Boşanma Kararı Nasıl Kesinleşir

Aile mahkemelerine açılan boşanma davalarında delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi sonucunda aile hakimi davayı sonuçlandırarak boşanma konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilir. Aile mahkemesinin boşanma davalarında verilen karar taraflara yani davalı ve davacıya gerekçeli karar tebliğ edilir. Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesinde 15 gün sonra itiraz edilmez ise verilen boşanma kararı kesinleşir. Eğer verilen karar boşanma yönünde ise kararının kesinleşmesinden sonra nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak tarafların medeni durumları düzeltilir.

YAYargıtay Kararı – Boşanma Kararı Nasıl Kesinleşir

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/21288 Karar: 2014/4048 Karar Tarihi: 27.02.2014

BOŞANMA DAVASI – TERK SEBEBİNE DAYANAN BOŞANMA – KOCANIN İHTAR İSTEĞİNİN SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTEREN DELİL BULUNMADIĞI – KADININ İHTARA RAĞMEN DÖNMEMEKTE HAKLI OLDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞI – KOCANIN BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Kadının ihtar tebliği üzerine boşanma davası açmış olması, ihtar süresi içinde dava açmasını haklı kılan başka sebep ve olgular bulunmadıkça, dürüstlük kuralına aykırı olup, bu davanın açılmış olması, onu ayrı yaşamakta haklı kılmaz. O halde, Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde yer alan boşanma sebebinin gerçekleştiği gözetilerek kocanın boşanma davasının kabulü, kadının boşanma davasının ise reddi gerekir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple her iki boşanma davası yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.