Mayıs, 2017 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Mayıs 2017

//Mayıs
­

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Alt Kira Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır
Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira ve kiralanan yerin kullanım devriyle ilgili düzenleme hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bahsi geçen kanunun, 322. maddesinde, konuyla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu madde, kiraya veren kişiyi herhangi bir zarara uğratmamak kaydıyla, kiracıya haklar tanımaktadır. Kiracıya, alt kiraya verme hakkı ve kiralanan alanı kullanma hakkını […]

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
Bilişim alanında suç kavramı, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza girmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir bölümde anlatılan bilişim alanındaki suçlar, siber suçlar olarak da anılmaktadır. İlgili kanunda 10. bölüm, bu suçların anlatıldığı alandır. Suçlar, internet ve bilgisayar aracılığı ile işlenmektedir. Bu kapsama hangi suçların dâhil olacağı da, TCK’nın […]

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Suçu
Son senelerde çalışma hayatına sahte diploma ile girilmeye çalışılması sıklıkla rastlanılan bir durum haline gelmektedir. Hatta o kadar ki devlet memuru olan kişiler için bile bu durum oluşmuş ve basında bununla ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu şekilde sahte diploma kullanılması durumunda, kişi birçok suç işlemiş olabilmektedir. Mesela, bir kişi resmi belgede sahtecilik […]

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır
Adli sicil kayıtları hakkında, kayıt tutulan yer bilgisi Adli Sicil Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu kanunun 2. maddesinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre kayıtların tutulmasında, netleşmiş ve kesin mahkûmiyet kararları, ister Türk mahkemelerince isterse yabancı mahkemelerce verilmiş olsun fark etmemektedir. İki durumda da kayıtlar aynı yerde tutulur. Aynı zamanda Türk kişiler […]

Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Sigorta Hukuku Davaları
Hukuk dalları arasında sıklıkla başvurulan yerlerden biri de sigorta hukuku alanına giren davalar olmaktadır. Sigortacıların prim karşılığı olarak para ile ölçülebilecek olan menfaatlerinin zarara uğramasına sebep olan tehlikelerle ilgili olarak rizikonun ön plana çıkmasıyla bu giderleri tazmin etmesi söz konusu olabiliyor.

Buna ek olarak hayat sürelerinden dolayı ya da bu süreçte gerçekleşebilecek farklı olaylar […]

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası
Alınan borcun ödenmesinden sonra birçok kişi ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırmamaktadır. Bu durumda ileri zamanlarda birçok zorluk ve mağduriyet ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda özellikle iş yerinin, konutun veya arsanın satılması durumunda üzerinde ipotek olması değerini düşürerek maddi açıdan oldukça sorunlu bir şekilde etkilenilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle ipoteğin kaldırılması ileride sorun yaşanmaması […]

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkartılması
4857 sayılı İş Kanunun 19’uncu maddesine göre hakkında yapılan iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışına veya verimi ile alakalı nedenler ile feshedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak işverenin 25’inci maddesinin on birinci fıkrasında uygun fesih haklarının saklı olduğu ifade edilmektedir.

Bu hükümle işçinin savunmasının alınması işçinin davranışı […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Silinmesi
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kanun koyucu yargılama neticesinde mahkeme tarafından suçlu olduğuna karar verilecek olan sanığa bir tür kurtuluş yolu önermektedir. Bu sayede sanık, hakkında yapılan suçlamadan mahkum edilmeyeceği gibi, karar aşamasına gelen ancak açıklanması geri bırakılan mahkumiyetten etkilenmeyecektir. Sanığın kabulüne bağlı tutulan hükmün […]

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası
Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce […]