Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz

Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz

Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz karar aşamasından sonra yapılır. İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

TAAHHÜDÜ İHLAL CEZASI

Taahhüdü İhlal Davası İcra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASI NASIL DÜŞER

Taahhüdü İhlal Davası Şikayet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.  İcra mahkemesinin bu bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır. Müşteki feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.  İcra mahkemesinin bu bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASINA İTİRAZ

…  MAHKEMESİ’NE
İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)            :

VEKİLİ            :

KARŞI TARAF
(ALACAKLI)        :

KONU    : Borçlunun Taahhüdü İhlal Nedeniyle Cezalandırılmasına İlişkin … İcra Ceza Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı Kararına İtirazımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR        :

7 SORULAR

 1. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. HAYRİYE ALTUNSU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. Anonim dedi ki:

  teahhüt verirken eş onayım alınmadı teahhüt verdikten sonra böbrek nakli oldum ve ödeme yapamadım hakkımda yakalama çıkmıiş yüzde 93 özürlü raporum var yakalamanın kaldırılması için yapabileceğim bişey varmıdır

 4. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. BÜŞRA TURANOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. OKTAY PÜR dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. GÜLBİN BANİ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Davasına İtiraz Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri