İlkay Uyar Kaba | İlk-Ay Hukuk - Part 4

ilkayhukukburosu@admin

/İlkay Uyar Kaba
­

About İlkay Uyar Kaba

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den 2004 yılında mezun olan Avukat İlkay UYAR KABA 2006 yılında kurulan İlkay Hukuk Bürosunun kurucusu ve yöneticisi olup aile hukuku boşanma, İş hukuku işçi tazminatları, İş kazası ve Trafik Kazası Tazminat ve Miras hukuku konularında uzun zamandır takip ettiği konulardır. EĞİTİM   : Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004 BARO                           : Ankara Barosu ARABULUCU AVUKAT : 2016 Yılında ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAM Sertifikasını alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıt olmuştur. YÜKSEK LİSANS        : Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. YABANCI DİL               :   İngilizce, Almanca

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı

Trafik Kazasında İş Göremezlik Maluliyeti Tazminatı
Yukarıda çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeni ile ortaya çıkan kayıpların incelenmesi sırasında çalışma gücünün azalması ve kaybedilmesi nedeni ile oluşan zararların nasıl belirleneceği açık bir şekilde anlatılmıştı. Burada bu konuların tekrar anlatılmasından ziyade maluliyet raporu olarak da bilinen sağlık raporunun mahkeme tarafından alınması aşamasında önemli olan konular ele alınacaktır.

İş […]

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir
Tazminat hesaplarında en önemli kriterlerden biriside tarafların kusur durumları olmaktadır. Trafik kazalarında işletenin ve sorunlu trafik sigortacısının sorumluluğu aracın sürücüsünün kusuru ile doğrudan orantılı olmaktadır. Sürücünün kusurlu olması durumunda işleten kusursuz tehlike sorumluluğu, sigortacı ise sözleşme ilişkisi nedeni ile ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle hakim tarafından kusuru konusunda […]

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası
Araç Değer Kaybı Tazminatı

Trafik kazaları ülkemizde önünü alamadığımız bir tür kanayan yara durumunda. Her yıl meydana gelen binlerce kazanın büyük bir kısmı can kaybına neden olurken, hemen tamamı mal kaybına da neden oluyor. Orta ve az gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının ekonomide oluşturduğu zarar Gayri Safi Milli Hasıla’ ya oranı yaklaşık yüzde 1 […]

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu, Cezası, Şikayet
Modern yüzyıl dünyasında teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte artık günlük yaşamın her noktasında internet altyapısının etkileri görülmeye başlandı. Bu noktada internet ve sosyal medya kullanımında yaşanan önemli artışlar pek çok yeni etkenin de insanların yaşamları içerisinde yer almasına yol açıyor.

Bu noktada da son yıllarda internet ortamı üzerinden gerçekleştirilen hakaret ve […]

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi
Boşanma davalarının sonucunda varsa ailelerin çocuk veya çocuklarının velayetlerinin hangi kişide olacağı da karara bağlanır. Bu karar verilirken, çocuklar dahil tarafların taleplerinden çok çocukların gerek maddi, gerek manevi çıkarlarının en üst düzeyde tutulması ve gelişimlerinin hem kendi açılarından ve hem de toplumsal olarak daha iyi şekilde olacağının düşünüldüğü ve tespit edildiği taraftan […]

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır
Modern teknoloji dünyasında artış gösteren bireysel araç sayısı ile birlikte paralel olarak yeni sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar modern çağ konforunu toplumun her kesimine ulaştırıyor olsa da beraberinde pek çok önemli problemi getirmekte olan araç kullanımı trafik kazaları ile önemli bir problemi meydana getiriyor.

Günümüzde sıklıkla araç sahiplerinin karşı karşıya kaldıkları […]

Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi
Boşanma hukuki olarak evlilik gibi eşlere tanınmış hukuki bir hak olarak düşünülse de, eşler ve varsa çocuklarının yaşamlarını doğrudan etkileyen bir süreç olduğu ve yanı sıra aile birliğinin ve dağılmasının toplumsal etkileri gibi kriteler de mahkeme tarafından objektif bir şekilde değerlendirilerek alınan bir karardır.

Daha açık ifade edildiğinde, boşanma hakkı her ne kadar […]

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?
Evlilik birliğinin eşler tarafından sonlandırılmasına karar verilmesi ve bu amaç doğrultusunda her konuda anlaşmaları sonucu mahkemeye başvurmaları şeklinde açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davasıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için öncelikle her detayda tam olarak anlaşmış olmaları gereklidir, anlaşılamayan detaylar varsa, bu aşamada usul yönünden farklı olan çekişmeli boşanma davası açılması gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma […]

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?

Özel Okul Öğretmenleri Kıdem Tazminat Alır Mı ?
Eğitimde özel alanda faaliyet gösteren kurumlarda görev alan özel okul öğretmenleri, Türkiye’de ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ çerçevesinde İş Kanunu kapsamı dahilinde bulunarak, çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde çalışanların en doğal hakları arasında yer alan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi konularda özel okul öğretmenlerinin belirli düzenleme farklılıklarının bulunması bu konuda […]

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası
Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine […]