Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara -Miras Davaları

Miras Hukuku Davalarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Türk Hukuk Sistemi içinde miras bırakan kişilerin ölümlerinin ardından mal paylaşımlarının yapılması için kurallar belirlenmiştir. Mirasların paylaşılması yasal miras paylaşımı yolu ile gerçekleştiriliyorsa bu durumda miras bırakan kişinin vasiyetnamesinin bulunup bulunmadığına ve eğer varsa vasiyetnamede hangi koşulların belirtilmiş olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişiler vasiyetnamelerini oluşturmuşsa mallarının paylaşımında eğer saklı paylara uygun hareket edilmişse bu vasiyetler geçerli olmaktadır. Ancak kişiler vasiyetname düzenlemeden hayatlarını kaybetmiş iseler bu durumda da yasal olarak belirlenmiş olan miras hukuku geçerli olacaktır.

Miras bırakan kişinin eşi eğer hayatta ise ve aynı zamanda vefat eden kişinin çocukları hayatta ise ve mirasa ortak oluyorlarsa bu durumda mirasın ¼’ü eşe ve ¾’ü ise çocuklar arasında paylaştırılmak üzere ayrılmaktadır. Eğer vefat eden kişinin eşi, ölen kişinin anne ve babası ile birlikte mirasçı olarak gözüküyorlarsa bu durumda eş mirasın yarısını alır. Eğer ölen kişinin büyük babası ve büyük annesi de hayatta ise bu durumda mirasçı oldukları takdirde ölen kişinin eşi mirasın ¾’ü hakkına sahip olur. Miras bırakan ve hayatını kaybeden kişinin hayatını kaybettiği dönemde eşi ölmüş durumda veya eşi hiç durumda ise bu halde mirasın alt soylar arasında eğer alt soylar bulunmuyorsa üst soylar arasında eşit olarak paylaştırılmasına dikkat edilir.

Kimler Mirasçı Olabilir?

Türk Hukuk sisteminde ölen bir kişinin ardında bıraktığı malların paylaşımı konusunda zümre sistemi esas alınarak belirlemeler yapılır. Buna dayanarak bir miras hakkı doğduğu zaman ölen kişinin 3. zümreye kadar olan akrabalarına kadar bir mal paylaşımı yapılması mümkün olmaktadır. Zümre sınıflarının belirlenmesinde ölen kişi ile aralarında bulunan yakınlık derecesine göre akrabalar sıralanır. Buna göre 1. zümre sınıfı kişinin kendi çocukları veya torunlarından oluşmaktadır. 2. zümre sınıfı ise kişinin anne babası ve kardeşleri ile yeğenlerinden oluşmaktadır. 3. zümre olan son zümrede ise ölen kişinin büyü kanne ve büyük babası ile amca, dayı, hala, teyze gibi akrabalığa sahip olduğu kişilere pay düşmektedir. Bunun dışında kalan kişilerin ölen kişilerin ardından herhangi bir şekilde mirasa pay istemesi mümkün değildir. Fakat bu durum kişinin yaşamı süresince yazdığı bir vasiyetname aracılığı ile değiştirilebilmektedir.

Saklı Pay Ne Anlama Gelir?

Ölen kişinin yakınlarının miras haklarını korumaları adına hukuk sistemi içerisinde saklı pay adı verilen bir oran belirlenmiştir. Bu oran ile ölen kişilerin vasiyetnamelerinde belirtilmiş olan detaylar kişilerin saklı paylarına dokunmadan paylaştırılır.

Miras Hukuku alanında görülen davalar arasında Veraset belgesi çıkartmak, Vasiyetname tanzimi, Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri, Muris muvazaa dayalı tapu iptal tescil davalar, Tenkis davaları, Vasi Tayini,  Ortaklığın giderilmesi davası, Saklı Pay, Tereke davaları, Miras sebebiyle istihkak davası, geniş yer tutmaktadır.

Miras Hukuku Sorular – Danışma – Miras Avukatı Ankara

Miras Hukukunda Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çokça Sorulan Sorular Nelerdir?

Günlük hayatımızda birçok büyüklü küçüklü hukuki meseleler ile karşılaşırız. Yaşadığımız bu hukuki uyuşmazlıkların bazılarının çözümleri hepimizin diline pelesenk olmuş yani hepimiz tarafından bilinir hale gelmiştir. Örneğin boşanma davası sonucu velayetin kime verileceği konusunda hakimin nelere dikkat edeceği ya da adam öldüren kişiye verilecek genel cezanın ne olduğu gibi. Bazı hukuki uyuşmazlıklarla da hepimiz karşılaşmakla beraber ince ayrıntı meseleleri halk olarak hepimiz bilemeyiz ve bir bilene danışmak gerekir. Yani grip olduğumuzda bazen doktora gitmeye gerek yokken kalp krizi geçirdiğimizde kesinlikle doktora gitmemiz gibi bir meseledir. Bu gibi hukuki sorunlarla karşılaştığımızda ve çözümünün en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini istiyorsak konusunda uzman miras avukatı ile hareket etmek gerekir. Çözümünün zor ve zahmetli olduğu hukuki uyuşmazlıklardan biri de miras hukukundan kaynaklanan sorunlardır. Miras hukukunda çokça karşılaşılan sorunlara ve sıkça sorulan sorulara bu makalede değinmek gerekirse sorunları ve soruları şu şekilde listeleyebiliriz:

  • Miras bırakanın bankadaki parası mirastan sayılır mı ve ona ne olur?
  • Miras bırakanın borcu olduğu takdirde nasıl bir yol izlenmelidir?
  • Miras konusunda kardeşlerle anlaşamama ve yapılması gerekenler

Miras Bırakanın Bankadaki Parası Mirastan Sayılır Mı ve Ona Ne Olur?

Miras bırakanın vefat etmesi sonucu ona ait mal varlığı ve birtakım haklar- bu haklara örnek açılacak maddi ve manevi tazminat davaları, alacak hakkı verilebilir.- kanunda ifade edilen yasal mirasçılara geçer. Bütün mirasçılar kanunda öngörülen paylar oranında mirasta hak sahibi olurlar.

Bankadaki parada miras bırakanın mal varlıkları arasında yer alarak mirastan bir paydır. Mirasçılar miras paylaşımını yapana kadar hiçbir mirasçı o paraya mirasın diğerlerine dokunamayacağı gibi dokunamaz. Miras paylaşımı sırasında kanuni mirasçılara payları oranında bankadaki paradan hak düşer.

Miras Bırakanın Borcu Olduğu Takdirde Nasıl Yol İzlenmelidir?

Miras bırakan vefat ederken bazen sadece mal varlığı ve hak bırakmazken yanında bazen borçta bırakabilir. Mirasçıların borç olduğu takdirde izleyecekleri birtakım yollar vardır. Borç eğer mirastan fazla ise reddi miras davasını öngörülen süre içerisinde açarak miras ve borçtan kurtulabilirler. Eğer reddi miras davalarını öngörülen süre içinde açmazlarsa borcu ve mirası kabullendikleri varsayılır ve borçlu konumuna düşerler.

Miras Konusunda Kardeşlerle Anlaşamama ve Yapılması Gerekenler:

Miras paylaşımım sorunların fazla olduğu bir husustur. Hak kaybının yaşanmaması için bu süreçte miras avukatı ile beraber çalışmak en mantıklısıdır. Miras paylaşımı konusunda anlaşılmazlık olur ve hak kaybına uğradığını düşünen taraf dava açmalıdır.miras avukatı ankara

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri