Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma

Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma

Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Nedir? Boşanma davası, evli olan çiftlerin evlilik boyunca anlaşamaması veya birbirlerine karşı hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması durumunda çiftlerin Aile Mahkemelerine gidip açtıkları dava olarak adlandırılır. Boşanma davası esnasında karşı taraflardan biri daha boşanma olayının gerçekleşmemesi durumunda aldatma olayını gerçekleştirdiği zaman bu olay sonucunda karşı taraf maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Çünkü, çiftler daha boşanmadığı için karşı tarafın onur ve gururunu aldatarak zedelediği için manevi ve maddi tazminat davası açma hakkı vardır.

Başka Biri İle İlişki Halinde Olunması

Boşanma aşamasında çiftler, evlilik kurumunu ve karşı tarafın ruhsal durumunu zedeleyecek davranışlarda bulunduğu zaman karşı taraf maddi ve manevi tazminat davası açarak haklarını koruma altına alabilir. Özellikle çiftlerden birinin boşanma davası daha sonuçlanmamış olmasına rağmen evli olduğu eşini aldatırsa mağdur olan taraf boşanma davasıyla beraber maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Mağdur olan taraf, Aile Mahkemelerine gidip daha boşanmamış olan eşinin kendisini aldattığını kanıtlayıcı deliller ve geçerli sebepler sunarsa mahkeme tarafından karşı tarafın aleyhine işlemler uygulanır. Bu yüzden mahkeme tarafından da çiftlerin boşanmamış olması durumunda herhangi bir olumsuz davranışlar sergilenmesi sonucunda karşı tarafa haklarını korumak için tazminat davası açma hakkı verilir. Mağdur olan eş, bu hakkı doğru bir şekilde kullanırsa istediği tazminat parasını alabilir.

Aldatma Durumunda Neler Yapılır?

Karı- kocanın anlaşamaması durumunda birbirlerine boşanma davası açtıkları zaman boşanma davası mahkeme tarafından daha belli bir sonuca bağlanmamasına rağmen çiftlerden biri aldatma eylemini yaptığı zaman mağdur olan taraf yeni bir dava açabilir. Fakat mağdur olan taraf daha önceden açtıkları boşanma davasının dosyasına aldatıldığına dair deliller ve sebepler sunamaz. Ancak yeniden bir dava açarak aldatıldığını kanıtlayıcı sebepler sunup karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu yüzden çiftlerden biri böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman boşanma davalarından ayrı bir şekilde tekrar başka bir dava açarak karşı taraftan uğradıkları ruhsal açıdan zararı karşılayabilme imkânına elde edebilir. Aile Mahkemeleri, gerekli sebepleri ve kanıtları inceledikten sonra mağdur tarafın aldatıldığına kesin bir kanaat getirdiğinde aldatan tarafın maddi veya manevi ceza alması için davayı belli bir sonuca bağlar.

Boşanmada Tazminat Davaları

Çiftlerin açtıkları boşanma davasında mağdur olan tarafın karşı taraftan hem maddi hem de manevi olarak tazminat talep etme hakkı vardır. Çünkü mağdur olan taraf evli kaldığı zaman karşı taraftan hem bedensel hem de ruhsal açıdan zarara ve hasara uğramışsa bu zararları karşılamak için tazminat alabilir. Mağdur olan tarafın maddi ve manevi tazminat açabilmesi için hiçbir şekilde olumsuz davranışlar sergilememiş olması gerekir. Bu şartları yerine getiren taraf, mahkemeye giderek geçerli sebepler sunup maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 185/3.maddesi uyarınca “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Kanunda belirtilen bu sadakat yükümlülüğü, evliliğin yasal olarak son bulmasına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, mahkemelerce boşanma kararı verilmiş olmasına rağmen bu karar henüz kesinleşmediği sürece evlilik birliği devam ettiğinden bu aşamada eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının dikkate alınmasının gerektiği kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir (Aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulu’nun 26.11.2008 gün ve 2008/2-698 E., 2008/711 K.; 22.12.2010 gün ve 2010/2-636- 680 E., K., 13.07.2011 gün ve 2011/2-403- 509 E., K.; 12.12.2012gün ve 2012/2-526-1102 E., K. sayılı ilamlarında da benimsenmiştir).

Somut olayda; davalı kocanın temyiz aşamasında 29.11.2012 havale tarihli dilekçesine eklediği Konya/Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığının 2012/761 soruşturma nolu evrakı içeriğine göre, davacı kadının Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan beyanında evlilik birliği sırasında üçüncü kişi ile birlikteliklerinden 06.09.2011 tarihinde bir çocuk dünyaya getirdiğini beyan etmiş, yine doğum raporuna göre de, davacı kadının 06.09.2011 tarihinde çocuk dünyaya getirdiği anlaşılmaktadır.

O halde, sadakat yükümlüğünün ihlali nedeniyle taraflar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak ve evlilik birliğinin devamına imkân vermeyecek derecede bir geçimsizlik bulunduğu sabit olduğundan davacı kadının daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gereklidir.

Görüşmeler sırasında bir kısım üyeler davadan sonra gerçekleşen olayların kusur değerlendirmesine esas alınamayacağını, ayrıca davalının savunmasını ancak karşı tarafın açık muvafakati ya da ıslahı ile genişletmesinin mümkün olduğunu, böyle bir usul işleminin de gerçekleşmediğini belirterek davalının dava açıldıktan sonra gerçekleşen bir vakıayı daha sonra ileri sürmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş beyan etmiş iseler de, bu görüş yukarıda belirtilen nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir.

Bu itibarla; Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç :

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “ Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA,Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma.

6 SORULAR

 1. ALP ARMAĞAN dedi ki:

  Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. NİL KİRİŞÇİOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. KEZBAN TUNCALI dedi ki:

  Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. CENGİZHAN GÜMÜŞSU dedi ki:

  Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 6. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Boşanma Davası Devam Ederken Aldatma Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri