Kira Sözleşmesi Tahliye Davası

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası, Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAYACAĞINA DAİR İHTARNAME ÖRNEĞİ

… NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN         :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES                            :

VEKİLİ             : Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. 10/1 Çankaya ANKARA

İHTAR EDİLEN         :

ADRES                    :

KONU                      : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair ihtarnamedir.