İftira Davası Nasıl Açılır Dilekçe Örneği

İftira Ceza Davası Nasıl Açılır?

İftira Davası Nasıl Açılır Dilekçe Örneği

İftira suçuna ilişkin dilekçeyle mahkemeye başvurulması iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde Türk Ceza Kanunu’nun 267. Maddesi iftirayı suç olarak tanımlamıştır. Hukuka aykırı bir fiili işlemediği halde işlemiş gibi iftira atan bir kimse hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açılarak 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir. Bu suçun bazı nitelikli hallerle işlenmesi halinde ise ceza miktarı mahkemece arttırılmaktadır.

İftira davası açılması takibi şikayete bağlı olmaya savcılık makamının re ’sen takip ettiği suç türlerindendir. İftiraya uğrayan kimse iftira eden kişinin yargılanması için savcılıklara ya da kolluğa suç duyurusunda bulunarak iftira ceza davası açabilmektedir.

İftiraya uğrayan kimse uğradığı iftiradan dolayı maddi ve manevi zararını tazmin edebilmek amacıyla iftira eden kimseye karşı hukuk mahkemesine tazminat davası açma hakkına da sahiptir.   

İftira Ceza Davası Nasıl Açılır?

İftira ceza davasının açılması kolluk veya savcılığa başvurarak uğranılan iftiraya karşı suç duyurusunda bulunulması veya savcılık makamının kendiliğinden inceleme başlatması ile gerçekleştirilmektedir. İftira davası nasıl açılır dilekçe örneği ile suç duyurusu hazırlanabileceği gibi ceza hukukunda deneyimli avukat ve avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık hizmeti alarak da dava talebinde bulunulabilmektedir.

İftira ceza davası bir kimseyi haksız yere adli makamlara şikayet etme, kamu kurum ve kuruluşlarına ihbarda bulunma ve basın yayın yoluyla iftira suçu gibi farklı türlerde ortaya çıkabilmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken öncelikle dilekçenin giriş bölümünde suç duyurusunda bulunan ve davalı bilgileri, varsa adres ve telefon bilgileri gibi bilgiler doğru olarak girilmeli varsa avukat bilgileri, davanın konusu, netice ve talepler kısaca belirtilmelidir. Dava dilekçesinin gelişme bölümünde davaya neden olan iftira fiili delilleriyle birlikte yalın ve açık bir anlatımla ifade edilmeli, dava dilekçesinin son bölümünde ise netice ve taleplere yer verilmelidir.

İftira ceza davasının açılması için savcılık makamında yeterli şüphenin oluşması şartı aranmaktadır. Bu sebeple iftira davasında ispat son derece önemlidir. Gerek dava dilekçesinde yazılan hususlar ile gerekse de hukuka uygun her türlü delilin savcılıkla paylaşılması ile iftira suçuna neden olan olaylar ispatlanmalıdır.

İftira Sebebiyle Tazminat Davası Açılabilir Mi?

İftira davaları konuları itibariyle hem ceza davasının hem de hukuk davasının konuları arasında yer almaktadır. İftiraya uğrayan kimse bu haksız fiil sebebiyle hukuk mahkemelerine iftira tazminat davası açarak maddi ve manevi hak talebinde bulunabilir. İftira tazminat davasında uğranılan maddi ve manevi zarar delilleriyle ispatlanmaya çalışılmakta iftira sebebiyle kişilik haklarında oluşan tahribat, toplum önünde küçük düşme, iftiranın getirdiği ekonomik zararlar delilleriyle mahkemeye sunulmaktadır. 

İftira suçunda manevi tazminat miktarı belirlenirken mahkeme uğranılan zararın yoğunluğu, kişinin toplum önündeki konumu gibi tüm kriterleri birlikte değerlendirerek hakkaniyet çerçevesinde karar vermektedir. Bu sebeple tazminat miktarı belirlenirken makul taleplerde bulunmak hem davanın açılış harcının bu tazminat miktarına göre belirlenmesi hem de istenilen sonucun elde edilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri