Almanya Tanıma Tenfiz

Yurt dışında Boşanmış Olan Bireyin Türk Hukuk Sisteminde de Boşanmış Kabul Edilmesi İçin Yapılacak Prosedürler

Birbirinden farklı hukuk sistemlerine sahip olan ülkelerin kendileri üzerinde gerçekleşen hukuki sürecin bir başka ülkede kabul görmesi ve bir başka ülkede gerçekleşen hukuki sürecin kendi ülkesi içerisindeki hukuk sisteminin tanıması için birtakım kurallar getirmişler, prosedürler imzalamışlar ve bu şekilde Milletler arası Özel hukuk oluşmuştur. Bu hukuk dalı sayesinde bir baka ülkenin vatandaşı olup ama bir başka ülkede yaşayan bireyin yaşadığı ülke içerisinde gerçekleştirdiği birtakım hukuki süreçler kendi vatandaşı olduğu ülke içinde belli bir prosedürden geçtikten sonra kabul olmaktadır.

Türk vatandaşlarına baktığımızda sadece kendi ülkeleri üzerinde yerleşke kurmamış başka ülkelerde yaşayan çok birey görürüz. Bu bireylerin yaşadıkları ülke üzerinde evlenmeleri, boşanmaları ve boşanmaları sonucu gelişen hukuki sonuçların vatandaşı oldukları ülke içinde de kabul görmesi gerekenler nelerdir? Bu teorik soruyu somut bir olaya dökerek cevaplandırdığımız eşi ile Almanya’da yaşayan Ayşe Hanımın Almanya’da boşanması sonucu boşanma sürecinin Türkiye’de de kabul görmesi için yapması gerekenler nelerdir?

Almanya’da Boşandım Türkiye’de Ne Yapmam Lazım?

Türk hukuk sisteminin bir başak ülkede gerçekleştirilen ve karara bağlanan boşanma davasını tanıması kabul etmesi için öncelikle kanun koyucunun o ülke içerisinde gerçekleştirilen hukuki süreci tanıması için ülke kapsamında bir kararı olması gerekir. Yani ifade etmek istediğim kanun koyucunun kabul ettiği veli başlı ülkeler dışında yaşayan Türk vatandaşlarının o ülke içerisinde gerçekleştirdiği hukuki sürecin Türkiye’de kabul görmesi imkansızdır. Çünkü kanun koyucu buna izin vermemiştir.

O yüzden Ayşe hanımın yaşadığı ülkenin bizim için önemi büyüktür çünkü Türkiye’de yapabileceği işlemler yaşadığı ülkeye bağlıdır. Yaşadığı ülkeye baktığımızda Almanya’da yaşamaktadır ve kanun koyucumuz Almanya’nın koyduğu hüküm içerisinde geçirdiğinden artık Ayşe Hanım tanıma ve tenfiz davası açabilmek için gerekli evrakları toplaya bilecektir. Bu gerekli evraklar kanun koyucunun yine olmazsa olmaz kabul ettiği şartlardandır. Eksiklikleri halinde davanın açılmasının imkanı yoktur.

Gerekli evraklar toplandıktan sonra eski eşinin veya kendisinin veya her ikisinin de Türkiye’de vekil olarak bir avukatı atamaları ve özel yetki vererek tanıma ve tenfiz davaları açması için yetkilendirmesi gerekmektedir. Burada şu hususa değinmeden edemeyeceğim tek tarafın kendisi için tuttuğu avukat ile süreç biraz daha uzamaktadır.

Almanya Tanıma Tenfiz Davası Türkiye’de Hangi İlden Açılır

Daha sonra avukat dilekçe ile beraber gerekli evrakları kanun koyucunun saydığı şehirlerden birindeki -bu şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir’dir- aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılmasından sonra hakim davayı görecek ve şartlar oluşmuşsa Almanya’daki davayı tanıyacaktır. Ve Ayşe hanım bu tanımadan sonra artık kendi ülkesi içerisinde de boşanmış olarak gözükmektedir.

Almanya tanıma ve tenfiz olarak, almanya ve diğer iller olan, Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Hamburg, Münih, Hannover, Köln, Nuremberg,  Frankfurt, Duisburg,Stuttgart, Bochum, Düsseldorf , Wuppertal, Dortmund, Bonn, Essen, Bielefeld,   Bremen, Mannheim. tanıma tenfiz, tanıma tenfiz davası, tanıma ve tenfiz, almanya türkiye boşanma, almanya ve türkiye’de bosanma, almanyada boşanmanın türkiye’de tanınması, alman boşanma kararlarinin turkiyede taninmasi ve tenfizi, alman bosanma kararinin türkiyede taninmasi, almanya evlenip türkiyede bosanma, alman boşanma kararlarinin türkiye’de taninmasi ve tenfizi ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.