İş Davaları Ve Arabuluculuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hâkimi bağlamaz. Hâkim gerçek ücretin tespiti için ilgili yerlere yazı yazar ve tanıkları dinler.

İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır.

Büromuz işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır.

  • Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu
  • Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları
  • Hizmet sözleşmeleri
  • İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri
  • İş kazası ve meslek hastalıkları
  • İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİ ALACAK DAVALARI

İşveren tarafından haksız olarak çıkarılan ve işçilerin ödenmeyen kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücretleri ile diğer alacaklar için iş mahkemesine alacak davası açılarak talep edilir. işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

İŞE İADE DAVASI – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

Haksız olarak İş sözleşmesi feshedilen İŞÇİ, İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olması, İş Sözleşmesinin Süresiz Olması, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi, İşçinin Altı Ay Kıdeminin Bulunması, Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyeri Olması şartlarının oluşması durumunda fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açabilir.

HİZMET TESPİT DAVASI

Hizmet tespit davası 5510 Sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışan işçinin Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilmediğinde veya işverence işe giriş bildiriminde bulunulmuş fakat hiç prim günü ödemesi yapılmamış ya da eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde hizmetin tespiti amacıyla açılan davadır.Hizmet tespit davalarının açılabilmesine ilişkin olarak hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıllık bir süre öngörülmüştür.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

işçi çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. İşçinin iş yerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla; sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmak için geçen zamanlarda; işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi sırasındaki hal ve durumların birinde meydana gelen kazada bedenen ve ruhen zarara uğraması olayına iş kazası denir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri