Genel | İlk-Ay Hukuk - Part 2

Genel

/Genel
­

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı
Avukat Kimdir, Boşanma Davalarında Avukat Ne İş Yapar?

Yaşamımızda birçoğumuz bir şekilde hukuki müesseselerin yürüttüğü hukuki işlemlere maruz kalırız ve bu işlemleri elbette ki hepimiz bilemeyeceğimizden bir bilene danışmak ve onun yardımı ile bu süreci atlatmak isteriz. Hukuki süreci bize ifade eden ve gidilecek yolları anlatan bunu meslek edinmiş, 4 yıllık hukuk […]

Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse

Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse
Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse Süreç Nasıl İlerler?

Boşanma sürecinin sonlanabilmesi için tarafların birinin ya da her ikisinin bu istekle ve geçerli bir boşanma sebebi ile birlikte mahkemelere başvuru yaparak dava açması gerekmektedir. Sürecin en hızlı şekilde sonlandırılması adına pek çok zaman taraflar daha önceden anlaşarak mahkemeye geldiği için boşanmalar gerçekleşse bile bazı durumlarda […]

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır
Kısıtlama Davasında, görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, kısıtlının konutu oturduğu yer mahkemesidir .

Kısıtlama Davası, Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini […]

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi
Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi, çekişmesiz yargı işidir.   Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil […]

İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır

İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır
İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İş davası, İş tazminatı terimi günlük yaşamda iş ve işçi davalarında yerleşmiş durumdadır.Günümüzde yaşam standartlarının altında kalmamak adına, milyonlarca işçi çeşitli meslek ve iş kollarında çalışmaktadırlar. İşçi  verilen emk karşılığından sonra kazanılan kazanç ile insanlar yaşamlarını […]

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu
Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu, Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu […]

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır
Ticari Dava Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Ticaret Mahkemeleri Ankara, İstanbul, İzmir  gibi  ticari  davaların  yoğun  olduğu  şehirlerde kurulu olan bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemeler olup, Ticaret mahkemesi o şehirdeki asliye  hukuk mahkemelerinin birer dairesi durumundadırlar. O bmerkezdeki işin yoğunluğuna göre birden ziyade ticaret  mahkemesi kurulabilir. Ticaret Mahkemelerinin görevleri  6762  sayılı […]

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır
DİSTRİBÜTÖRLÜK  (DAĞITICILIK) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ NASIL HAZIRLANIR

İşbu sözleşmenin bir tarafında ……. Sk. ……. Apt. No…. Kat:…. Daire:….  …./……

adresinde işyeri merkezi bulunan  ……….. Şirketi ( kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta ……… …………. ………/……… adresinde yerleşik ……………Vergi Dairesine kayıtlı, ………………. Vergi Sicil No lu …………….firması ( aşağıda kısaca “Dağıtıcı“ olarak anılacaktır) hazırlanmış ve […]

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz
Kaza Tespit Tutanağına İtiraz, kaza tespit tutanağı düzenlemelerine rağmen, daha sonra kaza tespit tutanağına itiraz etmek isterlerse buna hakları vardır. Kaza Tespit Tutanağına İtiraz davası karar gereği,  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2012/102 KARAR NO : 2012/92 KARAR TR : 9.4.2012 (Hukuk Bölümü) ÖZET : Maddi hasarlı trafik kazası sonucu düzenlenen trafik kazası tespit tutanağının iptali istemiyle açılan […]

İpotek Alacağının Temliki

İpotek Alacağının Temliki
İpotek Alacağının Temliki ile ilgili olarak temlik Medeni kanunda 881 maddesinde “ Halen mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan her hangi bir alacak,ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu taşınmazın borçlunun mülkiyetinde olması gerekmez. ” İpotek hakkı, alacaklıya, borcun ödenmemesi halinde, ipotek konusu taşınmazı ihale ile satışa çıkırılması  ile alacağını taşınmaz bedelinden alma hakkı […]