İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası

İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası

İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Yargıtay Kararı.

İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için istem sahibinin borca batık olması ve sunduğu iyileştirme projesinin ciddi, inanılır ve şirketi iflastan kurtarmaya elverişli bulunması gerekir. Ertelemenin uzatılması isteminde de bu şartların mevcudiyetinin tespiti şarttır.

İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2014/167 Karar: 2014/4183 Karar Tarihi: 30.05.2014

İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI DAVASI – DAVACI ŞİRKETLERİN BORCA BATIKLIĞI VE SUNDUĞU İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI – EKSİK İNCELEME VE HATALI DEĞERLENDİRMELERLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davacı şirketlerin borca batıklığı ve sunduğu iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece mevcut duruma uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir.

Projenin ciddi ve inandırıcılığı öncelikle ve özellikle sermaye ve/veya kârlılığın ne şekilde arttırılacağı ve borca batıklıktan kurtulmanın ne şekilde sağlanacağı somut, belgelere dayalı ve gerçekçi bilgi ve öngörülerden yola çıkılarak tespit edilmeli, diğer proje unsurları için de bilimsel veriler değerlendirilmelidir. Somut olayda erteleme kararı temyiz edilmeksizin kesinleşmiş ve bu kez ertelemenin uzatılması istenmiştir. Özellikle uzatma taleplerinde alınacak bilirkişi raporlarında erteleme sürecindeki gelişmelerin de dikkate alınması gerekir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda gerek rayiçlerin belirlenmesi ve gerek buna bağlı olarak borca batıklığın tespiti doyurucu biçimde yapılmamıştır. İlk olarak şirketin kullanımındaki bir kısım malların finansal kiralama konusu olduğu bilançolardan görülmektedir. Bu malların aktife katkısı ve bakiye borçlarının durumu raporda netleştirilmemiştir. Diğer taraftan borca batıklığın tespitinde dikkate alınacak rayiç değerlemesi, alacaklıların hukuki durumunu da etkileyeceği ve iflas ertelemesinin uzatılması noktasında yasal bir unsuru ifade etmesi noktasında, ihtiyatlılık prensibinin uygulanması bakımından özenle uygulanmalıdır. Borca batık olmayan bir şirket için kabul edilebilecek ihtiyat sınırları ile varlıkları borçlarını karşılamadığı iddiasıyla iflasın ertelenmesine karar verilmesini isteyen bir şirket bakımından kabul edilebilecek ihtiyat sınırları aynı olmamalı, toleranslar ve ihtimaller ayrıca değerlendirilmelidir. Zira varlıkların tutarının gerçekçi biçimde belirlenmesi, iflas halinde alacaklıların, ne durumda olacaklarını tahmin etmeleri bakımından gereklidir.

Ciddilik ve inandırıcılık noktasında, Libya’da yapılacak üretime odaklı olduğu anlaşılan projenin, Libya’da yaşanan olaylar nedeniyle uygulanabilir olmadığı, özellikle davacının bu olumsuzluğu düzelmesi bakımından bir etkisinin de olamayacağı sabittir.Diğer taraftan taşınmaz satışı ile borç ödenmesi teknik olarak varlık/borç dengesini değiştirecek nitelikte de değildir.Alınan raporlarda ortaya konulan varlık/borç dengesi de uyumlu değildir. 05.12.2012 tarihli raporda M… A.Ş.’nin 30.06.2009 tarihi itibariyle 362.904.722,00 TL olan varlıkları, 13.5.2011 itibariyle 311.345.659,00 TL’ye düşmüş ve yaklaşık 51.559.063,00 TL azalış göstermiş, borçları ise aynı iki tarihte 382.648.274,00 TL ve 321.226.242,00 TL olarak belirlenmiş ve yaklaşık 61.422.032,00 TL azalış göstermiştir. Bu iki tarih itibariyle özvarlıklar (-) 19.743.552,00 TL’den 9.880.582,00 TL olarak azalmıştır. Bu rakamların incelenmesinden borca batıklıktaki yaklaşık on milyon liralık azalmanın tamamının varlıkların elden çıkartılması suretiyle gerçekleştiği anlaşılmakta; faaliyet kârına dayalı bir borç ödemesine rastlanılamamaktadır.

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2013/3757 Karar: 2013/5581 Karar Tarihi: 20.09.2013

İFLAS ERTELEME SÜRESİNİN UZATILMASI DAVASI – İFLASIN DÖRDÜNCÜ KEZ UZATILMASI – KARAR TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM BEŞ YILLIK SÜRENİN DOLMASINA BİR AYDAN AZ ZAMAN KALDIĞI – KARARIN BOZULMASININ SÜREYİ DAHA DA UZATACAĞI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece 28.12.2012 günü verilen kararda, üçüncü uzatma süresi sonu olan tarihten itibaren iflasın dördüncü kez uzatılmasına karar verilmiştir. Karar tarihi itibariyle toplam beş yıllık sürenin dolmasına bir aydan az zaman kalmıştır. Daha sonra dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay’da olduğu ileri sürülerek yapılan talep üzerine, aynı gerekçe ile tedbirlerin devamına karar verilmiş ve fiilen beş yıllık süre aşılmıştır. Bütün bu anlatılanların Yasa’nın amacına ve Yasa’da belirtilen süre sınırlamasına aykırı olduğu açık ise de kararın bozulmasının süreyi daha da uzatacağı tartışmasızdır. Diğer yandan İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesine göre sürenin dolduğunun hakimce her zaman göz önüne alınacağının ve derhal iflas kararı verilebileceğinin tabii olması karşısında, hükmün eleştirilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2011/387 Karar: 2011/1004 Karar Tarihi: 11.10.2011 

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ – KİRA SÖZLEŞMESİ UYARINCA İFLAS ERTELENMESİ KARARINDAN SONRA DOĞMUŞ OLAN KİRA ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ – İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN DAVACININ İYİNİYETLİ OLUP OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece karar verildikten sonra, temyiz aşamasında sunulan kayyım raporunda, şirketin … tarihine kadar gerçekleştirmesi gereken sermaye artırımını halen gerçekleştirmediği, mahkemeye sunulacağı bildirilen nakit akış tablosunu sunmadığı, iflasın ertelenmesi talebinde verilen ihtiyati tedbir kararına rağmen, müdahil A. T.’e taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca iflas ertelenmesi kararından sonra doğmuş olan kira alacağının dahi ödenmediği anlaşılmıştır. Bu durumda, bu hususların tek tek değerlendirilerek, iflasın ertelenmesinin uzatılmasını isteyen davacının iyiniyetli olup olmadığı ve iyileştirme projesinin ciddiliğinin bu suretle saptanması gerekirken, bunlar üzerinde durulmadan davanın kabul edilmesinde isabet görülmemiştir. İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası.

İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası

İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası

 

6 SORULAR

 1. AYHAN PER dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. BEKİR TAMER dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. TUBA SAYGIN dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. HARUN KİRİŞCİ dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. FARUK BAKIR dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. EFKAN AKDENİZ dedi ki:

  İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri