Tüketici Hakem Heyeti Kararı Sonrası Yapılacaklar

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  KARARININ VERİLMESİ VE TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ

Tüketici 2015 yılında belirlenen Banka dosya masraflarınız 2.300 TL nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine, 2.300-3.300 TL arasında ise İl Tüketici Hakem heyetlerine masrafların iadesi için başvuru yapılmaktadır. İl ve İlçe Tüketici hakem heyetide belirlenen görüşme gönünde dosya incelenerek karar veremektedir. İl ve İlçe Tüketici hakem heyeti kararı verildikten sonra karar tüketiciye ve karşı tarafa tebliğ edilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI MAHKEME KARARI NİTELİĞİNDEDİR

İl ve İlçe Tüketici hakem heyetlerinin Tüketici hakkında vermiş olduğu kararlar mahkeme kararı niteliğindedir. Banka ve Karşı taraf verilen bu kararı Tebliğinden itibaren ödemesi gerekmektedir. Tüketici Hakem Heyeti kararına rağmen ödememesi durumunda Tüketici alacakları için  karşı tarafa icra müdürlüğüne müracaat ederek ilamlı icra açabilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İCRA KANALI İLE TAHSİL EDİLMESİ

Tüketici ödenmeyen İl ve İlçe Tüketici hakem heyeti kararını ilamlı icraya koymaktır. Tüketici hakem heyeti kararını  İcra takip yollarından ilamlı icra yoluna başvurmamız gerekmektedir. İcra müdürlüğümüracaat edilerek ilamlı İcra takibi başlatılır, İlamlı İcra takibi sorası bankaya kararda belirtilen miktarın ödenmesi için ödeme emri tebliğ edilecektir. İcra müdürlüğünce gönderilen  ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde masrafı ödemesi aksi taktirde cebri icra yoluna gidileceği ihtar edilir. Bankada bu belirtilen 7 günlük süre içerisinde icra takibinde belirtilen miktarı icra müdürlüğüne yatırmak zorunda kalacaktır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İCRASINDA AVUKAT DESTEĞİ ALINIZ

İl ve İlçe Tüketici hakem heyeti Kararlarının İcra konulması veya bankanın İl ve İlçe Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı açacakları karşı dava için mutlaka avukat ve hukuki destek almanızı önermekteyiz. Çünkü icra takibi ile talep edilecek miktarlardaki yanlış icra emrine itiraz edilmesi sebep olacak, itiraz kabul edilmesi durumunda karşı avukat ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.