Miras Hukuku Miras Davaları

Miras Hukuku Miras Davaları Nasıl Açılır? Miras davası açmak için mirasçının ölümü ardından mal paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi sağlanmaktadır. Miras, bir kişinin ölümü ardından yakınlarına intikal edecek olan tüm mal, hak ve borçları olarak tanımlanır. Miras davası nasıl açılır ve gerekli koşullar nelerdir:

 • Miras davasının açılabilmesi için ilk koşulların başında miras bırakan kişinin vefatı gelmektedir. Miras davası, miras sahibinin vefatı ardından açılmaktadır.
 • Vefat sonrasında murisin vasiyetnamesi olup olmadığı araştırılmalıdır. Şayet vasiyet varsa, miras dağılımı bu vasiyete uygun olarak yapılmaktadır. Vasiyet olmadığı durumlarda davalar komplike bir hal alabilir. Bu gibi durumlarda her bir mirasçının ne kadar miras alması gerektiğine dair, ayrı ayrı dava açılması gerekmektedir.
 • Açılan tüm davaların neticesinde mal varlığı mirasçılar arasında payları hesap edilip paylaştırılmaktadır.

Mirasın paylaşılması için her zaman miras davası açılması gerekmez. Mirasçılar bir aradayken, miras konusunda uzman bir avukat desteği ile mirasın paylaşımı konusunda bir karara varabilir ve paylaşım yapılabilir.

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılmaktadır?

Miras davası mahkemesi için görevli olan mercii Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Görevli mahkeme şahsiye davalarına da bakmakla mükelleftir. Miras bırakan kişinin son ikamet adresine göre Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak gerekmektedir. Ancak davanın genel hatlarına göre Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak da gerekebilir. Tapu tescil davaları için bu durum geçerlidir. Eşin miras hakkı ise aksi beyan edilmediği sürece:

 • Anne ve baba için yasal mirasın dörtte biri,
 • Kardeşler için mirasın sekizde biri,
 • Sağ kalan eş için miras payının tamamı,
 • Farklı yasal durumlarda miras payının dörtte üçü şeklinde miras paylaşımı yapılmaktadır.

Miras Davası için Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Miras davası örnek dilekçe yazmadan önce mutlaka bir avukatla çalışmak gerekmektedir. Miras paylaşımı için örnek dilekçe için en doğru yönlendirmeler profesyonel avukatlar tarafından yapılacaktır.

Miras Hukuku Miras Davalarıın açılması ve takibi konusunda disiplinli olmak oldukça önemlidir. Dava sırasında meydana gelebilecek karışıklıklar davanın kaybedilmesine yol açabilir. En karışık davalardan biri olan miras davası için yalnızca profesyonel avukatlarla çalışmak gerekmektedir.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davasının açılması genellikle miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gerçekleşmektedir. Mirasın paylaşılmasında tüm kanuni hak sahiplerinin bir araya gelerek miras kalan mallar üzerinde anlaşması ve bu malları paylaşmaları gerekmektedir. Malların paylaşılması veya başka sebeplerle miras davası açılabileceği gibi mirasçı sıfatına sahip kimsenin kabul edilmemesi yoluyla da miras davası açılabilmektedir.

Miras davası nasıl açılır konusunda bir diğer belirleyici husus ölen kişinin vasiyetidir. Ölen kişi vasiyetname ile miras dağıtımı yapmışsa öncelikli olarak bakılması gereken bu vasiyettir. Vasiyetin olmadığı durumlarda ise miras dağıtımı eşit olarak yapılmaktadır.

Miras Davası Dilekçesi

Miras dava dilekçeleri hazırlanırken öncelikle hangi konuda dava açılacağı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Çünkü açılacak miras davasının çeşidine göre hazırlanacak dilekçe içeriği farklılık arz etmektedir. Örneğin mirastan haksız gerekçelerle çıkarıldığını düşünen mirasçı asliye hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası açması gerekmektedir. Bu durumda davalılar mirasçının hakkında pay sahibi olan diğer mirasçılar olacak ve o kişilere karşı dava açılacaktır.

Miras davası hangi konuda açılırsa açılsın davaya konu olan durumun dilekçede açıklanması ve delillerle birlikte ispatlanması zorunluluk arz etmektedir. Bu sebeple miras davası dilekçesinde olaylar net ve akıcı bir şekilde açıklanmalı davaya konu olan deliller sırasıyla ispat edilmelidir. Ayrıca dilekçenin son bölümüne mahkemeden istenilenler ve talepler yazılmalıdır. Miras hukuku alanında deneyimli avukatlar ile miras davası dilekçesini hazırlamak ve davanızı takip etmek daha verimli ve hızlı sonuçlar elde etmenizi kolaylaştıracaktır.

Miras Davası Ücretleri

Miras davası ücretlerinde en önemli masraf kalemi şüphesiz dava açılış harç ücretidir. Miras davası açılırken mahkemeye başvuru sırasında taşınır veya taşınmazın satış bedeli üzerinden bindelik bir miktar belirlenmekte ve dava açan kimsenin bu bedeli ödemesi beklenmektedir. Bilirkişi ücretleri, keşif, tanıklar ve diğer yargılama giderleri de miras davasının ücretlerindendir.

Miras davalarını avukat tutarak veya kendiniz takip edebilirsiniz. Miras davası avukat ücreti için tutacağınız avukat ile yüz yüze görüşmenizde fayda vardır. Miras hukuku alanında deneyimli avukat ve avukatlık bürolarından hukuki yardım almak miras nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki haklarınızın korunmasına yardımcı olacaktır.

Miras Hukuku Miras Davaları

Miras davaları konularına göre farklı isimlerle sınıflandırılmaktadırlar. Miras paylaşımında problem yaşanması halinde miras davaları gündeme gelmekte ve tüm mirasçılara davanın tebliğ edilmesi gibi şekil şartları nedeniyle miras davaları çok uzun sürede sonuçlanmaktadırlar. Miras sebebiyle açılabilen davalar şunlardır:

 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası,
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Veraset belgesinin iptali davası,
 • Miras sözleşmesinin iptali davası

Miras hukukunun çok geniş bir hukuk alanına sahip olması nedeniyle miras davası açacak kişilerin bu konuda yeterli donanıma ve bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu davalar uzun sürelerde sonuçlanacak davalardan olduğundan miras hukuku alanında uzman avukatlardan destek alınmasında fayda vardır.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri