Temmuz, 2017

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır Türk Medeni Kanunu kapsamında doğum ardından ana ve çocuk arasında kurulmakta olunan soy bağı, çocuk ile baba arasında da uygulanıyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükme ya da evlat edinme şeklinde uygulanıyor. Babalık davası nasıl açılır konusuna verilen bir karar da; TMK 295 maddesinde açıkça belirtildiği üzere başka bir erkekle soybağı bulunan çocuğun bu bağ kaldırılmadıkça tanınamayacağı, davanın babalık davası olarak değerlendirilmesi halinde ise TMK 301 maddesinde belirtildiği üzere davanın ana ve çocuk tarafından açılmasının gerektiği, gerçek baba olduğunu iddia eden kişi tarafından babalık davası açılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilimiştir. Günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde baba…

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel evlilik birliğini oluşturmuş olan eşlerin arasında bu tarihe dek olan tabi oldukları mal rejimi de sürdürülebilmektedir. Eşler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe alınmış olduğu tarih itibari ile başlayacak biçimde 1 yıllık süreç içerisinde diğer bir mal rejimi belirlemedikleri durumda, bu tarihten geçerli olacak şekilde yasal mal rejimini belirlemiş olarak kabul görmektedirler. Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe alınmasından önce açılan ve boşanma veya iptal davalarının neticeye ulaşmasına dek eşler arasında tabi bulundukları mal rejimi uygulanmaya devam etmektedir. Bu çerçevede de söz konusu davanın boşanma kararı ya da iptal kararı ile neticelenmesi…

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat İş kazası geçiren işçinin ya da işçinin yakınlarının açma hakkına sahip olduğu bir tür maddi ve manevi tazminat davası olan iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası, yaşanan iş kazasının niteliğine göre yükümlüklüler ile ilgili olarak ceza davası açma hakkı da teşkil etmektedir. İş kazası tazminat davaları pek çok kademe ve mutlaka ilgilenilmeyi gerektirmekte olan süreçlerden oluşuyor. Bu yüzden de iş kazasında maddi ve manevi tazminat davası açımı için profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteğinin alınması gerekir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat davaları iş kazasına ilişkin rapor alımına, bilirkişi raporlarının hazırlanmasına ve davanın…

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası Türk hukuk sistemi çerçevesinde miras uygulamalarında denkleştirme davası, miras bırakan kişinin sağlığı sürecince, mirasçının kendisinden karşılık beklemeden almış olduğu malları ve kıymetleri aynı şekilde ya da karşılığını geri vermesinden ve bunların mirasın taksimi esnasında hesaba dahil edilmesi işlemi için uygulanmaktadır. Mirasta denkleştirme yani iade, miras bırakmış olan kişinin ilk olarak alt soyları arasında miras pay eşitliğinin oluşturulmasına, daha geniş şekilde tüm mirasçılar arasında eşitliğin yani denkliğin oluşturulmasını sağlamaya dair bir amaç ile uygulanmaktadır. Denkleştirme işlemlerinin ana hedefi yasal mirasçılar arasında miras bırakmış kişinin hayatta olduğu dönem içerisinde birisine veya bazı kişilere yönelik gerçekleştirdiği kazanımlar ile dağılan eşitliği, tekrar…

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Türk modern hukuk sistem yapısı dahilinde evlilik birliğini korumakta zorlanan çiftlerin yasal olarak boşanma hakları bulunuyor. Tarafların birinin ya da her ikisinin isteği doğrultusunda boşanma davası açılabiliniyor olsa da boşanma davasının mahkeme tarafından nasıl bir karara bağlanacağı söz konusu evlilikteki ayrılığı gerektirdiği iddia edilen durumlara odaklıdır. Bu noktada profesyonel avukatlık desteğinin alınması boşanma davalarında en kısa süre içerisinde olumlu sonuçların elde edilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Boşanma davaları, dava sürecine yönelik olarak birbirinden farklı türlerde uygulanmaktadır. Bunlar arasında sıkça gündeme gelen çekişmeli boşanma davaları öne çıkıyor. Boşanma davası türlerinde daha ağırlıklı şekilde boşanma davalarının en zorlu…

Boşanma Davasında Sadakatsizlik

Boşanma Davasında Sadakatsizlik Modern yüzyıl dünyasında insanoğlunun yaşamının en önemli yapıtaşlarından birisi de evlilik kurumudur. Ancak yeni dünya yapısı gereğince evliliklerde birliğin korunabilmesi yönünden bazı problemler ile karşı karşıya kalınabilmesi söz konusu olabiliyor. Günümüzde de evlilik birliğinin sarsılması yönünden etkilerde bulunan en önemli ana hususlardan birisi olarak da sadakatsizlik konusunun gündeme geldiği görülüyor. Evliliklerde, taraflardan birisi tarafından evlilik dışı üçüncü bir kişi ya da kişiler ile hem duygusal hem de fiziksel yönde bir ilişki içerisinde bulunması durumunda evliliğin beklenti ve standartlarının yok sayılması söz konusu olur ve evlilik birliğinin dağılmasına yol açar. Bu noktada aldatmaysa evliliklerdeki sadakatsizliğin ardından meydana gelen…

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Kötüye Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi Davası Günümüzde mahkemede hakim tarafından gerekli görülmesi ya da bu doğrultuda gelen bir talep bulunuyor ve şartların uygunluğu söz konusu ise mahkeme kararı ile velayeti sonlandırabilir. Özellikle hakim tarafından çocuğun velayetinin kaldırılması çocuğun menfaatlerinin ve haklarının tercih edilen yol ile en iyi şekilde oluşturulamaması ön koşulu ile velayet sona erdirilmesi kararı alınmaktadır. Anne ve  babanın velayetten doğan görev ve yükümlülüklerini deneyimsizlik, hastalık, başka bir yerde bulunma ve daha pek çok farklı sebep dolayısı ile yerine getirememesi durumunda mahkeme tarafından velayet görevinin gerekliliklerinin yerine getirilememesi dolayısı ile velayet sonlandırılır. Anne ve baba tarafından velayetinin bulunduğu çocuğa…

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Miras bırakacak kişiler tarafından, mirasçılara yönelik olarak mevcut olan mirasından pay verememe hedefi ile yönelim gerçekleştirdiği mirasçılardan mal kaçırma halleri ile pek çok defa karşı karşıya kalınabiliyor. Günümüzde miras bırakacak kişiler tarafından bahsi geçen mirasının mirasçıları tarafından pay alınmasının önüne geçebilmek hedefi ile satış işlemi gösterme yolu ile söz konusu malların başka bir kişinin üzerine geçirebilmektedir. Bu satış işleminin reelde gerçeklilik teşkil etmiyor olduğu bu satışlarda sahibi olduğu gayrimenkulleri veya malları başkasının üzerine devreden kişiye yönelik olarak yasal olarak izlenebilecek bir takım yollar bulunmaktadır. Türk hukuk sisteminde miras ile ilgili olarak hukuki hakların korunabilmesi sağlanabiliyor. Türkiye’de…

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Günümüzde boşanma davalarında eşler tarafından en önemli delil olarak sunulan hiç şüphesiz telefon kayıtları ve mesaj kayıtlarıdır. Çünkü eşler günlük hayatında birbirlerini takip etme ve kayıt tutma olasalığı zayıf veya güven duygusundan yarın boşanırım diyerek delil toplamaz. Ancak boşanma davalarında kusur ve boşanmaya karar verilmesi için ispat önemlidir. Bu nedenle en önemli delil olarak karşımıza çıkan kayıtlar telefon operatörlerinden istemek hem kolay hemde güvenilir olması açısından önemlidir. Boşanma davalarında telefon ve mesaj  kayıtları tek başına yeterli olmamakla beraber bu delillerin diğer tanık ve belgelerle desteklenmesi halinde önemli avantaj sağladığı gibi aile mahkemesincede önemli delil kabul…

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Hukuk sistemi dahilinde işverenler açısından olduğu kadar işçiler yönünden de hakların korunabilmesini sağlayacak hukuk uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar arasında sigorta primine esas ücretin tespiti davası bulunuyor ki modern çalışma koşullarında pek çok çalışanın karşı karşıya kaldıkları son derece önemli durumlardan birisidir. Sigorta primine esas ücretin tespiti davalarındaki en önemli hedef işyerinde çalışan çalışanların işveren tarafından ödenmekte olan maaş üzerinden olması gerekirken asgari ücret gösterme sureti ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerini gerçekleştirmesinin, çalışanların gelecek dönemlerdeki haklarından mahrum kalmak durumunda olmasına yol açmasıdır. Çünkü günümüzde işveren tarafından asgari ücret üzerinden yapılacak prim ödemeleri ile asgari…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri