TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir.

Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

  • Kıymetli Evrak Hukuku,
  • Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları Şirket Tasfiyeleri,
  • Ortaklık Anlaşmaları,
  • Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları,
  • Şirket Ana Sözleşmeleri,
  • Sermaye Yapılandırmaları,
  • Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve
  • Hisse Devirleri
2004, 2018
1704, 2018
1004, 2018
1004, 2018