kişilik hakkının zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat | İlk-Ay Hukuk

kişilik hakkının zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat

/Tag:kişilik hakkının zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat
­

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat
Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat yargıtay kararları ıiığıda aşağıda anlatılmıştır.

HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI NEREDE AÇILIR

Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat davasında,  dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine […]