İlkay Hukuk Blog

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası Basit Yaralama Ve Hakaret Davasında suç ve ceza yargıtay kararları; Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret Madde 129 – (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Yargıtay Kararı – Basit Yaralama Ve Hakaret Davası YARGITAY KARARI: BASİT YARALAMA VE HAKARET DAVASI ŞİKAYETTEN VAZGEÇME…

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi İcra Davası Hangi Mahkeme Sorumlu? İcra takip davalarına bakan mahkemeler, İcra mahkemeleridir. Mahkemeler tür bakımından dört çeşide ayrılmaktadır. Bu türler sıralaması şu şekildedir: Hukuk Mahkemeleri Ceza Mahkemeleri Askeri mahkemeler Yüksek Mahkemeler İcra takibinin yapıldığı mahkemeleri içerisinde barındıran mahkemeler, Hukuk Mahkemeleri’dir. Hukuk Mahkemeleri; alacak davalarına, boşanma davalarına, ev boşaltma/ icra davalarına, miras, evlat edinme davaları gibi konuları ele alan mahkeme türüdür. İcra davalarını ele alan İcra Mahkemeleri, icra takip işlemleriyle alakalı her türden davaya bakmaktadır. İcra takibinin amacı, borçlu kişinin aldığı parayı alacaklısına teslim etmemesi durumunda, alacaklı olan kişilerin devletin resmi kurumları olan icra daireleri aracılığıyla borcunu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri