Tanıma Tenfiz

Tanıma Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz, Tanıma ve tenfiz davası, Yurtdışında Boşanma, Tanıma Ve Tenfiz, Tanıma Ve Tenfiz Dilekçe Örneği, Tanıma ve Tenfiz Avukat, Tanıma ve Tenfiz için avukata vekalet nasıl verilir, Tanıma ve Tenfiz davası ne kadar sürer, Tanıma ve Tenfiz davası için gerekli belgeler, tanıma ve tenfiz avukat ücret tarifesi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması davası, tanıma ve tenfiz davası, tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır, türkiye tanıma tenfiz avukatı, tanıma ve tenfiz davası, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

TANIMA TENFİZ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelmesi ve nüfus kayıtlarının yeniden düzeltilmesi için Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz ile ilgili yazılmış makaleleri diğer yazılarımızda bulabilirsiniz. Tanıma ve Tenfiz Davası Türkiye’de açılmaz ise Yurtdışında alınan boşanma kararının bir hükmü yoktur. Yani Türkiye’de hala evli görünmektesiniz..

TANIMA VE TENFİZ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Tanıma Tenfiz davasında, dava açan tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden tanıma ve tenfiz davası açılır.

TANIMA DAVASI

Tanıma davası, yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanıma davasında Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’ un 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.

TANIMA DAVASI ŞARTLARI NELERDİR

 1. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 2. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 3. Tanıma Davasında yabancı İlâmın, o yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması (5718 S. K. m. 54))

TENFİZ DAVASI

 • Yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
 • Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
 • Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir. Mahkemece ilâmın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır.Tenfizine karar verilen yabancı ilâmlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmlar gibi icra olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tâbidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur.

TENFİZ DAVASI ŞARTLARI

Tenfiz davasında, yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde karar verir. Tenfiz davası açma şartlarını sıralayacak olursak,

 1. Tenfiz davasında, Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
 2. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 3. Tanıma Tenfiz Davasında yabancı İlâmın, Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 4. Tenfiz Davasında yabancı İlâmın, O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

TANIMA TENFİZ DAVASI

 • Yurtdışında Boşanmanın Türkiyede Tanınması
 • Tanıma Tenfiz
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Tanıma Ve Tenfiz Dilekçe Örneği
 • Tanıma Ve Tenfiz Arasındaki Fark
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Belgeler
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Avukat

 

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri