın kabul edilmesi ve istenilen sonuca ulaşması için çok önemlidir. Bu sebeple bu belgelerin hazırlanması sırasında ve tüm boşanma sürecinde bir avukatın yardımına başvurmak önemli bir ayrıntı olarak öne çıkar.

Unutulmaması gereken diğer bir önemli nokta, boşanma davalarının reddedilmesinde en büyük etkiye sahip istatistikler, usul yönünden yapılan yanlışlıklar olduğudur.

Yanı sıra reddedilmiş bir boşanma davasıyla ilgili olarak taraflar 3 yıl içerisinde aynı konuda dava açamazlar. Bu sonuçlar, anlaşmalı boşanma davası başvuru, hazırlık, duruşma ve sonuç süreçleri sırasında usulen yanlışlıklar yapmamak için avukatların deneyim ve birikimlerinden faydalanılması detayının önemli olmasına sebep olabilir.

Bununla birlikte Türk Hukuk Sistemi, anlaşmalı boşanma davalarında avukatla temsil edilmeyi zorunlu kılmaz.

Aile Hukuku Departmanı : Avukat Hatice Şirin Sağlam