Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil

Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil

Anlaşmalı boşanma protokol ile boşanma durumunda, eşlerin protokol gereği yapılan anlaşmadaki maddeleride yerine getirme zorunluluğu vardır. Protokol hükümlerini yerine getirilmemesi durumunda dava açılarak protokol hükümleri uygulanır.

Yargıtay Kararı – Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE ALACAK DAVASI – DAVACININ PROTOKOL GEREĞİ AYIN OLARAK BELİRLENEN TALEBİNİ BEDELE DÖNÜŞTÜRMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU – BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliller toplanarak karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, taşınmaz başında keşif sırasında uzman bilirkişiler tarafından taşınmazın … TL değerinde olduğu tespit edildiğine, boşanma dosyasında taraflarca düzenlenen boşanma protokolünde davalı M. B. adına kayıtlı 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün kararının kesinleştiği tarihten itibarına bir aylık süre içerisinde davacı D.’e devredileceği kararlaştırıldığına, söz konusu protokol Mahkemece uygun bulunarak onaylandığına, boşanma kararı kesinleşmesine rağmen protokolde öngörülen süre içerisinde taşınmazın devredilmediği anlaşıldığına, her ne kadar dava dilekçesinde tapu iptali ve tescil istenilmiş ise de, ıslah edilmek suretiyle dava bedele dönüştürüldüğüne, tapu kaydı üzerindeki ipotek ile icra takibinden kaynaklanan kayıt ve kısıtlamalar dikkate alındığında, davacının protokol gereği ayın olarak belirlenen talebini bedele dönüştürmekte hukuki yararının bulunduğu hususunda duraksamamak gerektiğine göre, mahkemece bedele dönüştürülen davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. (743 S. K. m. 170) (4721 S. K. m. 225)

Karar: Davacı vekili, tarafların 2000 yılında evlendiklerini. İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin 2007/376-545 Esas ve Karar sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma kapsamında tarafların uzlaşması neticesinde mahkemeye sunulan ve mahkemece uygun bulunan protokol ile arsa niteliğindeki 3020 parsel üzerindeki 28 bölümün boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 ay içerisinde müvekkili adına devredileceğinin kararlaştırıldığını, ancak davalının tapuda devir yapmaya yanaşmadığını açıklayarak tapu kaydının iptaliyle vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı yanında yer alarak talepte bulunan üçüncü kişi E. E. vekili, dava konusu taşınmazın kaydı üzerine tedbir konulmuş ise de, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2007/50 Esas ve Ümraniye 3.İcra Müdürlüğü’nün 2012/32 talimat sayılı dosyalarına ilişkin olarak icra takibinin durdurulmasına ve satışın önlenmesine ilişkin kararın kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, İstanbul 2.Aile Mahkemesinin 2007/376-545 Esas ve karar sayılı anlaşmalı boşanma davasında taraflar arasında düzenlenen protokolde halen davalı adına kayıtlı bulunan 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 ay süre içerisinde devredilmesinin kararlaştırıldığı, sözleşmenin Mahkemece onandığı, boşanma kararının 27.07.2007 tarihinde kesinleştiği, ancak davalının edimini yerine getirmediği anlaşıldığından taşınmazın değeri olan 170.000,00 TL’nin dava dilekçesinde talep edilen 10.000 TL yönünden dava tarihinden itibaren, bakiye 160.000 TL’nin ıslah tarihinden geçerli yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar, 06.08.2000 tarihinde evlenmişler, 28.05.2007 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 27.07.2007 tarihinde kesinleşmesi üzerine boşanmışlardır. 4722 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca eşler bir yıllık yasal süre içerisinde başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre, eşler arasında evliliğin yapıldığı 06.08.2000 tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı 28.05.2007 tarihine kadar ise, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK.m.202, 4722 s.K.m.10). Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/2. maddesi uyarınca boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir. Uyuşmazlık konusu 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölüm 11.02.2004 tarihinde satın alınarak davalı M. B. adına tescil edilmiştir.

Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliller toplanarak karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, taşınmaz başında keşif sırasında uzman bilirkişiler tarafından taşınmazın 170.000,00 TL değerinde olduğu tespit edildiğine, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin 2007/376-545 Esas ve Karar sayılı boşanma dosyasında taraflarca düzenlenen boşanma protokolünün 6. bendiyle davalı M. B. adına kayıtlı 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün kararının kesinleştiği tarihten itibarına 1 aylık süre içerisinde davacı D.’e devredileceği kararlaştırıldığına, söz konusu protokol Mahkemece uygun bulunarak onaylandığına, boşanma kararı kesinleşmesine rağmen protokolde öngörülen süre içerisinde taşınmazın devredilmediği anlaşıldığına, her ne kadar dava dilekçesinde tapu iptali ve tescil istenilmiş ise de, ıslah edilmek suretiyle dava bedele dönüştürüldüğüne, tapu kaydı üzerindeki ipotek ile icra takibinden kaynaklanan kayıt ve kısıtlamalar dikkate alındığında, davacının protokol gereği ayın olarak belirlenen talebini bedele dönüştürmekte hukuki yararının bulunduğu hususunda duraksamamak gerektiğine göre, mahkemece bedele dönüştürülen davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil.

Sonuç: Davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA,

13 SORULAR

 1. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. AYÇA DİNÇEL dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. HALİL ÖZDEN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. GÜLİSTAN UZ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. ADA GEDİK dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. CANBERK TURLA dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. RESUL BÜYÜKKANAT dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. TANJU EGİN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 11. IRMAK ATA dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. BARIŞ ZİNNUROĞLU dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 13. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri