İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Mümkünmüdür? Savunma alınmadan iş akdinin feshi Yargıtay kararı incelendiğinde, işçinin savunmasının alınmadan işten çıkarılması haksız fesih nedenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle işveren, savunma almadan işten çıkarma yapamaz. Bu gibi durumlarla karşılaşan kişiler kanuni haklarını kullanarak işe iadelerini talep edebilir veya tazminat talebinde bulunabilirler.

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde sözleşmenin feshinde usul olarak, işverenin sözleşmeyi fesih nedenini yazılı olarak açıklamak ve kesin bir şekilde ifade etmek zorunda olduğu tanımına yer verilmiştir. Hakkında ortay atılan iddialara karşı savunması alınmadan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. Aynı kanunun 25. Maddesinde belirlenen hakları saklı kalmak koşuluyla savunma alamadan işten çıkarma yapılamaz.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İş akdinin sebepsiz nedenle veya gösterilen sebebin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle, fesih bildiriminin ardından takip eden 1 ay içinde işe iade talebiyle arabuluculara başvuru yapması gerekmektedir. Arabulucular tarafından yapılan görüşmelerde de işçi ve işveren arasında herhangi bir anlaşmaya varılmaması halinde mahkeme yoluna başvurulabilir. Son tutanağın hazırlandığı tarihten itibaren, 2 hafta içinde iş mahkemelerine dava açılabilir.

Savunması alınmadan işten çıkartılan işçi bu durumu haksız fesih nedeni olarak göstererek dava açabilir. İşten çıkarmanın ve iş akdinin feshinin haklı nedenlere dayandığını ispat etmekle yükümlü kişi işverenler olarak kanunda belirlenmiştir. Bu noktada iş yerinde tutanak ve savunma olmadan işten çıkarılma yapılması halinde, işçiler işe iade davası açabilirler.

İşe İade Sebebi ve İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılması işe iade sebepleri arasında yer almaktadır. İş Kanununda belirtilen maddelere uygun olarak işten çıkarma yapılması halinde, işçiden savunma alma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Aynı kanunun 17. Maddesinde belirlenen sebeplerle işten çıkarma yapılıyorsa bu durumda savunma alma mecburiyeti bulunmaktadır. Haksız nedenle işten çıkarılmadan dolayı işçi işe iade davası açabilir.

İşe iade davasının açılabilmesi bazı şartların oluşması gerekmektedir. Kanunlarda yer alan şekliyle işe iade davası şartlar;

 • Haksız nedenle fesih işe iade davası için en az 30 kişinin işyerinde çalışıyor olması
 • Altı aylık kıdem sahibi olmak
 • Belirsiz süreli iş akdinin olması
 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmiş olması

İşe iade davasının açılması için gereken başlıca şartlar arasında yer almaktadır. İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılması da haksız nedenle sözleşmenin feshi olarak sayılabilir. Buna ilişkin hukuk sistemimiz içinde işçinin hakkını koruyan uygulamalar bulunmaktadır.

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşe İade Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılması geçersiz bir fesih nedeni olarak düşünülebilir. İşverenin savunma alma zorunluluğu bu yönüyle ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Bu tip davalarda görevli mahkeme İş Mahkemesidir. İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılması halinde tekrar işe iadesini talep eden işçi bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinden dava açabilir.

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

4857 sayılı İş Kanunun 19’uncu maddesine göre hakkında yapılan iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışına veya verimi ile alakalı nedenler ile feshedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak işverenin 25’inci maddesinin on birinci fıkrasında uygun fesih haklarının saklı olduğu ifade edilmektedir.

Bu hükümle işçinin savunmasının alınması işçinin davranışı veya verimi ile alakalı olan nedenler ile iş sözleşmesinin feshedilmesi için bir şart olarak öngörülmekte ve sadece işçinin savunmasının alınmamasının tek başına süreli fesih geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmektedir.

İşverene savunma alma yükümlülüğünü sadece iş sözleşmesinin feshinden önce verilmektedir. İşçiye ihtar verilirken bu şekilde bir savunma alınma gibi yükümlülük bulunmamaktadır. Dolayısı ile işçiye davranışı nedeni ile ihtar verilmesi durumunda savunmasının alınmaması verilen ihtarın geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir. İşçinin savunması sözleşmenin fesih edilmesinden önce alınmalıdır.

İşçi iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden önce savunma vermeye davet edilmelidir. Davet yazısında davranışı nedeni ile işten çıkartma işleminin sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir. Makul bir süre önceden belirtilen yer ve tarihte hazır bulunması istenmelidir.

Bunun olmaması durumunda yazılı savunma verebileceği belirtilmelidir. Bunlara rağmen istenilen yer ve tarihte savunma vermek için bulunmaması ve sonradan savunma vermesi durumunda savunma vermekten kaçındığı ve vazgeçtiği kabul edileceği belirtilmelidir. Fesih bildiriminin yapılması ile birlikte veya fesih bildiriminden sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılmaktadır. İş sözleşmeleri ile ortaya çıkan anlaşmazlıklar konusundaki davaları  avukat ile yürütmek oldukça önemlidir.

İşçinin Savunmasının Alınmaması İşe İade Sebebidir

Bu konuda verilen Yargıtay kararı da açıkça göstermektedir ki, iş sözleşmesinin feshi İş Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde yapılmak isteniyor ise işçinin savunmasının alınmasına gerek duyulmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu 17’nci maddesinde uygun olması durumunda işçinin savunmasının alınması bir zorunluluk olmaktadır. Bu gerekçeler ile işten çıkartılması haksız bir fesih yapıldığını ortaya çıkartmaktadır. Bu durumda işçi işe iade konusunda dava açabilmektedir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır Şartları Nedir?

İşveren tarafından geçerli bir sebep olmadan veya gösterilen sebebin geçerli olmaması durumunda mahkeme tarafından veya özel hakem tarafından bunun tespit edilmesi ile feshin geçersiz olduğuna karar verilmektedir.

Bu şekilde işçi işine geri dönebilmektedir.

7 SORULAR

 1. HÜSEYİN TUNCEL dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. ERİM KARADENİZ dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. ÇETİN YARDIMCI dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Davayı açma şartları nelerdir..

 4. OKTAY PÜR dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. GÜLAY NURLU dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. ÖNER İBRAHİMGİL dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. UMUT AYDIN dedi ki:

  İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri