Tazminat Davası

TAZMİNAT DAVASI

Tazminat davalarına konu olan olaylarda, gerek kasden, gerekse ihmal v savsama, yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, karşıya vermiş olduğu zarardan sorumludur. Ahlaka aykırı bir fiil ile yine karşı taraf zarara uğramışsa, zaran veren bu zararı tazminine mecburdur.

Kasten veya ihmal veyahut tedbirsizlikle bir kişinin malına veya canına yahut kişiliğine zarar verilmesine haksız fiil (haksız eylem) denir. Haksız fiilden dolayı zarara uğrayan kimse, bu uğradığı zararı karşı tarafdan giderilmesini isteyebilir.

Tazminat davasını Haksız fiilden zarar gören  kişi veya kişiler, haksız fiili yapan karşı tarafa yöneltilir. Tazminat davası, haksız fiilin işlendiği yer veya davalının yerleşim yer mahkemesinde açılır.

TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIM VE SÜRELER

Tazminat Davalarında, zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin davalarda , zarar gören tarafın, zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıllık süre mevcuttur.

TAZMİNAT DAVASI NASIL GÖRÜLÜR VE OLUR

Tazminat davasını ilgilendiren ceza davası varsa dosya istenir. Deliller toplanır., Ölenin veya zarar görenin geliri, yaptığı iş ve kazancı tespit edilir. Davacının gelir durumu araştırılır. Bilirkişi görüşü alınarak dosya karara bağlanır.

TAZMİNAT DAVALARI

  • İŞÇİ ALACAKLARI VE TAZMİNAT DAVASI
  • BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
  • DOKTOR KUSURUNDAN DOLAYI TAZMİNAT DAVALARI
  • HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT DAVASI
  • HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
  • TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri