Haziran, 2017 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Haziran 2017

//Haziran
­

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı
Ön alım hakkı olarak bilinen hak bir şeye önceden sahip olmak anlamına geliyor. Türk Medeni Kanununda yer alan 735. Madde gereğince, ön alım hakkı, eğer ortada bir pay davası varsa, bu payların üçüncü kişilere verilmesi ya da satılması için, diğer ortakların izninin alınması gerekiyor. Bu konudaki yasalar, diğer kişilere verilecek olan […]

Tefecilik Suçu Cezası Şikayet

Tefecilik Suçu Cezası Şikayet
Tefecilik Suçu Nedir

Tefecilik genellikle ödünç ya da borç olarak başkasına verilen para anlamına gelir. Ancak suç sadece para vermekle işlenmiyor. Toplum içinde senet kırma olarak da adlandırılan tefecilik yalnızca para vermekle meydana gelmiyor, aynı zamanda vadesi henüz dolmamış olan senetlerin satın alınması da tefecilik suçu olarak kabul ediliyor. Para haricinde bulunan herhangi bir […]

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik bağında doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurması için, babanın çocuğu tanıması gereklidir. Bu tanıma pek çok şekilde gerçekleşebilir. Nüfus memuruna veya mahkemeye yapılan yazılı başvuru bu yollardan biridir. Ayrıca resmi senetle veya vasiyetnamede yer verilen açıklama ve beyanla da tanıma gerçekleşebilir. Anne ya da çocuk babalık davası açmak kaydıyla […]