Kira Sözleşmesi Tahliye Davası

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Nedir? Kiralanan taşınmazın tahliyesi durumuna, birden çok hal sebep olabilmektedir. Bu haller bazen kiracıdan bazen de kiralayandan dolayı doğabilir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi sebebiyle gerçekleşebilecek tüm durumlar Türk Borçlar Kanununda ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Kiraya verenin kira sözleşmesini bildirim yoluyla veya dava yoluyla sona erdirmesi mümkündür. Bildirim ve dava yoluyla fesihte, farklı şartlara tabi olma durumu söz konusudur. Süreler, ilgili maddeler ve dayanaklar farklılık göstermektedir. Hangi durum kiraya verenin lehine ise o durum kullanılmalıdır.

Kiraya Veren Tarafından Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi:

Kiraya veren tarafından kira sözleşmesinin feshedilmesi için 2 hal öngörülmüştür. Bu haller şu şekilde sıralanır:

 1. Bildirim yolu ile fesih
 2. Dava yolu ile fesih

Bildirim yolu ile fesih hakkının kullanılmasından evvel, 10 yıllık uzama süresi dolmadan kiraya verenin kira sözleşmesini feshedemeyeceği belirtilmiştir. 10 yıllık süre dolduğu takdirde ise en az 3 ay önceden bildirim sürelerine uyularak yazılı bildirimde bulunulması gerekir. Tüm bu şartlar varsa bildirim yolu ile fesih yapılabilir. Dava yolu ile fesihte ise bu tip bir süre şartı öngörülmemiştir Kanunda düzenlenen haller kapsamında kiraya vereni bazı dava yolu hakları tanınmıştır.

Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Feshi:

Kiraya verenin kira sözleşmesini fesih edebileceği 2 halden biri de dava yolu ile fesihtir. Kiraya evrenin dava yoluyla fesih hakkını kullanabilmesi için, kanunda sayılmış olan tahliye hallerinden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tahliye nedenleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Gereksinim nedeniyle tahliye
 2. Yeniden inşa veya imar nedeniyle tahliye
 3. Yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye

Günümüzde kira sözleşmesinin feshedilmesinde, kiraya verenin dava hakkını kullanırken başvurduğu en yaygın sebep konut gereksinimi ile tahliyedir. Kiraya verenin kendisi, altsoyu üstsoyu, eşi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler konuta ihtiyaç duyarsa, dava yoluyla fesih hakkına başvurulacaktır. Bu hakkın kullanılmasında belirli süreli kira sözleşmesinde sözleşmenin sonu beklenir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise fesih döneminden itibaren 1 ay içinde dava açılmalıdır.

Dava Açma Süresi:

Kira sözleşmesinde tahliye davasının açılması, süre şartlarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kanunda kiraya verenin dava yoluyla fesih hakları sayılmıştır. Bu haklar sayılırken, hakların kullanılması için gereken süreler de belirtilmiştir. Sürelerin belirlenmesinde genel olarak kira sözleşmesinin belirli ya da belirsiz oluşuna göre bir ayrıma gidilmiştir. Eğer ki kira sözleşmesi belirli süreli ise, sözleşmenin süresinin bitmesi beklenecektir. Eğer ki sözleşme belirsiz süreli ise, fesih bildirim zamanlarına uyulmalı ve dava açma süresi de bu süre içerisinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde dava hakkı düşecektir. Ancak bazı hallerde dava açma süresinin uzadığına da şahit olunur Bunun için sürelere ve şartlara uyulması ve kiracıya yazılı bildirim yapılmış olması gerekir. Bu halde yeni kira yılı boyunca kiraya veremin fesih hakkı saklı olacaktır.

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası

Kira Sözleşmesi Tahliye Davası, Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAYACAĞINA DAİR İHTARNAME ÖRNEĞİ

… NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN         :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES                            :

VEKİLİ             : Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. 10/1 Çankaya ANKARA

İHTAR EDİLEN         :

ADRES                    :

KONU                      : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair ihtarnamedir.

7 SORULAR

 1. BARTU KARAKIŞLA dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 3. RABİA ÜBEYLİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 4. GÜLBİN BANİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. NURİYE ASAR dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 7. SUDE ŞATANA dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Tahliye Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri