İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

4857 sayılı İş Kanunun 19’uncu maddesine göre hakkında yapılan iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışına veya verimi ile alakalı nedenler ile feshedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak işverenin 25’inci maddesinin on birinci fıkrasında uygun fesih haklarının saklı olduğu ifade edilmektedir.

Bu hükümle işçinin savunmasının alınması işçinin davranışı veya verimi ile alakalı olan nedenler ile iş sözleşmesinin feshedilmesi için bir şart olarak öngörülmekte ve sadece işçinin savunmasının alınmamasının tek başına süreli fesih geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmektedir.

İşverene savunma alma yükümlülüğünü sadece iş sözleşmesinin feshinden önce verilmektedir. İşçiye ihtar verilirken bu şekilde bir savunma alınma gibi yükümlülük bulunmamaktadır. Dolayısı ile işçiye davranışı nedeni ile ihtar verilmesi durumunda savunmasının alınmaması verilen ihtarın geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir. İşçinin savunması sözleşmenin fesih edilmesinden önce alınmalıdır.

İşçi iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden önce savunma vermeye davet edilmelidir. Davet yazısında davranışı nedeni ile işten çıkartma işleminin sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir. Makul bir süre önceden belirtilen yer ve tarihte hazır bulunması istenmelidir.

Bunun olmaması durumunda yazılı savunma verebileceği belirtilmelidir. Bunlara rağmen istenilen yer ve tarihte savunma vermek için bulunmaması ve sonradan savunma vermesi durumunda savunma vermekten kaçındığı ve vazgeçtiği kabul edileceği belirtilmelidir. Fesih bildiriminin yapılması ile birlikte veya fesih bildiriminden sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılmaktadır. İş sözleşmeleri ile ortaya çıkan anlaşmazlıklar konusundaki davaları  avukat ile yürütmek oldukça önemlidir.

İşçinin Savunmasının Alınmaması İşe İade Sebebidir

Bu konuda verilen Yargıtay kararı da açıkça göstermektedir ki, iş sözleşmesinin feshi İş Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde yapılmak isteniyor ise işçinin savunmasının alınmasına gerek duyulmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu 17’nci maddesinde uygun olması durumunda işçinin savunmasının alınması bir zorunluluk olmaktadır. Bu gerekçeler ile işten çıkartılması haksız bir fesih yapıldığını ortaya çıkartmaktadır. Bu durumda işçi işe iade konusunda dava açabilmektedir.

İşe İade Davası

İşveren tarafından geçerli bir sebep olmadan veya gösterilen sebebin geçerli olmaması durumunda mahkeme tarafından veya özel hakem tarafından bunun tespit edilmesi ile feshin geçersiz olduğuna karar verilmektedir.

Bu şekilde işçi işine geri dönebilmektedir.