İlkay Hukuk Blog

Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı

Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen araç değer kaybı davasında, başka kusur ve hasar uzmanı bilirkişiye tevdii ile tarafların olaydaki kusur oranları ile aracın dava dışı kasko sigorta şirketi nezdindeki hasar dosyası içeriğine göre, aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve diğer özellikleri itibariyle, dava konusu kazadan önceki haliyle 2.el piyasa rayiç fiyatının ve meydana gelen hasar sonrasında (değişecek parçalara göre onarılmış haliyle) 2.el piyasa rayiç fiyatının, dolayısıyla, dava konusu kaza nedeniyle araçtaki değer kaybı zararının belirlenir.  

Trafik Kazası Kazanç Kaybı

trafik kazası kazanç kaybı talebi

Trafik Kazası Kazanç Kaybı 1. ÖRNEK OLAY; Dava dilekçesinde dava öncesi sulh hukuk mahkemesinde yaptırılan delil tespitine ilişkin giderler bu davada yargılama gideri olarak talep edildiğinden ayrıca harç ödenmesi gerekmemektedir. Mahkemece bu talep yönünden yargılama giderleri içerisinde değerlendirme yapılarak hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Arıza giderim bedeli konusunda dosyaya delil sunulmadığından mahkemece bu yönden bir bedele hükmedilmemişse, gelir kaybı ve iş bedeli ise usulüne uygun olarak belirlenmiştir. Bu nedenlerle davalı vekilinin istinaf talebinin de reddine karar verilmiştir. 2. ÖRNEK OLAY;  Tazminat hesabında, davacının gelirinin belirlenmesi, tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Davacı tarafça, geçici iş göremezlik süresi içerisinde fazla mesai ücretinden mahrum…

İşçinin Hırsızlıkla Suçlanması

İşçinin Hırsızlıkla Suçlanması İşçinin Hırsızlıkla Suçlanması Nedeniyle İşçinin iş akti işyerinde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile bildirimsiz,tazminatsız feshedilmiş işçinin yapması gerekenlere kısaca değinecek olursak, İşçiyi işveren işyerinde hırsızlık nedeniyle C.Savcılığına Şikayet mutlaka takip edilmelidir. C.Başsavcılığı eğer kesin delil yok ise ,delil yetersizliği nedeniyle koğuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecektir. Yukarda anlattığımız konular ışığıda işçi işverene karşı  İş mahkemesinde ödenmeyen işçi alacaklarını almak için dava açabilir. Ayrıca manevi tazminat davası açabilir.

Bankanın Hesaba Bloke Koyması

Bankanın Hesaba Bloke Koyması Bankanın Hesaba Bloke Koyması, BK’nun 20. maddesinde düzenlenen genel işlem şartlarına aykırı olup uygulanma kabiliyeti bulunmadığı, müşteri karşısında güçlü konumda olan bankanın tek taraflı lehe hüküm içeren sözleşme imzalatmak ve soyut sebepleri bahane ederek hesaplara dilediği zaman bloke koymasının MK’nun 2. maddesi ile bağdaşmadığı, BANKANIN EMEKLİ HESABA BLOKE KOYMASI YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/1259 KARAR: 2015/1918 Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşları üzerine nafaka alacakları dışında haciz konulamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının emekli maaşı hesabı üzerine…

Fazla Mesai Alacağı

Fazla Mesai Alacağı İşçinin iş kanunda haftada ne kadar çalışacağı düzenlenmiştir. Buna göre  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesinin 1. Fıkrası ile ise yine “genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat” olarak düzenlenmiştir. Fazla mesai tatil günlerinde ya da haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalarda ücretlendirme konusu her zaman işçi ve işverenler arasında anlaşmazlıklara sebep olmuş ve iş mahkemelerinde en çok taşınan konulardan biri halini almıştır. FAZLA MESAİ ALACAĞININ HESAPLANMASI Fazla Mesai Alacağı, Fazla çalışma mesai yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri