İlkay Hukuk Blog

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır!

evlilik sözleşmesi için nereye başvurulur

Evlilik Sözleşmeleri Her İki Taraf İçinde Bağlayıcıdır! Son yıllarda ülkemizde artan boşanma davaları beraberinde evlilik sözleşmelerinin bağlayıcılığını gündeme getirmiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika’da sıklıkla yapılan evlilik sözleşmesi ülkemizde de yapılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Evlilik sözleşmesi olarak ifade edilen anlaşma temelde mal paylaşımıdır. Evliliğin bitmesinin ardından özellikle çalışmayan kadınların maddi anlamda yoksun kalmamaları için evlilik sözleşmesi yapmaları oldukça önemlidir. Evlilik sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir çeşit mal paylaşımı ve malların kontrol altına alınmasına yarayan bir anlaşmadır. Türkiye’de henüz yeni evlenecek çiftler arasında evlilik sözleşmeleri yaygın olarak kullanılmasa da ilerleyen dönemlerde, çeşitli devlet kurumlarının desteğiyle de evlilik sözleşmelerinin…

Manevi Tazminat İstemleri

Manevi Tazminat Davaları

Manevi Tazminat İstemleri, Manevi tazminat, bir olay ya da söylem nedeniyle kişilik haklarının zarar görmesi, acı çekilmesi, onurun kırılması durumlarında meydana gelen zararın para olarak karşılanması durumlarıdır. Manevi Zararın  Kapsamı Manevi zarar, kişilik değerlerinde meydana gelen kanıtlanmış eksilmelerdir. Manevi tazminat alınabilecek durumlar yasalar çerçevesinde belirlenirken, şu şekilde sıralanabilir: Medeni Kanun 24. Madde uyarınca kişilik haklarının zedelenmesi Medeni Kanun 26. Madde uyarınca isme saldırı, Medeni Kanun 121. Madde uyarınca nişan bozulması Medeni Kanun 158. Madde uyarınca evlenmenin feshi Borçlar Kanunu 26. Madde uyarınca bedensel zarar ve ölüme neden olma durumlarından biri ile kişinin kişiliğe saldırılması sonucu manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi Tazminatta…

Boşanma Davası Ve Kararları

boşanma davasında verilen örnek kararlar

Boşanma Davası Ve Kararları Boşanma, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişen bir kavram olmakla birlikte hemen herkesin üzerine bir fikir beyan ettiği bir kurumdur. Geçerli olarak kurulan evliliğin, kanunda öngörülen sebeplere dayanarak mahkeme kararı ile sona ermesine boşanma denir. Bir şekilde, usulüne uygun kurulmuş olan bir dünyanın yıkılmasının adına boşanma diyebilir miyiz? Ya da bunun daha güzel ve daha sağlıklı bir hayata erişmek için bir kapı olarak görebilir miyiz? Boşanmayı gerektiren hallerin varlığı ve dayandığı gerekçeler bir hayli fazladır. Burada bilmemiz gerek şey şu ki; bugün, birçok toplumda evlilikten daha çok boşanma kurumu konuşulmaktadır. Başta bu kurumun toplumdan topluma değiştiğini…

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

reddi miras davası nasıl görülür

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar. Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal varlığı ve yükümlülüğe sahip olma hakkından vazgeçmesidir. Mirasta hak sahibi kişiler; kanuni mirasçılar ve vasiyetnameyle veya miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıdırlar. Her mirasçı mirası reddi hakkına sahiptir. Kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra mirası reddetmez ise  mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın…

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü İş Sözleşmesinin Fesih Usulü Yargıtayca verilen kararda açıklanmıştır. 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini imkansız hale getiren işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri