İş Hukuku İşçi Davaları

İş Hukuku Arabuluculuk – İş Hukuku İşçi Davaları Nasıl Olur? İş davaları için zorunlu arabulucu hizmeti alınmalıdır. Arabuluculuk aşamaları tamamen gizlidir. Bu aşamada yapılan görüşmeler tarafların rızası olmadığı sürece kesinlikle açıklanmamaktadır. Davada delil olarak bu görüşmelerin kullanılması mümkün değildir.

Arabulucu olan kişiler tanık olarak kullanılmaz. Arabulucu, toplantılarda tarafsız ve bağımsız kişilerdir. Tarafları yargılamaz veya baskıda bulunmaz. Bazı davalarda arabuluculuk zorunludur. İş davasında zorunlu arabuluculuk hizmeti alınmalıdır. Diğer davalar ise:

 • İşçi ve işveren davaları,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazaları ve meslek davaları olarak özetlenebilir.
 • Bu gibi zorunlu davalarda arabulucuya başvurulmazsa, dava usule uygun olmadığı sebebiyle reddedilecektir.

İş Mahkemelerin Kanunu Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk kanunu özellikle İş Hukuku kapsamında birçok davada geçerli olmaktadır. Davacılar, arabuluculuk faaliyetleri neticesinde anlaşmaya varamazsa, bu noktada son tutanağın aslının ya da arabulucu tarafından onaylanmış örneklerini mutlaka dava dosyasına eklemelidir. Arabulucu ise dava taraflarını araştırabilir ve elindeki bilgileri kullanarak kişileri ilk toplantıya davet eder. Daha sonra:

 • Arabuluculuk işlemleri, göreve alındığı tarihten itibaren 3 hafta içerisinde tamamlanır.
 • Arabulucu şayet taraflara ulaşamazsa, arabuluculuk faaliyetleri sona erdirilir.
 • Taraflardan birinin mazeretsiz şekilde toplantıya katılmaması durumunda, bu durum tutanakta ifade edilir. Bu noktada davete katılmayan taraf haklı olsa bile yargılama giderlerini karşılamak durumundadır.

Arabuluculuk Başvuru Dilekçe Örneği

Arabuluculuk süresi arabulucu için dilekçeyi teslim ettikten ve arabulucunun göreve başladığı süreden itibaren 3 hafta olmaktadır. Arabulucu ücretleri ise iki taraf için de ortak şekilde karşılanır.

Ancak arabulucu görevini tamamlayamaz ya da iki tarafın anlaşmasını sağlayamazsa bu noktada arabulucunun iki saatlik ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmektedir. İşe iade davalarında fesih bildirimlerinin tebliğ edilmesi ardından bir ay içerisinde arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk süreci şu şekilde işlemektedir:

 • Öncelikli olarak işe iade talepleri için arabulucuya başvurulur.
 • Daha sonra arabulucu atanır ve davaya uygun olan arabulucu görevli olur.
 • Daha sonra arabulucu ile taraflara uygun olan günde toplantı düzenlenir.
 • Ardından taraflar şayet anlaşmaya varamaz ise görüşmeler sonuçlanır ya da çözüme kavuşturulabilir.

İş Hukuku Davası

İş hukuku kapsamında görülen davalar birçok farklı sebeple açılabilir. İş hukuku davası işçilerin ve işverenlerin hakkını araması için açılabilir. İş Mahkemeleri kapsamında en çok açılan davaların başında iş akdinin feshi sebebiyle meydana gelen tazminat alacakları gelmektedir. Özellikle iş mahkemelerine:

 • Fazla mesai ücretlerinin alınması,
 • Yıllık ücretli izin hakkı,
 • Tatil ve bayramlarda mesai ücretleri,
 • Kıdem tazminatı,
 • İşe iade,
 • İhbar tazminatı konularında dava açılmaktadır.

İş hukuku, işçilerin korunmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. İş yasası ve iş hukuku çerçevesinde işçinin çalışma hakları korunmaktadır. İş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözmektedir. İş Mahkemeleri’nde açılacak olan bu davaların sonuçlanma süresi ise genel olarak 8 – 10 ay arasındadır.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası iş güvencesini sağlamak için açılan dava türlerinden biridir. Haksız yere iş akdi feshedilmiş olan kişilerin işe geri dönmeleri için açılmaktadır. İş sözleşmelerinin geçersiz sebeplerle feshedilmesi halinde İş Kanunu’nun 20. Maddesi’ne göre işe iade yapılması talep edilebilir.

İşten çıkarılan işçi bir ay içinde iş mahkemesine uzman bir avukat eşliğinde başvurarak dava açabilir. Şayet işçinin primleri ya da fazla mesai ücretleri ödenmiyorsa bu noktada hizmet tespit davası açılması gerekir. Bu aşamada sigortasız çalışan işçiler de bu davayı açabilir.

Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

Kıdem tazminatı davası da İş Mahkemeleri’ne en çok başvurulan dava türlerinden biridir. Kıdem tazminatı, en az 1 sene boyunca iş sözleşmesi ile çalışmış olan işçinin iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması durumunda işveren tarafından ödenmesi gereken miktardır. Kıdem tazminatını ödemeyen işverene dava açılabilir.

İhbar tazminatı da belirsiz süreli iş sözleşmelerinin haklı sebeplere dayanmadan feshedilmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. İşveren ve işçi işten ayrılacağı veya işe son verileceği zaman çalışılan süreye göre, belirli bir tarihten önce bu durumu bildirmelidir. Aksi halde ihbar tazminatı verilmesi gerekmektedir.

İş kazaları durumunda maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Bu davaların alanında uzman bir avukat eşliğinde açılması gerekir. Uygun bir uslüp ile dava dilekçesinin İş Mahkemesi’ne verilmesi gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri