Tanıma ve Tenfiz

Tanıma Ve Tenfiz

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelmesi ve nüfus kayıtlarının yeniden düzeltilmesi için Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz ile ilgili yazılmış makaleleri diğer yazılarımızda bulabilirsiniz. Tanıma ve Tenfiz Davası Türkiye’de açılmaz ise Yurtdışında alınan boşanma kararının bir hükmü yoktur. Yani Türkiye’de hala evli görünmektesiniz..

Tanıma ve Tenfiz Davası

Yurtdışında yaşadığı dönemlerde bulunduğu ülkelerde boşanma davası açarak evlilik birliği içinde olduğu eşlerinden ayrılmış olan kişiler resmi olarak boşanmış sayılıyorlar. Ancak Türkiye sınırları içinde alınmış kararlar ve hükümler olmamaları nedeniyle kişilerin Türk kayıtlarında hala evli olarak görülmeleri ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum kişilerin sahip olduğu haklar konusunda bazı kısıtlamalar ortaya çıkarabilir. Kişilerin evli gözüktükleri için herhangi biri ile evlilik birliği içinde olmamalarına rağmen evlenmek istemesi de bu sebeple engellenebiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına kişilerin en kısa sürede boşandıklarını Türk resmi nüfus kayıtlarına da geçirebilmesi adına dava açması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası olarak bilinen bu davalar sayesinde yurtdışında herhangi bir ülkede alınmış olan boşanma kararının doğrudan Türkiye’de kabul edilmesi ve resmiyete geçirilmesi de sağlanabiliyor.

Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkeme Açılır

Tanıma ve Tenfiz davasında, dava açan tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden tanıma ve tenfiz davası açılır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Nelere Karar Verilir?

Davaların tanıma bölümlerinde mahkemelerin almış olduğu boşanma kararları üzerindeki hükümler Türk hukuk sistemi içinde tanınarak kişilerin evlilik birliğinin sona erdiğine resmi olarak işlem yapılması sağlanır. Davaların tenfiz bölümü ise evlilik sonrası ortaya çıkan haklar üzerindeki paylaşımlarla ilgilidir. Bu kısımda mal paylaşımı, tazminat, eğer çocuk varsa velayeti ve nafaka miktarı gibi konularda kesin olarak hükümlerin verilmesi ve bu kararların Türkiye’de tanıması da sağlanır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir

  1. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  2. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  3. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, o yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri