Aile Boşanma Hukuku | İlk-Ay Hukuk - Part 3

Aile Boşanma Hukuku

/Aile Boşanma Hukuku
­

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları
Günümüzde boşanma davalarında eşler tarafından en önemli delil olarak sunulan hiç şüphesiz telefon kayıtları ve mesaj kayıtlarıdır. Çünkü eşler günlük hayatında birbirlerini takip etme ve kayıt tutma olasalığı zayıf veya güven duygusundan yarın boşanırım diyerek delil toplamaz. Ancak boşanma davalarında kusur ve boşanmaya karar verilmesi için ispat önemlidir. Bu nedenle en […]

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma
Modern çağda eşler, kurmuş oldukları evlilik birliğinde zaman içerisinde sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak evlilik birliğini sürdürebilme hususunda artık dirayetli şekilde hareket edemez hale gelmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları açılması, birlikte yaşam devam […]

Düğünde Takılan Altınların İspatı

Düğünde Takılan Altınların İspatı
Günümüzde evliliklerde, düğünde takılan altınlar ile ilgili olarak eşler arasında çeşitli husumetlerin yaşandığı görülüyor. Evliliklerde ziynetler ile ilgili olarak yaşanan husumetlere yönelik olarak düğünde takılan altınların ispatı davası açılabilmektedir. Bu dava türünde ilgili konu gerçekleştirilen hakkın gerçekten mevcut olup, olmadığının belirlenmesi, maddi hukukun o hakkın getirmiş olduğu ya da sonlandırmasına yol açtığı […]

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
Evliliklerde, her iki tarafında tüm yönlerden haklarının korunabilmesi hedefi ile uygulanmakta olan Türk Medeni Kanunu bulunduğu gibi ilgili konulara ilişkin olarak açabilme hakkı bulunan davalar Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Özellikle de boşanma davaları bu noktada her iki taraf açısından da evlilik birliği açısından sorun teşkil eden hallerde yasal olarak destek sağlanabilmesini mümkün […]

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik bağında doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurması için, babanın çocuğu tanıması gereklidir. Bu tanıma pek çok şekilde gerçekleşebilir. Nüfus memuruna veya mahkemeye yapılan yazılı başvuru bu yollardan biridir. Ayrıca resmi senetle veya vasiyetnamede yer verilen açıklama ve beyanla da tanıma gerçekleşebilir. Anne ya da çocuk babalık davası açmak kaydıyla […]

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır
Dünya üzerinde bireylerin hukuki bir birliktelik altında kanun hükümlerinde, gerekli yönetmeliklerde yer alan kurallara uyarak birlikteliklerini ifade etmelerine evlenme denilmektedir. Evlenme bireyin hukuki alanda da statüsünü oldukça değiştirmektedir. Hak ve yükümlülükleri değişen birey bekâr statüsünden evli konumuna geçmektedir.

Evlilik bireye birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar evlilik birliği içerisinde olduğu bireye karşı sadakat yükümlülüğü […]

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat
Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nedir

Evlilik müessesinden bahsedecek olursak, evlilik ile birlikte  eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilikte eşler, bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Evlilik içerisindeki Aldatmalar ülkemizde yasalarla isim değiştirip, […]

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin evlilik birliği sürdürmek istemeleri ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm konularda anlaşmış olması durumunda aralarında yapacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmaları anlamına gelmektedir. Boşanmak konusunda tam bir anlaşma içerisinde olan eşlerin açacakları davalar şekil ve usul yönünden anlaşmalı boşanma davaları olarak isimlendirilmektedir.  Anlaşmalı boşanma […]

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır
Tapu, bir gayrimenkul yani taşınmaz bir mal üzerinde arazinin belirli bir parçasının veya arazi üzerindeki inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini açıklamakta olan ve gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilmiş olan ve aksi kanıtlanmadığı sürece geçerli olan resmi belgeler olarak ifade edilmektedir. Ve uygulamalarda tapu senedi olarak da adlandırılmaktadır. Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır
Evlilik birliğini sağlayamayan eşler tarafından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan koşullara uygun olmak şartı ile boşanma davası açabilme hakkı verilmektedir. Günümüz Türkiye’sinde çeşitli nedenler dolayısı ile evlilik birliğinin devam ettirilememesi dolayısı ile açılan boşanma davaları niteliklerine ve durumlarına göre farklı türlerde uygulanmaktadır. Bu çerçevede de son dönemlerde daha yoğun şekilde […]