Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi

Müteahhidin Evi Geç Teslim Etmesi Nedir? Bir evi satın almak isteyen vatandaşın müteahhitlerle beraber aralarında imzaladıkları sözleşme sayesinde alacakları evin kesinleşmesi sağlanır. Bu sözleşmede evi satın alacakların evin anahtarını ne zaman müteahhitten alacağına dair bilgiler yer alır. Bu bilgiler doğrultusunda müteahhitler zamanında evi müşterilerine teslim etmedikleri durumda vatandaşların müteahhide dava açma hakkı vardır. Bu doğrultuda vatandaşlar, yetkili mahkemelere müracaatta bulunarak evi geç teslim aldıklarına dair kanıtları sunup başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak dava açma hakkına sahip olur. Vatandaşların dava açma süresini geçirmemesi gerekir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Müteahhit ile evi satın alan arasında imzalanan sözleşmede vatandaşların evi satın alması gereken tarihte satın almayıp daha geç bir sürede evi teslim almalarından dolayı maddi zararlarla karşılaştıkları zaman yetkili mahkemelere giderek uğradıkları maddi zararı karşı taraftan talep etmek için başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup evi karşı taraftan almaları gereken sürede almayıp daha geç bir zamanda  aldıklarını kanıtlayan belgeleri sunarak karşı tarafa tazminat davası açmak için gerekli işlemleri tamamlamaları gerekir. Vatandaşlar, mağduriyetliliğini kısa sürede sonuçlandırmak istedikleri zaman konu ile ilgili avukatlara ulaşıp gereken bilgiyi ve desteği alabilir. Mahkeme vatandaşların mağdur duruma düştüklerini geçerli sebepler ve yeterli kanıtlar çerçevesinde anladıkları zaman mahkemenin sonucunu mağdur olan vatandaşın lehine olacak şekilde bildirerek vatandaşın karşı taraftan maddi tazminat alabilme hakkını elde ettiğini mahkeme huzurunda bildirir. Bu sayede evi satın alacak tarafın geç teslim alma sürecinde meydana gelen maddi zararlar tazminat yolu ile karşılanır.

Hangi Mahkemelere Müracaat Edilmeli?

Müteahhit ile evi satın alacak kişinin sözleşme doğrultusunda anlaşamama durumunun olması sonucunda evi satın alacak taraf, Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak karşı tarafın evi çok geç teslim etmesinden dolayı meydana gelen maddi zararı tazminat davası açarak karşı tarafın karşılamasını sağlayabilir. Bunun için evi satın alan vatandaşın mahkemeye mağdur olma durumu ile ilgili kanıtları ve sebepleri detaylı bir şekilde sunması gerekir. Bunun yanında tazminat davasını açmak için başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak gerekir. Ayrıca evi satın alacaklar, karşılaştıkları mağduriyetten dolayı açacakları tazminat davasını belirlenen sürede açmaları gerekir. Eğer verilen sürede açılmayan tazminat davası olursa, mağdur olan taraf hiçbir şekilde yasal olarak karşı taraftan maddi bir şey talep edemez ve mahkeme tarafından talepleri geri çevrilir.

Davanın Sonuçlanma Süresi

Maddi anlamda müteahhidin evi geç teslim etmesinden dolayı zarara uğrayan vatandaşın Asliye Hukuk Mahkemelerine giderek tazminat davası açması sonucunda mahkemenin sonuçlanması belli sürede gerçekleşir.  Açılan maddi tazminat davası yaklaşık olarak 1,5 ve 2 yıl arasında sonuçlanabilir. Bu davanın sonuçlanmasının çabuk olması için mağdur olan tarafın mahkemeye çok geçerli sebepler sunması gerekir.

Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi

Günümüzde müteahhitle eve almak isteyen yatırımcılar, kendilerini güvence altına almak adına bazı hukuki sözleşmelere imza atmaktadırlar. Aralarındaki sözleşmede  evin geç teslim edilmesinden doğacak hukuki iltilaflar için önceden tedbir almak adına, gecikme tazminatı, cezai şart, kira kaybı vs. ve uyuşmazlığı bu hükümlere
göre maddeler eklenmektedir.

İlerki aşamada müteahhidin sözleşmeye göre evin yapımının gecikmesi ve tesliminde aksaklık yaşanması durumlarında, sözleşmedeki bu maddelere dayanılarak, kira, tazminat hatta sözleşmenin fes edilmesine kadar gidilebilinir.

Yukarda analatılan hususlar doğrultusunda, belirlenen kira miktarı varsa bu miktar talep edilir yoksa kira miktarının tespitide istenebilir. Bu husular ışığında, sözleşmeler hazırlanması esnasında avukat desteği veya danışmanlık hizmeti alınmasını önemle tavsiye etmekteyiz.

Yargıtay Kararı : Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS Kararı

Somut olaya gelince; iş sahibince, 29.06.2008 tarihinde kesin vadenin dolmasıyla yüklenici temerrüdü gerçekleşmesine karşın seçimlik hak, ifayı beklemek şeklinde olmuş, böylece sözleşme kesin vadeli olmaktan çıkmıştır.

O halde, fesih hakkının kullanılabilmesi için yüklenicinin uygun bir süre verilerek temerrüde düşürülmesi zorunlu hale gelmiştir. Süre verilmeden 16.01.2009 tarihinde yapılan fesih yukarıda belirtilen ilkelere uygun değildir, bu bakımdan eser sahibinin sözleşmeyi fesihde haklı olduğu kabul edilemez.

Bu bakımdan yukarıda ve Hukuk Genel Kurulu ilamında yer alan açıklamalara göre, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440.maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

3 SORULAR

 1. BURCU SARIYAR dedi ki:

  Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. EDA ÖZER dedi ki:

  Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. BERK KİRİŞ dedi ki:

  1 yıl önce bir ev satın aldım.Dairenin yarı parasını alınca yarı parasınıda 3 ay önce kredi çekerek tamamladım.Müteahhit toprak sahipleri ile yaptığı sözleşmenin bir kopyasını verdi ve aramızda yaptığımız sözleşmede sözleşme maddeleri geçerlidir yazdı.
  Sözleşmeye göre Ekim ayında teslim etmeliydi fakat hala bitmedi.Toprak sahiplerine kira bedeli ödüyor.Gecikmeden dolayı bende kira bedeli alabilir miyim?
  Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi ve Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri