İlkay Hukuk Blog

Yurtdışı Boşanma İşlemleri

Yurtdışı Boşanma İşlemleri Yurtdışında nasıl boşanılır? Yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararı öteki bir başka ülkede hüküm taşımaz. Bir ülkenin bağımsız mahkemesince verilin bir kararın öteki ülkede hukuki geçerlilik kazanması için diğer ülke tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında diğer bir ülke mahkemesince verilen sonucun hukuk ilkelerine ve usulüne uygun olup olmadığı incelenmektedir. Eğer uygun ise, öteki ülke tarafınca da tanınmaktadır. Yurtdışında boşandınız fakat türkiyede tanıma ve tenfiz davası açılmadıysa hala Türkiye de evli görünmektesiniz. Tanıma Davası Hangi Mahkemede Açılır? Tanıma davası ile ilgilenen mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tanıma davalarına yönelik başvuruların asliye hukuk mahkemelerine yapılması…

Boşanma – Yargıtay Kararları

Boşanma – Yargıtay Kararları Boşanma Davası Emsal Kararlar Boşanmada benzer karar örnekleri oldukça fazladır ve Yargıtay tarafından verilen emsal kararlar bulunmaktadır. Boşanma davalarında birçok farklı karar ortaya çıkabilmektedir ve bu durum davanın sürecine göre belirlenmektedir. Yargıtay tarafından verilen birçok emsal kararı bulunmakta ve başka davalarda da bu karar örnekleri kullanılabilmektedir. Boşanma davası Yargıtay emsal kararları arasında sadece boşanacak çifte yönelik kararlar bulunmamaktadır. Ayrıca çiftin arasında geçen olaylara ve diğer aile bireylerine yönelik de emsal kararlar alınabilmektedir. Emsal kararlar, bir başka davaya da örnek oluşturacak şekilde verilen Yargıtay kararlarını anlatmak amacı ile kullanılan bir terim içeren kelime grubudur. Emsal Karar Nedir?…

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası Basit Yaralama Ve Hakaret Davasında suç ve ceza yargıtay kararları; Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret Madde 129 – (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Yargıtay Kararı – Basit Yaralama Ve Hakaret Davası YARGITAY KARARI: BASİT YARALAMA VE HAKARET DAVASI ŞİKAYETTEN VAZGEÇME…

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi İcra Davası Hangi Mahkeme Sorumlu? İcra takip davalarına bakan mahkemeler, İcra mahkemeleridir. Mahkemeler tür bakımından dört çeşide ayrılmaktadır. Bu türler sıralaması şu şekildedir: Hukuk Mahkemeleri Ceza Mahkemeleri Askeri mahkemeler Yüksek Mahkemeler İcra takibinin yapıldığı mahkemeleri içerisinde barındıran mahkemeler, Hukuk Mahkemeleri’dir. Hukuk Mahkemeleri; alacak davalarına, boşanma davalarına, ev boşaltma/ icra davalarına, miras, evlat edinme davaları gibi konuları ele alan mahkeme türüdür. İcra davalarını ele alan İcra Mahkemeleri, icra takip işlemleriyle alakalı her türden davaya bakmaktadır. İcra takibinin amacı, borçlu kişinin aldığı parayı alacaklısına teslim etmemesi durumunda, alacaklı olan kişilerin devletin resmi kurumları olan icra daireleri aracılığıyla borcunu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri