İlkay Hukuk Blog

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası

Vasiyetnamenin İptal Davası ve Tenkis Davası Vasiyetnamenin iptal davası, kanunun belirlediği gerekçeler ve şartlardan birini mevcudiyetinde taşımayan vasiyetnamenin hükümden düşürülmesi ve hükmün ortadan kaldırılması gayesine yönelik bir iptal davasıdır. Mahkeme tarafından hükmün iptaline karar verilmediği sürece, bir iptal illetiyle sakat olsa bile, vasiyetname hüküm doğurur, vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte, vasiyetin iptali davası görevli mahkemede açılır ve vasiyetin iptaliyle olumlu sonuçlanan dava mahkeme kararı kesinleşirse, vasiyetname ortadan kalkar ve hükmünü yitirir. Bu sebepten dolayıdır ki, iptal davası bozucu ve yenlik doğuran bir davadır. Ancak daha önceki Yargıtay kararlarında daha önceki bir kararında vasiyetnamenin iptali davasının yenlik doğuran dava olmadığı bir…

Boşanma Davası Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davası Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davaları Avukat Ve Danışma Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat konularıdır. Yukarıda belirtilen sorunların çözümü halinde boşanmaya karar verileceğinden, eşler kendi aralarında anlaşarak, anlaşmalı boşanma davası açabilirler, yada aile mahkemesine boşanmaya sebep olaylar belirtilerek, eşin kusurlu olduğu ispat edilmesi halinde,  aile mahkemesi boşanmaya karar verebilecektir. Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi…

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı

Önalım Şüfa Hakkı Davası Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir hissedarın kendisine ait olan hissesini üçüncü bir kişiye yönelik olarak satışı ile kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Misal olarak ortak pozisyonunda bulunan ya da ortak olunan bir gayrimenkulün söz konusu olması halinde, bulunan bir hisse satışa çıkartılacağı durumda öncelikli olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu…

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci

Ankara Gölbaşı Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Açma Nedenleri Dava Süreci Boşanma medeni kanunumuzda geniş yer alan konularda olup, toplum ve teknolojinin artması ile gündemdeki yerini hep koruyacağına benzemektedir. Genel anlamda boşanma konusu ele alınacak olursak evlenmenin boşanma ile sonuçlanabilmesi için sorunların çözülmesi halinde aile mahkemesindeki davanız boşanma ile karar verilecektir. Bu sorunlar, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat konularıdır. Yukarda belirtilen sorunların çözümü halinde boşanmaya karar verileceğinden, eşler kendi aralarında anlaşarak, anlaşmalı boşanma davası açabilirler, yada aile mahkemesine boşanmaya sebep olaylar belirtilerek, eşin kusurlu olduğu ispat edilmesi halinde,  aile mahkemesi boşanmaya karar verebilecektir. Boşanma Davalarında Dikkat…

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır Miras bırakanın vefatından sonra ele geçen, bulunan vasiyetname veya resmi makamlarda düzenlenen vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen miras bırakanın ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hâkimine haber verilir ve teslim edilmesi zorunludur. Vasiyetnameyi hazırlayan veya saklayan görevli ya da miras bırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez vasiyet yapanın yerleşim yeri sulh hakimliğine teslim görevini yerine getirmekle zorundadır; yoksa bu yüzden doğacak zarardan mesuldür. Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi inceler, gerekli muhafaza önlemlerini alır; olanak varsa vasiyet alacaklılarını dinleyerek mirasın kanuni mirasçılara geçici olarak teslimine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri